Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HiJackThisLog] Blijf popups van netvanda krijgen

3 antwoorden
  • Hallo mensen! Heb alles al geprobeerd (hitman pro etc..) Maar krijg nog steeds popups van netvanda.com (dat overigens niet bestaat volgens mij...) Ik hoop dat iemand me kan helpen. Mijn HiJackTHis-log: [b:72e78d7595] Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 12:49:50, on 21-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe C:\UGS180\plot\ugiipqd.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\PROGRA~1\MAXTOR~1\Utils\OneTouch.exe C:\WINDOWS\mmups.exe C:\WINDOWS\wwivpnc.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Utils\Wacom\TabUserW.exe C:\Program Files\WorkPace 3.0\WorkPace.exe C:\Program Files\Utils\Winamp\Winamp.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Utils\Internet\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINDOWS\system32\HDBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Popup Blocker Pro - {A44B961C-8C36-470f-8555-EDA0EFC1E710} - C:\Program Files\Utils\Internet\SafeGuard Pop-up Blocke\popupblocker.dll O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPLJ Config] C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp LaserJet 1150_1300\SetConfig.exe -c Network -p HPLaserJet1300 -pn "HP LaserJet 1300 PCL 6" -n 0 -l 1033 -sl 120000 O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\MAXTOR~1\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\Utils\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [mediamotor.exe] C:\WINDOWS\mmups.exe O4 - HKLM\..\Run: [JGjdE] C:\WINDOWS\wwivpnc.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod] C:\WINDOWS\nod.exe O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [warez] "C:\Program Files\Warez P2P Client\warez.exe" -h O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: TabUserW.lnk = C:\Program Files\Utils\Wacom\TabUserW.exe O4 - Global Startup: Workpace.lnk = C:\Program Files\WorkPace 3.0\workpace.cmd O8 - Extra context menu item: Download All Files by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGetAll.htm O8 - Extra context menu item: Download by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGet.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://c:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: HiDownload - {F4FBA929-A891-492C-A0F6-5C79CC4F1742} - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\hidownload.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = campus.tue.nl O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl [/b:72e78d7595]
  • Logfile of HijackThis v1.98.2 http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe of http://computercops.biz/downloads-file-328.html kan je met de laatste versie een log maken is versie 1.99.1 Binnen hijackthis is een mogelijkheid van updaten. Of anders een van de 2 linken
  • Dit is de nieuwe log: [b:63a7804c51]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:00:49, on 21-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe C:\UGS180\plot\ugiipqd.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\PROGRA~1\MAXTOR~1\Utils\OneTouch.exe C:\WINDOWS\mmups.exe C:\WINDOWS\wwivpnc.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Utils\Wacom\TabUserW.exe C:\Program Files\WorkPace 3.0\WorkPace.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Utils\Internet\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINDOWS\system32\HDBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Popup Blocker Pro - {A44B961C-8C36-470f-8555-EDA0EFC1E710} - C:\Program Files\Utils\Internet\SafeGuard Pop-up Blocke\popupblocker.dll O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPLJ Config] C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp LaserJet 1150_1300\SetConfig.exe -c Network -p HPLaserJet1300 -pn "HP LaserJet 1300 PCL 6" -n 0 -l 1033 -sl 120000 O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\MAXTOR~1\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\Utils\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [JGjdE] C:\WINDOWS\wwivpnc.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod] C:\WINDOWS\nod.exe O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [warez] "C:\Program Files\Warez P2P Client\warez.exe" -h O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: TabUserW.lnk = C:\Program Files\Utils\Wacom\TabUserW.exe O4 - Global Startup: Workpace.lnk = C:\Program Files\WorkPace 3.0\workpace.cmd O8 - Extra context menu item: Download All Files by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGetAll.htm O8 - Extra context menu item: Download by HiDownload - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\HDGet.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://c:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: HiDownload - {F4FBA929-A891-492C-A0F6-5C79CC4F1742} - C:\PROGRA~1\HIDOWN~1\hidownload.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = campus.tue.nl O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = campus.tue.nl O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe O23 - Service: PaTENT MPI - Unknown owner - C:\MSC\marc2001\patentmpi\PaTENTi.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe O23 - Service: Unigraphics Plot Server (ugiipqd) (ugiipqd) - EDS PLM Solutions. - C:\UGS180\plot\ugiipqd.exe [/b:63a7804c51]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.