Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this, crazifrog virus

3 antwoorden
  • ik weet het, hieronder is er ook een topic van, maar als ik daarop klik, dan sluit m'n browser af... volmet spyware, zouden jullie m voor mij willen checken? Norton, teatimer van spybot zijn al uitgeschakeld door het virus. Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 19:29:57, on 8-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe c:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE c:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe C:\WINDOWS\System32\dolserve.exe c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\msmbw.exe C:\windows\system\hpsysdrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe C:\HP\KBD\KBD.EXE C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Dolphin\Sam\sam.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: ToolHelper - {CDEEC43D-3572-4E95-A2A5-F519D29F00C0} - C:\PROGRA~1\ADVANC~1\Toolbar.dll (file missing) O3 - Toolbar: (no name) - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [serpe] C:\WINDOWS\System32\formatsys.exe O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [serpe] C:\WINDOWS\System32\formatsys.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [avnort] C:\WINDOWS\msmbw.exe O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Supernova.lnk = C:\Program Files\Dolphin\Snova\Snova.EXE O4 - Startup: Wanadoo ADSL verbinding.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/ O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} - O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} - O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.cargodatasystems.com:9000/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {91F52A42-C10D-49A7-B941-882C657C604F} - O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - alvast bedankt, thijs
  • Logfile of HijackThis v1.98.2 update even je hijack this we zijn bij 1.99.1
  • Om die infectie die je via MSN hebt opgelopen ongedaan te maken: Kijk op [url]http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.serflog.a.html[/url] en download daarna de [url=http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FixSflog.exe]Serflog.a.removal.tool[/url] Voer een scan uit, herstart de computer en herhaal dit nogmaals. Sjaak

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.