Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log, snelle pc, alleen laatste tijd onbruikbaar..

4 antwoorden
  • Hallo, hieronder een log van een zeer traag systeem van mijn vriend (snelle pc, maar door een berg progjes en processen sloom as hell, zelf kom ik er niet uit, zou iemand er ff een blik in willen werpen? opnieuw Xp erop is niet mogelijk vanwege data, en onwil :cry: ... hij had op den duur 53 processen draaiende :-? de log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:53:55, on 24-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\WINDOWS\system32\PROMon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEAKSYSTEMTRAY.EXE C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe C:\Program Files\Washer\washer.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe C:\DOCUME~1\TOMOVE~1\LOCALS~1\Temp\~e5.0001 C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Tom Overbeeke\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc=0413&s=search&ap=b204 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file) O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PROMon.exe] PROMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C82 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C82 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C82" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicrosoftAntiSpywareCleaner] C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcASCleaner.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Washer] C:\Program Files\Washer\washer.exe /0 O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID {DA9935BA-22F7-44ee-BD12-BD8B87700BEA} O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk142XXNL O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Filter: text/html - {6830A217-91EE-4AB8-B6FA-494F4B3F89C6} - C:\Documents and Settings\Familie Overbeeke\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\V0.26.dat O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EpsonBidirectionalService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • uhm zou iemand erbij kunnen vermelden hoe lang de respons van Computer!totaal is? :cry:
  • Download [url=http://www.cexx.org/lspfix.htm]LSPFix.[/url] Start het programma. Plaats een vinkje bij I know what I am doing. Zorg dat in het rechtse venster (remove venster) alle verwijzingen staan van: xfire_lsp_9028.dll (Let op: enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!) Klik op Finish en start de computer in VEILIGE mode. Zorg dat de verborgen bestanden worden getoond en verwijder alle bestanden in TEMP: Start - UItvoeren - %Temp% (enter) Alle bestanden selecteren en verwijderen Herstart je PC en doe een online virusscan met [url=http://www.bitdefender.com/scan/licence.php]Bitdefender scan[/url] en [url=http://housecall.trendmicro.com/]Housecall[/url] en post het resultaat. Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:56f6e3ed54]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc =0413&s=search&ap=b204 O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file) O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxmk142XXNL O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader O18 - Filter: text/html - {6830A217-91EE-4AB8-B6FA-494F4B3F89C6} - C:\Documents and Settings\Familie Overbeeke\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\V0.26.dat[/b:56f6e3ed54] Verwijder daarna het volgende bestand/directory: C:\Documents and Settings\Familie Overbeeke\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\V0.26.dat C:\Program Files\Myway\ (Is mogelijk al leeg) Herstart de PC nogmaals en post een nieuw log . Sjaak
  • [quote:d563e5388c="Soldat fan"]uhm zou iemand erbij kunnen vermelden hoe lang de respons van Computer!totaal is? :cry:[/quote:d563e5388c] Het is geen commerciële helpdesk. Het is vrijwilligerswerk. De mensen die zo aardig zijn om een log te controleren zijn geen machines maar mensen met een sociaal leven. Het zou niet verkeerd zijn als je daar even rekening mee houd.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.