Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

geen internet na verwijderen spyware via hijack

26 antwoorden
 • ik heb laaste me computer gescan met hijack.En door een deskundige zijn er een aanral dingen verwijderd.Maar nu heb ik geen internet meer. is hier wta aan te doen??
 • Gesteld dat je zelf geen dingen verkeerd hebt gedaan, was je deskundige minder deskundig dan verwacht mocht worden. OF het was noodzakelijk dingen te verwijderen vanwege spyware etc. waardoor ook essentiele bestanden verloren zijn gegaan. Het lijkt me handig om even te weten hoe en wat. 2 Zaken: - is de hijackaktie via dit forum gegaan en zo ja welk topic? - beschik je op je systeem over systeemherstelpunten (zijn die aangemaakt en kun je daar eventueel naar terug)? We hebben absoluut meer info nodig om je verder te kunnen helpen.
 • Geef even aan waar je last van had en als het kan ook welke sleutels. Zaten er O10 sleutels bij in die hijackthislog die men je heeft laten fixen?
 • Zet anders de backup terug en post hem hier "opnieuw", dus met de backup terug gezet.
 • [quote:365b6fc910="taco78"]Zet anders de backup terug en post hem hier "opnieuw", dus met de backup terug gezet.[/quote:365b6fc910] Dat was de reden dat ik naar eventuele systeemherstelpunten vroeg.
 • Ok hier komt ie dan.......met dank aan google :wink: http://www.hardware.info/forum/viewtopic.php?t=76967&postdays=0&postorder=asc&start=0 en de meest recente log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:09:23, on 15-4-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Nguyen\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 5 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {1C044AAD-7955-4cbd-8175-501A165C4E5D} - C:\WINDOWS\System32\req.dat O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSEvents Object - {B8B55274-0F9A-41E5-9067-A3539BD9E860} - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {C9BF6E5A-DC94-8A4C-C908-D9C81FFE2ACB} - C:\WINDOWS\System32\brbf.dll O2 - BHO: (no name) - {FFC2B17C-6A70-43F8-963F-E640EA41AC30} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASDPLUGIN] C:\WINDOWS\System32\MSN Messenger 6.2.lnk -N O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Srne] C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab O18 - Filter: text/html - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O18 - Filter: text/plain - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O20 - Winlogon Notify: disktapi - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O20 - Winlogon Notify: req - C:\WINDOWS\System32\req.dat O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: nVidia Display Driver Service (NVSvc) - nVidia Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe TvSchendel, ik hoop dat je mijn actie kunt waarderen, ik denk dat deze informatie essentieel is om te beoordelen wat waar en hoe het fout gegaan is. Een snelle blik in dit laatste log vertelt mij dat het bewuste systeem in ieder geval nog niet vrij is van spyware e.d. vr.gr.smeenk
 • inmiddels doet het internet het weer nadat ik een tooltej over heen heb laten lopen.Ik zou nu graag weer verder gaan met het verwijderen van de spyware.
 • Post je log. Op HWI is de thread gesloten. We nemen het hier over. Heb je toevallig winsockfix gebruikt om je internetverbinding te herstellen?
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:09:23, on 15-4-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Nguyen\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 5 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {1C044AAD-7955-4cbd-8175-501A165C4E5D} - C:\WINDOWS\System32\req.dat O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: MSEvents Object - {B8B55274-0F9A-41E5-9067-A3539BD9E860} - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: (no name) - {C9BF6E5A-DC94-8A4C-C908-D9C81FFE2ACB} - C:\WINDOWS\System32\brbf.dll O2 - BHO: (no name) - {FFC2B17C-6A70-43F8-963F-E640EA41AC30} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [ASDPLUGIN] C:\WINDOWS\System32\MSN Messenger 6.2.lnk -N O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Srne] C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab O18 - Filter: text/html - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O18 - Filter: text/plain - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O20 - Winlogon Notify: disktapi - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O20 - Winlogon Notify: req - C:\WINDOWS\System32\req.dat O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe en ik heb inderdaad winsockfix gebruikt. verder het ik op hwi een aantal bestanden moeten verwijderen maar daar kon ik niet alle bestanden vinden.
 • Download [url=http://www.bleepingcomputer.com/files/reglook.php]reglook.zip[/url]. Unzip het in een eigen map. Dubbelkik op runme.bat. Er wordt een logje gemaakt dat reglook.log noemt. Post de inhoud van dit logje.
