Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logfile Hijackthis

23 antwoorden
 • Beste mensen, Wil er iemand even naar mijn logfile kijken van Hijack? Vriendelijk dank hier voor. Rob Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 9:54:13, on 6-3-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe c:\windows\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\WINDOWS\runservice.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\PROGRA~1\Save\Save.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\SpywareBlaster\spywareblaster.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\scanners\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll O2 - BHO: (no name) - {FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O10 - Hijacked Internet access by New.Net O15 - Trusted IP range: 209.249.116.139 O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://remote.odfjell.com/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
 • Hallo Rob, Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: - SaveNow - New.net Application en NewDotNet (Domains) Staan deze laatsten er niet tussen, dan kijk je in de dan map c:\Progam Files\NewDotNet. Zoek een in die map naar een bestand uninstallX_XX.exe. De waarde van X (een cijfer) hangt af van de versie van New.net die geïnstalleerd is op de computer. Vind je de uninstaller ook niet in de map c:\Progam Files\NewDotNet, dan kijk je in de map C:\Windows naar een bestand NDNuninstallX_XX.exe. (zelfde verhaal voor de X.) Is deze ook niet aanwezig dan kan je deze uninstaller downloaden: http://www.new.net/support/uninstall6_38.exe Herstart de computer en maak een nieuwe Hijackthislog. Groeten, Marc
 • Hoi Marc, Ik denk dat ik ze gewist heb. Waarom moest ik die wissen? Groet Rob Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:56:47, on 6-3-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe c:\windows\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\WINDOWS\runservice.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\scanners\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ O2 - BHO: (no name) - {FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O15 - Trusted IP range: 209.249.116.139 O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://remote.odfjell.com/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
 • Beiden zijn spyware. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:cded2629af] O2 - BHO: (no name) - {FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861} - (no file) O15 - Trusted IP range: 209.249.116.139 [/b:cded2629af] Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. Nog steeds problemen?
 • Repareren betekend aanvinken Marc?
 • Inderdaad. Vinkje plaatsen bij de items die ik aangeef en dan op "Fix checked" klikken.
 • Marc, Ik zie dat die 015-trusted steeds weer terug komt na reparatie. Rob Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:42:57, on 6-3-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe c:\windows\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\userinit.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\scanners\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ O2 - BHO: (no name) - {FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O15 - Trusted IP range: 209.249.116.139 O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://remote.odfjell.com/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
 • Daar vreesde ik al voor Rob. Download de Registry Search Tool [url=http://www.billsway.com/vbspage/]hier[/url]. Unzip en run het script. Krijg je een reactie van je antivirusprogramma dan moet je Script blocking uitschakelen in het anti-virusprogramma. In het Zoekveld geef je het volgende in: [b:e0162d4846] 209.249.116.139 [/b:e0162d4846] Post het resultaat. Doe hetzelfde voor [b:e0162d4846]FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861[/b:e0162d4846] Heb je soms Spybot Search & destroy gebruikt?
 • Ja Marc, Ik heb pas nog Spybot Search & destroy gebruikt. Niet goed geweest dus?
 • [quote:1f4aeeacf3="Robr"]Ja Marc, Ik heb pas nog Spybot Search & destroy gebruikt. Niet goed geweest dus?[/quote:1f4aeeacf3] Jawel hoor. En dat maakt het voor mij waarschijnlijk iets makkelijker zo dadelijk.
 • Deze is van de 209.249.116.139 REGEDIT4 ; RegSrch.vbs © Bill James ; Registry search results for string "209.249.116.139" 6-3-2005 18:20:19 ; NOTE: This file will be deleted when you close WordPad. ; You must manually save this file to a new location if you want to refer to it again later. ; (If you save the file with a .reg extension, you can use it to restore any Registry changes you make to these values.) [HKEY_USERS\S-1-5-21-2704639424-2731309904-3410288154-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range1] ":Range"="209.249.116.139" En deze van de andre REGEDIT4 ; RegSrch.vbs © Bill James ; Registry search results for string "FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861" 6-3-2005 18:23:28 ; NOTE: This file will be deleted when you close WordPad. ; You must manually save this file to a new location if you want to refer to it again later. ; (If you save the file with a .reg extension, you can use it to restore any Registry changes you make to these values.) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861}] [HKEY_USERS\S-1-5-21-2704639424-2731309904-3410288154-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861}] [HKEY_USERS\S-1-5-21-2704639424-2731309904-3410288154-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861}\iexplore]
 • Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:48244929dd]REGEDIT4 [-HKEY_USERS\S-1-5-21-2704639424-2731309904-3410288154-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range1] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861}] [-HKEY_USERS\S-1-5-21-2704639424-2731309904-3410288154-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861}] [/code:1:48244929dd] Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen. Start de computer in veilige modus. Login met het adminstratoraccount. Start Spybot Search & Destroy en laat het je computer scannen. Laat alle rode items repareren. Herstart de computer in normale modus, maak een nieuwe Hijackthislog en post deze.
 • Marco, Hier de file. Altnet met 8 entries konden niet gerepareerd worden. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:23:48, on 6-3-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe c:\windows\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE C:\WINDOWS\runservice.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Documents and Settings\Rob\Bureaublad\scanners\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall-beta.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - https://remote.odfjell.com/Citrix/ICAWEB/en/ica32/wficac.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
 • Je HijackThislog ziet er weer goed uit. Van Altnet zie ik hier geen sporen Wil je ze toch kwijt, meld je dan terug met de plaatsen waar deze gevonden werden. Je zou ook kunnen proberen met Ad-Aware SE, maar ik vrees dat het ook hiermee niet zal lukken.
 • Marc, Bedankt voor de snelle hulp. Mocht het nodig zijn, kom ik weer terug. Groet, Rob
 • Graag gedaan Rob.
 • Marc, Ben sneller terug dan verwacht :) Ik krijg op mijn laptob tijdens ad adware de melding: WindUpdates (high risk) maar kan hem niet verwijderen. Hier onder mijn log van hijack Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:00:06, on 6-3-2005 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe C:\WINNT\System32\HPConfig.exe C:\WINNT\system32\regsvc.exe C:\WINNT\system32\MSTask.exe C:\WINNT\system32\stisvc.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdKeep.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\WINNT\explorer.exe C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe C:\DOCUME~1\RIETVE~1\LOCALS~1\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/ O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe" "+b1" O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: HP Configuration Service (HPConfig) - Hewlett-Packard - C:\WINNT\System32\HPConfig.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe (file missing) Rob
 • Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt. Zorg dat alle [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:741d3862cd] O4 - HKLM\..\Run: [Preview AdService] C:\Program Files\Preview AdService\PrevAdServ.exe [/b:741d3862cd] Verwijder de volgende mappen indien aanwezig: C:\Program Files\Preview AdService Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Marc, Hierbij de nieuwe log. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:53:34, on 7-3-2005 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe C:\WINNT\system32\userinit.exe C:\WINNT\Explorer.EXE C:\Documents and Settings\rietveldr\Desktop\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/ O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe O23 - Service: HP Configuration Service (HPConfig) - Hewlett-Packard - C:\WINNT\System32\HPConfig.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe (file missing)
 • Ziet er goed uit Rob. Aangezien je ipv Norton voortaan AVG gebruikt, kan je deze eventueel nog fixen:[b:f9ec2f0501] O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\Program Files\NavNT\rtvscan.exe (file missing)[/b:f9ec2f0501] Je mist nog wel een aantal belangrijke updates. groeten, Marc

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.