Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthislog about:blank

87 antwoorden
 • Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:52136d8f9a] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank O2 - BHO: Name - {627B1900-7AA4-11D9-ABFE-00E0ED06A261} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSTMJ.DLL O2 - BHO: (no name) - {2A77CCA1-7AAF-11D9-ABFE-00E0D8B7588B} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\IESP2.DLL O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Info Class) - http://www0.spelpunt.nl/idtool.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 69.50.176.156,195.225.176.31 [/b:52136d8f9a] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\IESP2.DLL Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Wat is de startpagina die je krijgt? Search the Web?
 • M@rc, alvast bedankt dat je voor de zoveelste keer je helpende hand biedt. Op de startpagina stonden bovenaan de woorden 'search the web' en 'search ...'. In de adresbalk stond nochtans 'about:blank'. Naar bepaalde sites kon ik niet gaan of ik kwam automatisch bij de startpagina uit + een pop-up die beweerde m'n spywareproblemen te kunnen oplossen (niet op ingegaan). Heel dikwijls gaf antivir volgende melding: [i:5a6f724e09]virus 'TR/startpage.qr.dll' welke te vinden zou zijn in c:\windows.000\temp\SE.dll[/i:5a6f724e09] Ik koos steevast voor de optie 'delete' maar te pas en te onpas dook exact dezelfde melding op. Verder stond mijn taakbeheer vol met 'Iexplore' na een tijdje pogingen te ondernemen het web te betreden. Na jouw advies lijkt alles, op het eerste zicht stukken beter. Ik ben nog op m'n hoede. De pornografische favorieten zijn nog niet verdwenen. [b:5a6f724e09]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:5a6f724e09] Scan saved at 20:00:46, on 9/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://clearsurfing.net/srch.php?qq=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O18 - Filter: text/html - {75A7AD62-7AB6-11D9-ABFE-00E02EDF36AC} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL O18 - Filter: text/plain - {75A7AD62-7AB6-11D9-ABFE-00E02EDF36AC} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL Alvast bedankt, Guft. :wink:
 • Hallo guft, Dit logje toont al wat meer. Download [url=http://forums.skads.org/index.php?act=Attach&type=post&id=82]remv3.zip[/url] Unzip het naar een eigen map. Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:211ca9269b] REGEDIT4 [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html] [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/plain] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{75A7AD62-7AB6-11D9-ABFE-00E02EDF36AC}] [/code:1:211ca9269b] Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:211ca9269b] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://clearsurfing.net/srch.php?qq=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O18 - Filter: text/html - {75A7AD62-7AB6-11D9-ABFE-00E02EDF36AC} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL O18 - Filter: text/plain - {75A7AD62-7AB6-11D9-ABFE-00E02EDF36AC} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL [/b:211ca9269b] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL Dubbelklik klik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen. Dubbelklik op remv3.bat. Laat het batbestandje zijn werk doen. ALs het klaar is, herstart je de computer. Maak een nieuwe hijackthislog en post deze. Zoek via Windows Verkenner naar het bestand C:\log.txt. Post de inhoud van log.txt
 • heb alles zoals gevraagd uitgevoerd, bij het programma remv3.bat kwamen er tijdens het runnen verschillende foutmeldingen waarbij ik op 'ok' moest klikken. ECHO is ingesteld op aan. Checking for version 1 Files....... "Files found" --------------------------------------------------------------------- run_dos.dll deleting files........ --------------------------------------------------------- "Files Not Deleted" --------------------------------------------------------------------- Checking for version 2 files.......... Files Found ------------------------------------------------------------ deleting files........ --------------------------------------------------------- Files Not deleted ------------------------------------------------------------ Checking version 3 Files................... Files Found .................. ---------------------------------------- Files not Deleted............. ---------------------------------------- Merging registry entries ----------------------------------------------------------------- The Registry Entries Found... ----------------------------------------------------------------- Other bad files to be Manually deleted.. Please Note that This might also list Legit Files, be careful while Deleting ----------------------------------------------------------------- Finished Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 21:11:26, on 9/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/govaerts.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab Ik vertrek morgenvroeg op weekend en pas zondagavond terug. is dat een probleem, omdat het toch dikwijls de bedoeling is de raad zo snel mogelijk op te volgen. Ik blijf nog zeker tot 23.30u aan de pc zitten...
