Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie kan mij helpen bij deze Hijackthis-logfile?

1 antwoord
  • Bij het opstarten verschijnen de volgende pop ups: Njeeves heeft een fout veroorzaakt in <onbekend> Njeeves wordt nu afgesloten. Vsmon heeft een fout veroorzaakt in <onbekend> Vsmon wordt nu afgesloten. Explorer heeft een fout veroorzaakt in <onbekend> Explorer wordt nu afgesloten. Inbellen lukt wel, maar vervolgens wordt geen dataverkeer toegelaten, ook geen updates van AdAware of Spybot. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:57:57, on 10-4-2005 Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) MSIE: Internet Explorer v5.51 SP2 (5.51.4807.2300) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\NORMAN\BIN\ZANDA.EXE C:\NORMAN\NVC\BIN\NVCSCHED.EXE C:\NORMAN\NVC\BIN\NIP.EXE C:\NORMAN\BIN\NJEEVES.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\PROGRAM FILES\REAL\REALPLAYER\REALPLAY.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\KODAK\KODAK_DR\KODAKCCS.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE C:\NORMAN\BIN\ZLH.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\TIJDEL\HIJACKTHIS1.99.1\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1043,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNACLE\PPE\ppe.exe O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER O4 - HKLM\..\Run: [KodakCCS] C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\KodakCCS.exe --pdr: "C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\dcmnter.pdr" O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLAB] ati2evxx.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CSINJECT.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [CAISafe] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZoneLabs\isafe.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\BIN\ZANDA.EXE /LOAD O4 - HKCU\..\Run: [Service Manager] C:\windows\dxsound.exe O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.