Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile Hijackthis - Wie wil er even naar kijken?

3 antwoorden
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:11:42, on 18-4-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Plaxo\2.2.3.3\InstallStub.exe C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\data\database\pbds.exe C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\tomcat\webapps\ROOT\WEB-INF\components\com.adobe.bauhaus.nativecomm\res\VCNative.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe E:\Download Map\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\NL\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=050305 serial=DR12WEX-1504397-KTY lang=NL O4 - HKLM\..\Run: [AdobeVersionCue] C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\ControlPanel\VersionCueTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe -AutoStart O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.2.3.3\InstallStub.exe -a O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/adobe/MTSInstallers/MetaStream3.cab O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/latest/PlaxoInstall.cab O16 - DPF: {3B623D23-2757-4881-A01E-D560EBCA5307} (VacPro.olanda_ver10) - http://66.194.38.28/dialer/olanda_ver10.CAB O16 - DPF: {5AA5A569-F96F-4628-A528-8B3698F558BB} (HS_live Control) - http://install.homestead.com/~site/InstallFiles/SIFiles/lpxlive/HS_live.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111222858516 O23 - Service: AdobeVersionCue - Adobe Sytems - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue\service\VersionCue.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:6c2b0fe621]O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/adobe/MTSInstallers/MetaStream3.cab O16 - DPF: {3B623D23-2757-4881-A01E-D560EBCA5307} (VacPro.olanda_ver10) - http://66.194.38.28/dialer/olanda_ver10.CAB [/b:6c2b0fe621]Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen Wat zijn de problemen met de PC? Sjaak
  • De lettertypes van in de browser + outlook veranderen spontaan in andere lettertypes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.