 • Ziet er goed uit guft. Nog problemen?
 • Nee, niet meteen problemen. Wederom hartelijk dank dan maar :D . De ongewenste favorieten mag ik gewoon deleten?? Guft. :wink:
 • Die favorietjes mogen weg. Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder ze. Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. Maak je Prullenbak leeg. Scan eens met een geupdate Ad-aware SE: instructies vind je [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1414188.htm]hier[/url]. Geniet van je lang weekend Guft. Happy surfing again. :wink:
 • Helaas :cry: , terug van het weekend en de problemen zijn er weer allemaal. [b:8de2b3d5f2]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:8de2b3d5f2] Scan saved at 15:48:59, on 13/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {CB201222-7B35-11D9-ABFE-00E061629AAF} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O18 - Filter: text/html - {CB201221-7B35-11D9-ABFE-00E091B004D8} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL O18 - Filter: text/plain - {CB201221-7B35-11D9-ABFE-00E091B004D8} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL
 • Hallo Guft, Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:1500f9d6d3] REGEDIT4 [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html] [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/plain] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CB201221-7B35-11D9-ABFE-00E091B004D8}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CB201222-7B35-11D9-ABFE-00E061629AAF}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CB201222-7B35-11D9-ABFE-00E061629AAF}] [/code:1:1500f9d6d3] Dowload en installeer Ad-Aware SE. volg de instructies zoals [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1414188.htm]hier[/url] beschreven. Scan echter nog niet. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:1500f9d6d3] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: (no name) - {CB201222-7B35-11D9-ABFE-00E061629AAF} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL O18 - Filter: text/html - {CB201221-7B35-11D9-ABFE-00E091B004D8} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL O18 - Filter: text/plain - {CB201221-7B35-11D9-ABFE-00E091B004D8} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL [/b:1500f9d6d3] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\OKMOB.DLL Dubbelklik op fix.reg en laat de wijzigingen aan je register toevoegen. Start Ad-aware en laat je volledige systeem scannen. Laat Ad-aware alles verwijderen wat gevonden wordt. Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Alles lijkt weer in orde nu. [b:ccb7b83954]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:ccb7b83954] Scan saved at 20:03:31, on 13/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///c:/Govaerts.htm R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab Enorm bedankt, Guft. :wink:
 • Houden zo. Komt hij weer terug, dan moeten we even wat dieper graven.
 • Ik vrees dat dieper graven inderdaad van toepassing zal zijn. Momenteel is de hardnekkige startpagina er nog niet, maar bij het openen van IE verschijnt er steevast een zandloper aan de muisknop alsof er een andere pagina aan het laden is (de startpagina is er reeds). Als ik IE afsluit (kruisje rechtsbovenaan) en ik open taakbeheer, dan staat bij de processen 'Iexplore'. Na een tijdje surfen staan er zo dus een heleboel van die 'Iexplore' in m'n taakbeheer. Ook de melding van Antivir [i:1f8541d84d](virus 'TR/startpage.qr.dll' welke te vinden zou zijn in c:\windows.000\temp\SE.dll )[/i:1f8541d84d] keert te pas en te onpas terug (meestal bij openen software). Ik kies dan voor de optie 'delete' waarna er volgende kader verschijnt. [img:1f8541d84d]http://img171.exs.cx/img171/5922/rundll0zi.jpg[/img:1f8541d84d] Ik vrees het ergste... :( [b:1f8541d84d]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:1f8541d84d] Scan saved at 18:26:20, on 14/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {56865EC2-7EB4-11D9-ABFE-00E0BD9F6869} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O18 - Filter: text/html - {56865EC1-7EB4-11D9-ABFE-00E04D4DF61E} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL O18 - Filter: text/plain - {56865EC1-7EB4-11D9-ABFE-00E04D4DF61E} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL [i:1f8541d84d]edit: ondertussen is 'about: blank' er weer [/i:1f8541d84d] Een moedeloze Guft :cry: .
