Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HiJackThis Logfile

6 antwoorden
  • Systeem van kennis zit vol met spyware vermoed ik. Hier is de logfile. Bedankt op voorhand! PS: in IE is er momenteel geen enkele searchbar te zien, er zijn wel vermeldingen van in het logfile, mogen die vermeldingen zonder enig gevaar weggegooid worden? Norton draait tesamen met AVG op dit systeem. Kan ook voor problemen zorgen waarschijnlijk? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:52:40, on 7/04/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe D:\Program Files 2\Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\mariek\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.dssvavqlhvyzyb.com/DlX9C1/lJnKf1yXtIUqHZrpH2wD1bkV5KWQp7ZjvOHcYE0AESrBlahMM2IV2DiDa.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: TLightFrameIECOM Class - {20A66F2F-31CE-11D5-8BF7-0090CC12D082} - C:\WINDOWS\System32\LightFrameIECOM.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll (file missing) O2 - BHO: ohb - {999A06FF-10EF-4A29-8640-69E99882C26B} - C:\WINDOWS\system32\nsv55.dll O2 - BHO: (no name) - {ACB3E0B7-7D0C-40B7-99B3-3EEACDF86BFB} - C:\WINDOWS\mslagent\4b_1,0,1,1_mslagent.dll (file missing) O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files 2\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by21fd.bay21.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:df63ae9cb8]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.dssvavqlhvyzyb.com/DlX9C1/lJnKf1yXtIUqHZrpH2wD1bkV5KWQp7ZjvOHcYE0AESrBlahMM2IV2DiDa.html O2 - BHO: ohb - {999A06FF-10EF-4A29-8640-69E99882C26B} - C:\WINDOWS\system32\nsv55.dll O2 - BHO: (no name) - {ACB3E0B7-7D0C-40B7-99B3-3EEACDF86BFB} - C:\WINDOWS\mslagent\4b_1,0,1,1_mslagent.dll (file missing)[/b:df63ae9cb8] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Herstart de computer. Start HijackThis, maak een nieuwe log en post deze. Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: vindjob.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:df63ae9cb8]dir %Windir%\tasks /a:h > files.txt notepad files.txt[/code:1:df63ae9cb8] Dubbelklik op vindjob.bat. Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit kladblokbestand ook.
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:44:55, on 7/04/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\Program Files 2\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\NotifyPhoneBook.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe D:\Program Files 2\Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\mariek\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: TLightFrameIECOM Class - {20A66F2F-31CE-11D5-8BF7-0090CC12D082} - C:\WINDOWS\System32\LightFrameIECOM.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll (file missing) O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Program Files 2\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by21fd.bay21.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0D41DE22-DC0B-4211-ABA8-4090214B6F5C}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21 O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • [quote:f4c86b274a]Het volume in station C heeft geen naam. Het volumenummer is 8CAC-E286 Map van C:\WINDOWS\tasks 11/09/2002 14:00 65 desktop.ini 07/04/2005 21:41 6 SA.DAT 2 bestand(en) 71 bytes 0 map(pen) 3.200.086.016 bytes beschikbaar[/quote:f4c86b274a] Wat moet ik nu met Ccleaner aanvangen M@rc?
  • Ziet er goed uit: Deze kunnen nog weg omdat ze geen functionaliteit meer hebben: [b:65276460d0] O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll (file missing) O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl-be\msntb.dll (file missing) [/b:65276460d0] Nog problemen?
  • Ziet er momenteel goed uit M@rc. Bedankt al in ieder geval. Ccleaner mag gerund worden nu?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.