Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan iemand alstublieft kijken of dit log schoon is.

6 antwoorden
  • Opstarten in XP duurt een eeuwigheid. Ligt dit aan het log? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 16:27:32, on 19-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscNetMgrSvc.exe C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\DOCUME~1\HENKBA~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Open2Enter] C:\WINDOWS\System32\runme.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionViewport] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Linksys Wireless Guard.lnk = C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .ssc: C:\Program Files\Ubizen\SmartStart\NPSmartStart32.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {660B74E4-4E01-43DE-BB13-2BA2D643C05A} (SmartStartCtl Class) - https://hypotheken.srnet.nl/multisecure/hypothekensrnet/smartstart/Win32/SmartStartCtl.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://www.x0.nl/install2/dialxs.ocx O16 - DPF: {94B964F0-45CC-11D4-9F1D-0060085C7782} (Version Class) - https://login.asrbeleggen.nl/multisecure/smartstart/Win32/SmartStartSetup.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  • Start Hijackthis en verwijder: [b:b243360aee] O4 - HKLM\..\Run: [Open2Enter] C:\WINDOWS\System32\runme.exe O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://www.x0.nl/install2/dialxs.ocx [/b:b243360aee] Sluit hijackthis en ga naar configuratiescherm>software toevoegen en verwijderen> verwijder indien aanwezig: [b:b243360aee] Switch [/b:b243360aee] Als Switch niet aanwezig is verwijder in veilige modus dan het volgende bestand: C:\WINDOWS\System32\[b:b243360aee]runme.exe[/b:b243360aee] <== dit bestand Herstart de computer en plaats een nieuw hijacklog. En dat het iets langer duurt met opstarten is best mogelijk want er start vrij veel op wat niet hoeft op te starten.
  • Het log is gemaakt met een verouderde versie van Hijackthis. Het is niet verstandig om Hijackthis uit tevoeren vanuit de zip. Het hijackthis.exe komt dat in een Temp folder te staan. Bij het fixen wordt er een backup directory gemaakt welke dus in Temp staat. Installeer de volgende keer in bijv C:\Program Files\Hijackthis. Om XP (tijdelijk) sneller te laten opstarten zou je C:\Windows\Prefetch leeg kunnen maken. Kijk eens op http://www.blackviper.com/ kan je zien wat handig is om uit te schakelen. Dit bevordert ook de opstart. Sjaak
  • Thnx, is hij zo beter? Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 12:22:45, on 20-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscNetMgrSvc.exe C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\DOCUME~1\HENKBA~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 3 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionViewport] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Linksys Wireless Guard.lnk = C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .ssc: C:\Program Files\Ubizen\SmartStart\NPSmartStart32.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {660B74E4-4E01-43DE-BB13-2BA2D643C05A} (SmartStartCtl Class) - https://hypotheken.srnet.nl/multisecure/hypothekensrnet/smartstart/Win32/SmartStartCtl.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {94B964F0-45CC-11D4-9F1D-0060085C7782} (Version Class) - https://login.asrbeleggen.nl/multisecure/smartstart/Win32/SmartStartSetup.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  • [quote:9829549846]Thnx, is hij zo beter?[/quote:9829549846] Nee want het is dezelfde versie HJT dus de oude, en het staat nog steeds in de TEMP map.
  • Hoi, ik het een aparte map gemaakt in program files, daar de nieuwste hijack in gezet en hier is mijn laatste log. Maar... het opstarten is nog steeds errug traag. Het heeft natuurlijk te maken met de storing van de scanner, die ik begraven heb natuurlijk en alles ervan heb weggedaan. Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 13:06:11, on 20-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscNetMgrSvc.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack\HijackThis v1.99.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionViewport] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraMD.exe O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Linksys Wireless Guard.lnk = C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscGuard.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .ssc: C:\Program Files\Ubizen\SmartStart\NPSmartStart32.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {660B74E4-4E01-43DE-BB13-2BA2D643C05A} (SmartStartCtl Class) - https://hypotheken.srnet.nl/multisecure/hypothekensrnet/smartstart/Win32/SmartStartCtl.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {94B964F0-45CC-11D4-9F1D-0060085C7782} (Version Class) - https://login.asrbeleggen.nl/multisecure/smartstart/Win32/SmartStartSetup.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: CA License Client - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe O23 - Service: CA License Server - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe O23 - Service: Event Log Watch - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe O23 - Service: Linksys Wireless Guard Network Manager Service - Wireless Security Corporation - C:\Program Files\Linksys Wireless Guard\WscNetMgrSvc.exe O23 - Service: X10 Device Network Service - Unknown - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe (file missing)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.