 • Een heel lijstje Guft. Best dat je deze fix opslaat in een kladblokbestand en op je buroblad plaatst. Download [url=http://www.intermute.com/spysubtract/cwshredder_download.html]CWShredder[/url]. Gebruik het programma nog niet. Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:46f5680e95] REGEDIT4 [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html] [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/plain] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{56865EC1-7EB4-11D9-ABFE-00E04D4DF61E}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56865EC2-7EB4-11D9-ABFE-00E0BD9F6869}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{56865EC2-7EB4-11D9-ABFE-00E0BD9F6869}] [/code:1:46f5680e95] Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:46f5680e95] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS.000\TEMP\se.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: (no name) - {56865EC2-7EB4-11D9-ABFE-00E0BD9F6869} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL O18 - Filter: text/html - {56865EC1-7EB4-11D9-ABFE-00E04D4DF61E} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL O18 - Filter: text/plain - {56865EC1-7EB4-11D9-ABFE-00E04D4DF61E} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL [/b:46f5680e95] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MIFNAAA.DLL Start CWShredder. Klik op de fix-knop. Dubbelklik op fix.reg. Laat de wijzigingen aan het register toevoegen. Maak deze map leeg: c:\windows\temp. Maak ook de map leeg met tijdelijke internetbestanden. Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Download [url=http://members.blackbox.net/hp_links/21/nikolaus.rameis/download/frames.htm?http://members.blackbox.net/hp_links/21/nikolaus.rameis/download/startdreck.htm]Startdreck[/url]. Dubbelklik op 'StartDreck.exe' Klik op config. Klik op Unmark all. Selecteer alleen de volgende: Registry->run keys en System/drivers> Running processes Klik >ok. Er wordt een logje gemaakt. Post de inhoud van dit logje ook.
 • [b:a0f884db09]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:a0f884db09] Scan saved at 19:19:12, on 14/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\WINDOWS.000\NOTEPAD.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab [b:a0f884db09]StartDreck (build 2.1.7 public stable) - 2005-02-14 @ 19:20:56 (GMT +01:00)[/b:a0f884db09] Platform: Windows 98 SE (Win 4.10.2222 A) Internet Explorer: 6.0.2800.1106 Logged in as at SUS GOVAERTS »Registry »Run Keys »Current User »Run »RunOnce »Default User »Run »RunOnce »Local Machine »Run *AVGCtrl=C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min *EnsoniqMixer=starter.exe »RunOnce »RunServices »RunServicesOnce **ve=rundll32 C:\WINDOWS.000\PRINTVR.TXT,DllGetClassObject »RunOnceEx »RunServicesOnceEx »Files »System/Drivers »Running Processes +FFCF919B=C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL +FFC045FF=C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE +FFC0507F=C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE +FFC03DDF=C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk +FFC0C743=C:\WINDOWS.000\RUNDLL32.EXE +FFC00703=C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE +FFC0BB6F=C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE +FFC1398F=C:\WINDOWS.000\NOTEPAD.EXE +FFC219E3=C:\WINDOWS.000\NOTEPAD.EXE +FFC27873=C:\WINDOWS.000\DESKTOP\STARTDRECK\STARTDRECK.EXE »Application specific Op hoop van zege, Guft.
 • Ziet er goed uit Guft. Download [url=http://skads.org/special/rkfiles.zip]rkfiles.zip[/url]. Pak de bestanden uit naar de map c:\rkfiles. Start de computer in veilige modus. Ga via de verkenner naar de map c:\rkfiles en dubbelklik op rkfiles.bat. Je computer wordt nu gescand. Als het dosvenster sluit, start je de computer terug in normale modus. Zoek het bestand C:\log.txt Post de inhoud van dit bestand.