 • A reg_look by IMM ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows (key has 0 subkeys and 7 value entries - last modified 20:49(UTC) 13/06/2004) [AppInit_DLLs] = "" (REG_SZ) ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon (key has 4 subkeys and 31 value entries - last modified 08:27(UTC) 16/04/2005) [Userinit] = "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," (REG_SZ) ---------------------------------------- Handle OK. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\system.ini\boot (key has 0 subkeys and 5 value entries - last modified 23:11(UTC) 08/05/2004) [Shell] = "SYS:Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" (REG_SZ) ----------------------------------------
 • is dit het logje waar je om vroeg?
 • Dat logje wou ik inderdaad zien. Alles zullen we nu niet opgelost krijgen, maar we proberen.. Print de instructies uit en verbreek de connectie met het net. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig het volgende programma: Web_rebates Je hebt HijackThis gestart vanuit de zip in je Temp-map. Unzip HijackThis, en plaats HijackThis.exe in een eigen map (vb.: c:\hijackthis). Start HijackThis uit deze map. De reden hiervoor is dat HijackThis backups maakt van de sleutels die je verwijdert, en misschien kunnen we deze backups wel eens een keer nodig hebben. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren. Download de laatste versie van [url=http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Start CWShredder en klik op de Fix-knop. Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm]Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:4bcf683163]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {1C044AAD-7955-4cbd-8175-501A165C4E5D} - C:\WINDOWS\System32\req.dat O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL O2 - BHO: MSEvents Object - {B8B55274-0F9A-41E5-9067-A3539BD9E860} - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O2 - BHO: (no name) - {C9BF6E5A-DC94-8A4C-C908-D9C81FFE2ACB} - C:\WINDOWS\System32\brbf.dll O2 - BHO: (no name) - {FFC2B17C-6A70-43F8-963F-E640EA41AC30} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\System32\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile O4 - HKLM\..\Run: [ASDPLUGIN] C:\WINDOWS\System32\MSN Messenger 6.2.lnk -N O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Srne] C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O18 - Filter: text/html - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O18 - Filter: text/plain - {4C0CC69C-7AE3-487B-B4DC-EB8E352777F9} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O20 - Winlogon Notify: disktapi - C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll O20 - Winlogon Notify: req - C:\WINDOWS\System32\req.dat[/b:4bcf683163] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn: C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO C:\WINDOWS\System32\twink64.exe C:\WINDOWS\System32\MSN Messenger 6.2.lnk C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe C:\Documents and Settings\Nguyen\Application Data\puus.exe C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll C:\WINDOWS\addins\disktapi.dll C:\WINDOWS\System32\req.dat Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen". Herstart de computer in normale modus. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • sorry voor de late reactie maar het kon gewoon niet eerder. Hier uw nieuwe log. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:34:31, on 2-5-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\r_server.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: MSEvents Object - {44240BB5-BD7D-4D49-A1AA-8AB0F3D3CB44} - C:\WINDOWS\SERVIC~1\wavecmd.dll O2 - BHO: (no name) - {86464D39-0EB5-4BD0-8B97-D9C949D7C987} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll O2 - BHO: (no name) - {AC037EF2-994C-C6F8-5AA8-7A47B4A2ED03} - C:\DOCUME~1\Nguyen\APPLIC~1\SETUPS~1\KIND REAL.exe O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [pluswavemeetante] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\encborepluswave\Toolbrowse.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [THAT SOFT] C:\DOCUME~1\Nguyen\APPLIC~1\MPEGBU~1\4blah.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab O18 - Filter: text/html - {7190969E-C27E-4656-BEF7-787D18107BEF} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O18 - Filter: text/plain - {7190969E-C27E-4656-BEF7-787D18107BEF} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O20 - Winlogon Notify: wavecmd - C:\WINDOWS\SERVIC~1\wavecmd.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\r_server.exe" /service (file missing) O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
