Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

rare kuren?

6 antwoorden
  • hello fooks, sinds ik aantal programma's heb geupdated doet mijn tv kaart en videokaart rare kuren... tv kaart (Pctv vision pinnacle) hangt na paar seconden en van mijn videokaart (ati 9800 pro) geeft melding (new update on site)... Mijn muis beweegt ook vanzelf terwijl ik niet aan kom...rara hier mijn logje Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 23:44:32, on 2-4-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\multimedia\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe D:\multimedia\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasServ.exe D:\Internet\java\bin\jusched.exe D:\util\D-Tools\daemon.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE D:\multimedia\quicktime\iTunesHelper.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe D:\multimedia\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe D:\Util\FDF\FAST2.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\multimedia\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe D:\MULTIM~1\pinnacle\SHARED~1\Filter\server.exe D:\Antivirus Program\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 64.91.255.87 www.dcsresearch.com O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - d:\util\NetTransport 2\NTIEHelper.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] d:\multimedia\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] d:\multimedia\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Internet\java\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\util\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] D:\Util\pinnacle\PCIPER~1\PPE.EXE O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] D:\multimedia\quicktime\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\multimedia\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [PCTVAssistant] D:\multimedia\pinnacle\assi\PCTVAssi.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] D:\multimedia\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] D:\Util\FDF\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft\works\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - D:\Util\NetTransport 2\NTAddList.html O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - D:\Util\NetTransport 2\NTAddLink.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Internet\java\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Internet\java\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} (CoGSManager Class) - http://gamingzone.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107639646123 O16 - DPF: {A8482EAF-A1F3-4934-AE3F-56EB195A50BF} (DeskUpdate - Activex Control) - http://support.fujitsu-siemens.de/DeskUpdate/isapi/activex.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: iPod-service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe hoop dat iemand eraan kan helpen...thanx
  • Deze deugt in ieder geval al niet: [b:e92a367ffc]O1 - Hosts: 64.91.255.87 www.dcsresearch.com[/b:e92a367ffc] [quote:e92a367ffc]Logfile of HijackThis v1.99.0 [/quote:e92a367ffc]Je hebt niet de laatste versie van [url=http://www.majorgeeks.com/download3155.html]HijackThis[/url], even updaten dus, dan komt nog meer informatie beschikbaar :wink:
  • Smeenk, Die O1 sleutel is legaal hoor, die moet je niet laten fixen. Deze wordt geplaatst door TDS-3. groeten,
  • [quote:cc6ad1c2b2="M@rc"]Smeenk, Die O1 sleutel is legaal hoor, die moet je niet laten fixen. Deze wordt geplaatst door TDS-3. groeten,[/quote:cc6ad1c2b2]Bedankt M@rc :oops:
  • heb ff nieuwe versie gedownload eens kijken of er nieuws is onder de zon hopen dat jullie er wijs uit kunnen worden! vraagje? dus ik hoef niet regel 01 te verwijderen? wacht wel op jullie antwoord. thanx :) Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:55:00, on 3-4-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe D:\multimedia\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe D:\multimedia\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasServ.exe D:\Internet\java\bin\jusched.exe D:\util\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe D:\multimedia\quicktime\iTunesHelper.exe D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\multimedia\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe D:\Util\FDF\FAST2.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\multimedia\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe D:\MULTIM~1\pinnacle\SHARED~1\Filter\server.exe D:\multimedia\pinnacle\Vision\Vision.exe D:\MULTIM~1\pinnacle\SHARED~1\Filter\VBI_SE~1.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe D:\Microsoft\works\Office10\WINWORD.EXE C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe D:\Antivirus Program\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 64.91.255.87 www.dcsresearch.com O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\ANTIVI~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - d:\util\NetTransport 2\NTIEHelper.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] d:\multimedia\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] d:\multimedia\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Antivirus Program\ms antispyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Internet\java\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\util\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] D:\Util\pinnacle\PCIPER~1\PPE.EXE O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] D:\multimedia\quicktime\iTunesHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\multimedia\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] D:\multimedia\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB O4 - HKCU\..\Run: [FAST Defrag] D:\Util\FDF\FAST2.EXE -tray O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft\works\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - D:\Util\NetTransport 2\NTAddList.html O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - D:\Util\NetTransport 2\NTAddLink.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Internet\java\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Internet\java\bin\npjpi150_01.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} (CoGSManager Class) - http://gamingzone.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107639646123 O16 - DPF: {A8482EAF-A1F3-4934-AE3F-56EB195A50BF} (DeskUpdate - Activex Control) - http://support.fujitsu-siemens.de/DeskUpdate/isapi/activex.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  • [quote:ba2b04397a="lahia"]heb ff nieuwe versie gedownload eens kijken of er nieuws is onder de zon hopen dat jullie er wijs uit kunnen worden! vraagje? dus ik hoef niet regel 01 te verwijderen? wacht wel op jullie antwoord. thanx :)[/quote:ba2b04397a]Niet fixen, (M@rc is de expert hier) dan ga ik me heel schuldig voelen :roll: Er starten veel programma,s automatisch mee op (veel 04 sletels) dat kan soms een trage PC veroorzaken :wink: Maar echte problemen kan ik in je log niet vinden!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.