 • [quote:aacd7123e9]ECHO is ingesteld op uit.[/quote:aacd7123e9] Heeft de hele nacht gedraaid, maar is tweemaal vastgeslagen, wil dus niet lukken. About: blank was intussen teruggekomen en omdat ik dringend in hotmail moest zijn waar ik omwille van de spyware niet op geraakte, heb ik zelf met hijackthis dezelfde regels als in je vorige bericht gefixed. Was een geval van nood en laat het nu terug aan jouw over. [b:aacd7123e9]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:aacd7123e9] Scan saved at 7:30:42, on 15/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab Guft.
 • Start HijackThis. Ga naar Config ? Misc Tools. Plaats een vinkje bij: - List also Minor sections (full) - List Empty sections (complete) Klik op de knop ?Generate Startuplist log?. Er wordt een bestand aangemaakt: startuplist.txt. Post de inhoud van dit bestand.
 • StartupList report, 15/02/05, 18:02:56 StartupList version: 1.52.2 Started from : C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE Detected: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) Detected: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) * Using default options * Including empty and uninteresting sections * Showing rarely important sections ================================================== Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE -------------------------------------------------- Listing of startup folders: Shell folders Startup: [C:\WINDOWS.000\Start Menu\Programma's\Opstarten] *No files* Shell folders AltStartup: *Folder not found* User shell folders Startup: *Folder not found* User shell folders AltStartup: *Folder not found* Shell folders Common Startup: [C:\WINDOWS.000\All Users\Start Menu\Programs\StartUp] *No files* Shell folders Common AltStartup: *Folder not found* User shell folders Common Startup: *Folder not found* User shell folders Alternate Common Startup: *Folder not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run AVGCtrl = C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min EnsoniqMixer = starter.exe QuickTime Task = "C:\WINDOWS.000\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *No values found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx *No values found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce *No values found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run *No values found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run *No subkeys found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *No subkeys found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx *No subkeys found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce *No subkeys found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run *No subkeys found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries in Registry subkeys of: HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Run *Registry key not found* -------------------------------------------------- File association entry for .EXE: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .COM: HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .BAT: HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .PIF: HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command (Default) = "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .SCR: HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command (Default) = "%1" /S -------------------------------------------------- File association entry for .HTA: HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command (Default) = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSHTA.EXE "%1" %* -------------------------------------------------- File association entry for .TXT: HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command (Default) = C:\WINDOWS.000\NOTEPAD.EXE %1 -------------------------------------------------- Enumerating Active Setup stub paths: HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components (* = disabled by HKCU twin) [SetupcPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection SetupcPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\setupc.inf [AppletsPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection AppletsPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets.inf [FontsPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection FontsPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\fonts.inf [{5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSectionEx C:\WINDOWS.000\INF\icw.inf,PerUserStub,,36 [PerUser_ICW_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_ICW_Inis 0 C:\WINDOWS.000\INF\icw97.inf [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS] * StubPath = RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4395}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSectionEx C:\WINDOWS.000\SYSTEM\ie4uinit.inf,Shell.UserStub,,36 [{CA0A4247-44BE-11d1-A005-00805F8ABE06}] * StubPath = RunDLL setupx.dll,InstallHinfSection PowerCfg.user 0 powercfg.inf [PerUser_Msinfo] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Msinfo 64 C:\WINDOWS.000\INF\msinfo.inf [PerUser_Msinfo2] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Msinfo2 64 C:\WINDOWS.000\INF\msinfo.inf [MotownMmsysPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection MotownMmsysPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\motown.inf [MotownAvivideoPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection MotownAvivideoPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\motown.inf [{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS.000\INF\mplayer2.inf,PerUserStub [MotownMPlayPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection MotownMPlayPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\mplay98.inf [PerUser_Base] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Base 64 C:\WINDOWS.000\INF\msmail.inf [ShellPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection ShellPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\shell.inf [Shell2PerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection Shell2PerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\shell2.inf [PerUser_winbase_Links] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_winbase_Links 64 C:\WINDOWS.000\INF\subase.inf [PerUser_winapps_Links] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_winapps_Links 64 C:\WINDOWS.000\INF\subase.inf [PerUser_LinkBar_URLs] * StubPath = C:\WINDOWS.000\COMMAND\sulfnbk.exe /L [TapiPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection TapiPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\tapi.inf [{73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS.000\INF\webfdr16.inf,PerUserStub.Install,1 [PerUserOldLinks] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUserOldLinks 64 C:\WINDOWS.000\INF\appletpp.inf [MmoptRegisterPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection MmoptRegisterPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\mmopt.inf [PerUser_Paint_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Paint_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets.inf [PerUser_Calc_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Calc_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets.inf [PerUser_dxxspace_Links] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_dxxspace_Links 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets1.inf [PerUser_MSBackup_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_MSBackup_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets1.inf [PerUser_CVT_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_CVT_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\applets1.inf [MotownRecPerUser] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection MotownRecPerUser 64 C:\WINDOWS.000\INF\motown.inf [PerUser_Vol] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Vol 64 C:\WINDOWS.000\INF\motown.inf [PerUser_MSWordPad_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_MSWordPad_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\wordpad.inf [PerUser_RNA_Inis] StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Dialer_RNA_remove 64 C:\WINDOWS.000\INF\rna.inf [PerUser_CharMap_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_CharMap_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\appletpp.inf [PerUser_Dialer_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Dialer_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\appletpp.inf [PerUser_ClipBrd_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_ClipBrd_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\clip.inf [PerUser_CDPlayer_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_CDPlayer_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\mmopt.inf [{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS.000\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.W95 [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} [{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,UserInstStubWrapper {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} [{9EF0045A-CDD9-438e-95E6-02B9AFEC8E11}] * StubPath = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\updcrl.exe -e -u C:\WINDOWS.000\SYSTEM\verisignpub1.crl [{44BBA851-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS.000\INF\wpie5x86.inf,PerUserStub [PerUser_Wingames_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_Wingames_Inis 64 C:\WINDOWS.000\INF\appletpp.inf [{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}] * StubPath = rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS.000\INF\wmp.inf,PerUserStub [PerUser_DCC_Inis] * StubPath = rundll.