Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus niet te verwijderen Log file

9 antwoorden
  • Ik heb op een computer het Trojan THE BAT/FTP downloader virus hoe kan ik deze verwijderen. Willen jullie ook mijn log file even nakijken. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:04:04, on 21-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\WINDOWS\CNYHKey.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe C:\WINDOWS\System32\PRISMSTA.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe C:\WINDOWS\DitExp.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\Documents and Settings\Marjan.MEDION\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Cleaner] "C:\Program Files\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe" /boot O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe" O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe O23 - Service: SpywareCleanerService - Secure Computer, LLC - C:\Program Files\Spyware Cleaner\SCService.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  • Hey Harryvink, Je hebt Hijackthis nog in een tijdelijke map staan. Dit is geen goede plaats, omdat het programma en zijn backups op die manier per ongeluk kunnen gewist worden. Maak een permanente map aan voor HijackThis bv c:\Hijackthis en verplaats hijackthis.exe naar die map. Klik dan op start=>configuratiescherm=>software en deïnstalleer Spywarecleaner. Deze geeft namelijk bedriegelijke reclame. Je hebt ook 2 anti-virus programma's draaien. Dit is echt geen goed idee, omdat die mekaar gaan tegen werken. Je kan dus best een keuze maken uit die twee. Deïnstalleer er 1 van via start=>configuratiescherm=>software Start daarna HijackThis vanuit zijn nieuwe locatie, en vink volgende regels aan: O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Cleaner] "C:\Program Files\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe" /boot O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab O23 - Service: SpywareCleanerService - Secure Computer, LLC - C:\Program Files\Spyware Cleaner\SCService.exe Sluit alle vensters, behalve HijackThis en klik op "Fix Checked" Verwijder daarna volgende map manueel (indien ze nog aanwezig is): C:\Program Files\Spyware Cleaner Herstart daarna je pc, en maak een nieuw logje met HijackThis. grtz, Beamerke
  • Ik heb je raad opgevolg en een nieuw logje gemaakt, zie onder. Ben ik nu ook van de trojan virus af?? Het was heel vreemd ik kan nammelijk norton 2004 niet geinstalleerd krijgen, de computer loopt vast. P4 3000 512 mb intern vandaar de 2 virus scanners, je doet wat he. gr Harry en alvast bedankt voor de moeite. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:53:41, on 21-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\WINDOWS\CNYHKey.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe C:\WINDOWS\System32\PRISMSTA.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\DitExp.exe D:\HTJ\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe" O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  • Hey Harry, logje ziet er goed uit hoor :wink: Geen trojan te bespeuren :wink: Ik zou je wel nog willen aanraden om de laatste updates van Microsoft te installeren :wink: grtz, Beamerke
  • ik laat hem nu weer scannen en zie dat hij: ICR/Backdoor.SdBot.153.Z heeft gevonden in het programma msua.exe AGV heeft hem opgeruimd. enzo gaan we mischien de goede kant op H
  • Kan je zeggen waar hij dat bestandje vond?
  • In het bestand msua.exe
  • Laat dat bestandje eens scannen op http://virusscan.jotti.org Meld het resultaat hier even. Mocht je het bestand niet vinden, hoef je je verder geen zorgen te maken :wink:
  • Ik heb het virus kunnen verwijderen, met AVG. Bedankt voor de moeite. Harry

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.