Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Controle HijackThis log s.v.p.

2 antwoorden
  • Goedemiddag allemaal, Een vriend van mij heeft veel problemen met zijn computer en alles loopt vast. Met veel pijn en moeite hebben we een logje kunnen maken met HijackThis en dat hebben we bij mij kunnen krijgen. Hier is de inhoud: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:36:06, on 27-3-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\oodag.exe C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\WINDOWS\system32\ukfijmf\ysgeor.exe C:\WINDOWS\system32\qxihc\antjcwev.exe C:\WINDOWS\system32\ofnpjc\whktp.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\RDSHOST.exe C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Documents and Settings\Ruud\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [whktp] C:\WINDOWS\system32\ofnpjc\whktp.exe O4 - HKLM\..\Run: [antjcwev] C:\WINDOWS\system32\qxihc\antjcwev.exe O4 - HKLM\..\Run: [ysgeor] C:\WINDOWS\system32\ukfijmf\ysgeor.exe O4 - HKLM\..\RunServicesOnce: [washindex] C:\Program Files\Washer\washidx.exe "Ruud" O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall-beta.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {3EB4F9EA-51A6-48DA-846A-0D69DCBA39EF} (DownloadManager Control) - http://download.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/live/code/IE_1070/DownloadManager.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{991FE56A-9892-4606-8BAC-84B00146C8F8}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe Kan iemand mij s.v.p. vertellen of er componenten zij die we kunnen verwijderen? Hartelijk dank Ruurd
  • Ruurd, Plaats hijackthis in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis Er wordt bij het fixen een backup-directory gemaakt die anders ook op het bureaublad komt te staan. Indien mogelijk, download het antivirus scan programma van microworld van [url]http://www.mwti.net/antivirus/mwav.asp[/url] of start een online scan:[url=http://www.bitdefender.com/scan/licence.php]Bitdefender scan[/url] en [url=http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp]Housecall[/url] of [url=http://www.pandasoftware.com/activescan/]Panda[/url] Met grote waarschijnlijkheid zijn de volgende programma's de boosdoeners: C:\WINDOWS\system32\ofnpjc\whktp.exe C:\WINDOWS\system32\qxihc\antjcwev.exe C:\WINDOWS\system32\ukfijmf\ysgeor.exe Start de pc op in VEILIGE mode. Kijk[url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]hier[/url] hoe dat moet. Verplaats deze bestanden naar een andere directory bijv C:\badfiles en herstart de PC in normale mode. Als het probleem daarmee verholpen is kan je met hijackthis de volgende items aanvinken: [b:17ced0ee07] O4 - HKLM\..\Run: [whktp] C:\WINDOWS\system32\ofnpjc\whktp.exe O4 - HKLM\..\Run: [antjcwev] C:\WINDOWS\system32\qxihc\antjcwev.exe O4 - HKLM\..\Run: [ysgeor] C:\WINDOWS\system32\ukfijmf\ysgeor.exe O16 - DPF: {3EB4F9EA-51A6-48DA-846A-0D69DCBA39EF} (DownloadManager Control) - http://download.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/live/code/IE_1070/DownloadManager.cab[/b:17ced0ee07] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen Daarna mag je de boosdoeners verwijderen en de volgende directories waar ze in stonden: C:\WINDOWS\system32\ofnpjc\ C:\WINDOWS\system32\qxihc\ C:\WINDOWS\system32\ukfijmf\ Sjaak

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.