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_DCC_Inis_remove 64 C:\WINDOWS.000\INF\rna.inf -------------------------------------------------- Enumerating ICQ Agent Autostart apps: HKCU\Software\Mirabilis\ICQ\Agent\Apps *Registry key not found* -------------------------------------------------- Load/Run keys from C:\WINDOWS.000\WIN.INI: load= run= -------------------------------------------------- Shell & screensaver key from C:\WINDOWS.000\SYSTEM.INI: Shell=Explorer.exe SCRNSAVE.EXE= drivers=mmsystem.dll power.drv -------------------------------------------------- Checking for EXPLORER.EXE instances: C:\WINDOWS.000\Explorer.exe: PRESENT! C:\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS.000\Explorer\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS.000\System\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS.000\System32\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS.000\Command\Explorer.exe: not present C:\WINDOWS.000\Fonts\Explorer.exe: not present -------------------------------------------------- C:\WINDOWS.000\WININIT.INI listing: *File not found* -------------------------------------------------- C:\WINDOWS.000\WININIT.BAK listing: (Created 14/2/2005, 19:2:18) [rename] NUL=c:\PROGRA~1\INTERM~1\SPYSUB~1\SSHOOK.DLL NUL=c:\PROGRA~1\INTERM~1\SPYSUB~1\SPUNINST.EXE -------------------------------------------------- C:\AUTOEXEC.BAT listing: SET BLASTER=A220 I7 D1 H7 P330 T6 SET SBPCI=C:\PROGRA~1\CREATIVE\AUDIO\DOSDRV SET SOUND16=C:\OPTI930 C:\OPTI930\sndinit /b PATH %PATH%;C:\OPTI930 mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS.000\COMMAND\ega.cpi) mode con codepage select=850 keyb be,,C:\WINDOWS.000\COMMAND\keyboard.sys -------------------------------------------------- C:\CONFIG.SYS listing: DEVICE=C:\WINDOWS.000\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS.000\EMM386.EXE DEVICE=C:\OPTI930\cdsetup.sys /T:I /P:170 /I:X /D:X device=C:\WINDOWS.000\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) Country=032,850,C:\WINDOWS.000\COMMAND\country.sys -------------------------------------------------- C:\WINDOWS.000\WINSTART.BAT listing: *File not found* -------------------------------------------------- C:\WINDOWS.000\DOSSTART.BAT listing: C:\PROGRA~1\CREATIVE\AUDIO\DOSDRV\SBINIT -------------------------------------------------- Checking for superhidden extensions: .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .exe: not hidden .com: not hidden .bat: not hidden .hta: not hidden .scr: not hidden .shs: HIDDEN! .shb: HIDDEN! .vbs: not hidden .vbe: not hidden .wsh: not hidden .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!) .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes) .js: not hidden .jse: not hidden -------------------------------------------------- Verifying REGEDIT.EXE integrity: - Regedit.exe found in C:\WINDOWS.000 - .reg open command is normal (regedit.exe %1) - Company name OK: 'Microsoft Corporation' - Original filename OK: 'REGEDIT.EXE' - File description: 'Registereditor' Registry check passed -------------------------------------------------- Enumerating Browser Helper Objects: (no name) - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} (no name) - c:\program files\google\googletoolbar2.dll - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -------------------------------------------------- Enumerating Task Scheduler jobs: Toepassing Optimalisatie Start.job Symantec NetDetect.job -------------------------------------------------- Enumerating Download Program Files: [Microsoft XML Parser for Java] CODEBASE = file://C:\WINDOWS.000\Java\classes\xmldso4.cab OSD = C:\WINDOWS.000\Downloaded Program Files\Microsoft XML Parser for Java.osd [DirectAnimation Java Classes] CODEBASE = file://C:\WINDOWS.000\SYSTEM\dajava.cab OSD = C:\WINDOWS.000\Downloaded Program Files\DirectAnimation Java Classes.osd [Internet Explorer Classes for Java] CODEBASE = file://C:\WINDOWS.000\SYSTEM\iejava.cab OSD = C:\WINDOWS.000\Downloaded Program Files\Internet Explorer Classes for Java.osd [Shockwave Flash Object] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MACROMED\FLASH\FLASH.OCX CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab [HeartbeatCtl Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\HRTBEAT.OCX CODEBASE = http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab [MessengerStatsClient Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\MESSENGERSTATSCLIENT.DLL CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab [Minesweeper Flags Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\MINESWEEPER.DLL CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab [Solitaire Showdown Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\SOLITAIRESHOWDOWN.DLL CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab [Checkers Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\MSGRCHKR.DLL CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab [Shockwave ActiveX Control] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MACROMED\DIRECTOR\SWDIR.DLL CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab [{58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96}] CODEBASE = http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab [{33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71}] CODEBASE = http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB [ActiveScan Installer Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\ASINST.DLL CODEBASE = http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab [Java Plug-in 1.4.2_04] InProcServer32 = C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll CODEBASE = http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-142-windows-i586.cab [Java