Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trage connectie vlgs Speedtest

6 antwoorden
  • regelmatig laat ik de connectie controleren. Deze is de laatste dgn ongelooflijk traag. Wil iemand zo vriendelijk zijn even naar bijgaande log te kijken, misschien zit daar iets? Met dank alvast!! Moet ik soms ok iets doen aan "al die running processes"? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:25:10, on 27-2-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe C:\DU Meter\DUMeter.exe C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe C:\Program Files\MailWasher\MailWasher.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\DU Meter\DUMeter.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Music Server (file missing) O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\MusicServer\HTTP (file missing) O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\PhotoServer\HTTP (file missing) O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Video Server (VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Video Server (file missing) O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\VideoServer\HTTP (file missing) O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • deze kan weg: O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file) edit: dubbelpost blijkbaar
  • Dubbelpost zie [url]http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=140257[/url] :evil:
  • [quote:eb6a60b87d="taco78"]Dubbelpost zie [url]http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=140257[/url] :evil:[/quote:eb6a60b87d] Kan mij in deze opmerking met verwijzing echt niet vinden!! :x
  • Kijk nu is dan? Hou het voortaan bij 1 topic want ik vind het er erg op elkaar lijken, het voorkomt een hoop ergenis en ellende
  • [quote:b77fa4dcec="taco78"]Kijk nu is dan? Hou het voortaan bij 1 topic want ik vind het er erg op elkaar lijken, het voorkomt een hoop ergenis en ellende[/quote:b77fa4dcec] Je hebt gelijk, excuses, zal er extra op attent zijn! :(

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.