 • Belangrijk is dat je de instructies nauwkeurig opvolgt. Aangezien je vrij lang wacht om te reageren, ga ik je zo veel mogelijk in één keer laten fixen. Belangrijk is dat je alle instructies in één keer uitvoert. Als je start met de fix, verbreek je de connectie met het internet. Sla dus eerst deze fix op in een kladblokbestandje op je desktop of print het uit. Deïnstalleer eerst Messengerplus. Later gaan we deze terug installeren, maar nu moet hij er af. Download en unzip Process Explorer: http://www.sysinternals.com/files/procexpnt.zip Download Pocket Killbox: http://www.atribune.org/downloads/KillBox.exe Unzip Process explorer en klik op procexp.exe. In het bovenste venster dubbelklik je op winlogon.exe. Nu opent het venster Eigenschappen van winlogon.exe. Klik op de tab “Threads”. In het venster dat verschijnt, zoek je naar [b:97cca57223]wavecmd.dll[/b:97cca57223]. Dit kan meerdere keren voorkomen. Selecteer deze en klik vervolgens op de knop “Kill”. (Doe dit voor elke verwijzing naar [b:97cca57223]wavecmd.dll[/b:97cca57223]) Wanneer je ze allemaal 'gekilled' hebt, klik je op "OK". Dubbelklik op explorer.exe, ga naar het tabblad “Threads”, en zoek hier ook alle verwijzingen naar [b:97cca57223]wavecmd.dll[/b:97cca57223]. Selecteer één voor één de verwijzingen naar [b:97cca57223]wavecmd.dll[/b:97cca57223] en klik op de knop “Kill”. Als dit klaar is klik je op “OK”. Start Hijackthis en fix de volgende sleutels: [b:97cca57223]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: MSEvents Object - {44240BB5-BD7D-4D49-A1AA-8AB0F3D3CB44} - C:\WINDOWS\SERVIC~1\wavecmd.dll O2 - BHO: (no name) - {86464D39-0EB5-4BD0-8B97-D9C949D7C987} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O2 - BHO: (no name) - {AC037EF2-994C-C6F8-5AA8-7A47B4A2ED03} - C:\DOCUME~1\Nguyen\APPLIC~1\SETUPS~1\KIND REAL.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [pluswavemeetante] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\encborepluswave\Toolbrowse.exe O4 - HKCU\..\Run: [THAT SOFT] C:\DOCUME~1\Nguyen\APPLIC~1\MPEGBU~1\4blah.exe O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab O18 - Filter: text/html - {7190969E-C27E-4656-BEF7-787D18107BEF} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O18 - Filter: text/plain - {7190969E-C27E-4656-BEF7-787D18107BEF} - C:\WINDOWS\System32\gonfm.dll O20 - Winlogon Notify: wavecmd - C:\WINDOWS\SERVIC~1\wavecmd.dll [/b:97cca57223] Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:97cca57223]REGEDIT4 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{44240BB5-BD7D-4D49-A1AA-8AB0F3D3CB44}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{44240BB5-BD7D-4D49-A1AA-8AB0F3D3CB44}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\MSEvents.MSEvents] [-HKEY_CLASSES_ROOT\MSEvents.MSEvents.1] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MSEvents.MSEvents] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MSEvents.MSEvents.1] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86464D39-0EB5-4BD0-8B97-D9C949D7C987}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{86464D39-0EB5-4BD0-8B97-D9C949D7C987}] [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html] [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/plain] [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7190969E-C27E-4656-BEF7-787D18107BEF}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wavecmd] [/code:1:97cca57223] Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen. Start Killbox.exe Selecteer de optie “Delete on reboot”. In het veld “Full path of file to delete" Kopieer en plak je het volgende: [code:1:97cca57223]C:\WINDOWS\SERVIC~1\wavecmd.dll[/code:1:97cca57223] Klik op de knop met de rode cirkel en het witte kruis. Wanneer het programma vraagt om nu te rebooten, geef je hier toestemming voor. Klik op de knop "YES". Na dat de computer opnieuw gestart is maak je een nieuwe Hijackthislog. Post deze. Download [url=http://www.bleepingcomputer.com/files/reglook.php]reglook.zip[/url]. Unzip het in een eigen map. Dubbelkik op runme.bat. Er wordt een logje gemaakt dat reglook.log noemt. Post de inhoud van dit logje ook.
 • http://www.hardware.info/forum/viewtopic.php?t=78072&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= :-?
 • Ik gooi die op HWI dicht, collega.
 • [quote:4285053d2a="=Rieske="]Ik gooi die op HWI dicht, collega.[/quote:4285053d2a] Dat zou de tweede keer zijn. :lol: Blijkbaar wordt hij liever geholpen op HWI...
 • Of blijkbaar liever niet.
 • tja... In principe is het niet verboden om op 2 fora je vraag te stellen, maar lullig is het wel... Ik denk dat formateren en opnieuw beginnen hier iets is voor de TS. t.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.