Plug-in 1.4.2_04] InProcServer32 = C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll CODEBASE = http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-142-windows-i586.cab [MSN Photo Upload Tool] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\MSNPUPLD.DLL CODEBASE = http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab [ZoneIntro Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\ZINTRO.OCX CODEBASE = http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab [HeartbeatCtl Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\CONFLICT.1\HRTBEAT.OCX CODEBASE = http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab [HouseCall Besturing] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\XSCAN53.OCX CODEBASE = http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab [AvxScanOnline Control] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLO~1\BITDEF~1.OCX CODEBASE = http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab [MsnMessengerSetupDownloadControl Class] InProcServer32 = C:\WINDOWS.000\DOWNLOADED PROGRAM FILES\MSNMESSENGERSETUPDOWNLOADER.OCX CODEBASE = http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab -------------------------------------------------- Enumerating Winsock LSP files: NameSpace #1: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\rnr20.dll Protocol #1: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\msafd.dll Protocol #2: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\msafd.dll Protocol #3: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\msafd.dll Protocol #4: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\rsvpsp.dll Protocol #5: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\rsvpsp.dll -------------------------------------------------- Enumerating Win9x VxD services: VNETSUP: vnetsup.vxd NDIS: ndis.vxd,ndis2sup.vxd JAVASUP: JAVASUP.VXD CONFIGMG: *CONFIGMG NTKern: *NTKERN VWIN32: *VWIN32 VFBACKUP: *VFBACKUP VCOMM: *VCOMM COMBUFF: *COMBUFF IFSMGR: *IFSMGR IOS: *IOS MTRR: *mtrr SPOOLER: *SPOOLER UDF: *UDF VFAT: *VFAT VCACHE: *VCACHE VCOND: *VCOND VCDFSD: *VCDFSD VXDLDR: *VXDLDR VDEF: *VDEF VPICD: *VPICD VTD: *VTD REBOOT: *REBOOT VDMAD: *VDMAD VSD: *VSD V86MMGR: *V86MMGR PAGESWAP: *PAGESWAP DOSMGR: *DOSMGR VMPOLL: *VMPOLL SHELL: *SHELL PARITY: *PARITY BIOSXLAT: *BIOSXLAT VMCPD: *VMCPD VTDAPI: *VTDAPI PERF: *PERF VRTWD: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\vrtwd.386 VFIXD: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\vfixd.vxd VNETBIOS: vnetbios.vxd VREDIR: vredir.vxd DFS: dfs.vxd -------------------------------------------------- Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items: WebCheck: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\WEBCHECK.DLL -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run *Registry key not found* -------------------------------------------------- Autorun entries from Registry: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run *Registry key not found* -------------------------------------------------- End of report, 23.734 bytes Report generated in 0,719 seconds Command line options: /verbose - to add additional info on each section /complete - to include empty sections and unsuspicious data /full - to include several rarely-important sections /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform /history - to list version history only Dank voor moeite en geduld, Guft.
 • Hoe is de situatie nu Guft? Heb je RKfiles gerund in veilige modus?
 • Ik vrees de about:blank infectie. Dat is alvast het adres van mijn hardnekkige startpagina. Ook last van een irritante toolbar en pornografische favorieten. Antivir vond tijdens draaien van Adaware 2 virussen (zijn verwijderd). [b:3b165b128f]Logfile of HijackThis v1.99.0[/b:3b165b128f] Scan saved at 16:17:02, on 9/02/05 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS.000\DESKTOP\SPYWARE REMOVALS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://clearsurfing.net/srch.php?qq=%s R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Name - {627B1900-7AA4-11D9-ABFE-00E0ED06A261} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSTMJ.DLL O2 - BHO: (no name) - {2A77CCA1-7AAF-11D9-ABFE-00E0D8B7588B} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MFKA.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\IESP2.DLL O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min O4 - HKLM\..\RunServices: [EnsoniqMixer] starter.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSJAVA.DLL O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\Intern~1\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .php: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\nppdf32.dll O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {58172624-85DD-4482-9E64-02ADCA637E96} - http://www.kungfuchess.com/activex/web665.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {F7E7FE39-7298-442F-97CE-B7A5E9AFE12D} (Info Class) - http://www0.spelpunt.nl/idtool.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 69.50.176.156,195.225.176.31 Alvast bedankt, Guft.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.