Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

kan iemand plz mijn log checken?

7 antwoorden
  • Hallo allemaal hier een nieuwe gebruiker. Ik heb vreselijk veel last van hinderlijke pop ups. Heb na het langdurig besturen van het forum al het volgende gedaan; coolwebschredder spy bot se ad aware en windows updates. nu hijack this geïnstalleerd en het volgende logje gecreërd; Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:18:47, on 3-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\WINDOWS\BCMSMMSG.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe C:\Program Files\Gxjg\Ieiyiri.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: CControl Object - {3643ABC2-21BF-46B9-B230-F247DB0C6FD6} - C:\Program Files\E2G\IeBHOs.dll O2 - BHO: E.HH - {9E992732-295F-4987-8BE3-16FAC1639198} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [BCMSMMSG] BCMSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [cdqn] C:\WINDOWS\cdqn.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized O4 - HKLM\..\Run: [Ajgyp] C:\Program Files\Gxjg\Ieiyiri.exe O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\BINKYE~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe O4 - HKCU\..\Run: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28578.cab O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.wanadoo.nl/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://anu.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab O20 - AppInit_DLLs: mad.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe kan hier eens een specialist naar kijken? b.v. mijn grote dank!
  • Download Pocket Killbox: http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillBox.zip Unzip het programma naar je bureaublad. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:4dd9279dcb] R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: CControl Object - {3643ABC2-21BF-46B9-B230-F247DB0C6FD6} - C:\Program Files\E2G\IeBHOs.dll O2 - BHO: E.HH - {9E992732-295F-4987-8BE3-16FAC1639198} - C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [cdqn] C:\WINDOWS\cdqn.exe O4 - HKLM\..\Run: [DeskAd Service] C:\Program Files\DeskAd Service\DeskAdServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Ajgyp] C:\Program Files\Gxjg\Ieiyiri.exe O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\BINKYE~1\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe O4 - HKCU\..\Run: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://anu.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab O20 - AppInit_DLLs: mad.dll [/b:4dd9279dcb] Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig: C:\WINDOWS\cdqn.exe C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe Verwijder de volgende mappen indien aanwezig: C:\Program Files\E2G C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1 C:\Program Files\Gxjg C:\Program Files\Windows ServeAd C:\Program Files\DeskAd Service Ga naar start - uitvoeren en tik in: %TEMP% Verwijder alle bestanden in de map die opent. Klik op je bureaublad op killbox.exe. Selecteer de optie “Delete on reboot”. In het veld “Full path of file to delete" Kopieer en plak je het volgende: [code:1:4dd9279dcb] c:\windows\system32\mad.dll [/code:1:4dd9279dcb] Klik op de knop met de rode cirkel en het witte kruis. Wanneer het programma vraagt om nu te rebooten, geef je hier toestemming voor. Klik op de knop "YES". Herstart de computer in normale modus, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
  • heb alles gevolgd wat je zei, echter kwam de volgende problemen tegen; R3 - Default URLSearchHook is missing O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe O4 - HKCU\..\Run: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe deze kwam ik niet meer tegen toen ik HJT in veilige modus draaide. toen ik killbox.exe draaide kreeg ik de volgende foutmelding; PendingFileRenameOperations Registry Data has been Removed by External Process! hier mijn nieuwe logfile; Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:43:44, on 3-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\BCMSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [BCMSMMSG] BCMSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe O4 - HKCU\..\Run: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28578.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.wanadoo.nl/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  • Fix deze met hijackthis: [b:6bd40318f3] O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe O4 - HKCU\..\Run: [prutrct] C:\WINDOWS\System32\prutrct.exe [/b:6bd40318f3] Controlleer of je het bestand mad.dll nog kan vinden. (alle verborgen bestanden wel weergeven.) Download reglook.zip: http://www.bleepingcomputer.com/files/reglook.php Unzip het in een eigen map. Dubbelkik op runme.bat. Er worden 2 logjes aangemaakt: Reglook.log en RL_error.log Post de inhoud van reglook.log Herstart de computer, maak een nieuwe hijackthislog. Post deze ook.
  • Ik heb het gevoel dat we ergens geraken... ;-) hier de inhoud van reglook.log A reg_look by IMM ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows (key has 0 subkeys and 7 value entries - last modified 18:31(UTC) 03/03/2005) [AppInit_DLLs] = "" (REG_SZ) ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon (key has 4 subkeys and 31 value entries - last modified 18:42(UTC) 03/03/2005) [Userinit] = "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," (REG_SZ) ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\system.ini\boot (key has 0 subkeys and 5 value entries - last modified 13:28(UTC) 30/09/2002) [Shell] = "SYS:Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" (REG_SZ) ---------------------------------------- en dan nu mijn nieuwe HJT log; Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:14:33, on 3-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe C:\WINDOWS\BCMSMMSG.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [BCMSMMSG] BCMSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\StorageGuard\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\Wanadoo\Antivirus\AVRealTime.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28578.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.wanadoo.nl/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe b.t.w; Een heel groot compliment voor de specialisten op dit forum hoe zij snel en deskundig newbie's zoals ik wegwijs maken in dit computer abracadabra !!! :wink:
  • Deze was ik vergeten: [b:c5eae1a774]R3 - Default URLSearchHook is missing[/b:c5eae1a774] Die zou in de nieuwe log niet meer mogen verschijnen. Hoe is de situatie nu binkyilse? Nog problemen?
  • de laatse ook gefixed, en hij komt niet meer in mijn log voor. Alles lijkt nu idd in orde. igg geen pop ups meer en pc is een stuk sneller lijkt wel. nu nog eens kijken om firefox te gaan gebruiken ipv internet explorer. Oh ja. als ik firefox ga gebruiken, moet ik dan IE deïnstalleren? of gewoon laten staan maar niet meer gebruiken? Nogmaals mijn grote dank, ik was al dagen bezig mijn pc weer een beetje "clean" te krijgen. gr en misschien tot de volgende keer binkyilse :lol:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.