Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logfile clean?

23 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:04:46, on 9-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Daemon tools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Winrar\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Camillo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.719\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.raketnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.americasarmy.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 145.53.4.174:255 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] javaw -cp "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Daemon tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\WinZip\WZQKPICK.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.raketnet.nl O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe ben ik clean ?
 • Zet hijackhtis niet in een tijdelijke map, maar bv in de root van je schijf. Hijackthis maakt back-ups in de map waar die van word gestart. En deze worden in de temp map makkelijk gewist. En verder ben je ook niet clean. Maar dat zullen de experts wel zeggen.
 • hoe bedoel je ? ik heb gewoon een nieuwe map aangemaakt op m'n C schijf
 • Hij staat nu in deze map: [code:1:3b2edcc52e]C:\DOCUME~1\Camillo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.719\HijackThis.exe [/code:1:3b2edcc52e] Dit is een tijdelijke map. Heb je tijdens het unzippen wel de goeie locatie opgegeven?
 • ow zo
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:04:46, on 9-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Daemon tools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Winrar\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\Camillo\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.719\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.raketnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.americasarmy.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 145.53.4.174:255 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] javaw -cp "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Daemon tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\WinZip\WZQKPICK.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.raketnet.nl O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • En nog steeds staat die in een tijdelijke map: Doe het zo. Je dubbelklikt op het .zip bestand. Dan zal winrar openen. Klik rechts op het bestandje wat in de .zip staat. (hijackthis.exe ofzoiets) Klik op: "uitpakken in opgegeven map" Zoek de goede locatie op. Bij voor keur in een apart mappje in de root van de C schijf. Klik op OK. Het bestandje word uitgepakt. Ga nu doormiddel van de verkenner naar het mapje waarvin je hijackthis hebt uitlaten pakken, run hijackthis en post een nieuw logje.
 • wat bedoel met in de root van de C schijf
 • Gewoon een mapje op de c: schijf. Het stukje wat je krijgt als je via deze computer op c: dubbelklikt. C:\Hijackthis b.v.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:26:01, on 9-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Daemon tools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.raketnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.americasarmy.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 145.53.4.174:255 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] javaw -cp "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Daemon tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\WinZip\WZQKPICK.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.raketnet.nl O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Bijna goed. Maak een nieuw mapje aan op c:, en kopieer daar de hijackthis.exe in.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:31:57, on 9-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Daemon tools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.raketnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.americasarmy.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 145.53.4.174:255 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] javaw -cp "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Daemon tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\WinZip\WZQKPICK.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.raketnet.nl O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • 1. Dubbelklik op deze computer 2. Dubbelklik op C: 3. Druk met de rechtermuisknop op "hijackthis.exe" 4. Druk op knippen Blijf in c: 5. Ga naar bestand 6. nieuw 7. map 8. Geef de map een naam. Hijackthis bv. 9. Dubbelklik op de zojuist aangemaakte map. 10. ga naar bewerken 11. Ga naar plakken. Nu staat die op de goeie plek. 12 Start hijackthis en post een nieuwe log. Ik ga nu op een oor, succes er nog even mee
 • Nee, helaas is je log niet helemaal schoon :-? Maar goed, daar gaan we verandering in proberen te brengen :wink: Download [url=http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Plaatst het bestand ergens waar je het makkelijk kan terug vinden, maar gebruik het nu nog niet. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Zorg dat [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]alle verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren: [b:b28f226390]O4 - HKLM\..\Run: [WebSavingsfromEbates] javaw -cp "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates\System\Code" Main lp: "C:\Program Files\WebSavingsfromEbates" O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll[/b:b28f226390] probeer met je verkenner de volgende mappen en bestanden te vinden en verwijder ze (indien mogelijk) [b:b28f226390]C:\Program Files\WebSavingsfromEbates <-- deze map C:\Program Files\ISTsvc <-- deze map C:\Ares <-- deze map C:\Program Files\SideFind <-- deze map[/b:b28f226390] Zoek ook even of deze mappen aanwezig zijn: [b:b28f226390]websearch en couponsandoffers[/b:b28f226390] Indien aanwezig deze ook verwijderen Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen. Start CWShredder en klik op de fix-knop. Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen". Reboot de computer nu in normale modus. Run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log. vr.gr.smeenk
 • C:\Program Files\WebSavingsfromEbates <-- deze map C:\Ares <-- deze map deze heb ik niet kunnen vinden/verwijderen Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:55:06, on 10-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\Anvshell.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Daemon tools\daemon.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.raketnet.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.americasarmy.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 145.53.4.174:255 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Daemon tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\spybot S&D 1.3\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - Global Startup: E-Color.lnk = C:\Program Files\E-Color\Common\IconMgr.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\WinZip\WZQKPICK.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.raketnet.nl O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • is hij schoon ?
 • [quote:0897052344="meepo"]is hij schoon ?[/quote:0897052344]Gefeliciteerd, je log is schoon :D Je zou voor de zekerheid nog een online scan met [url=http://www.pandasoftware.com/activescan/]Panda[/url] kunnen doen. Hier nog enkele tips om je systeem schoon te houden: Zorg dat je een goedwerkende antivirus en firewall hebt, houd deze progamma's up to date. Bezoek regelmatig de [url=http://www.windowsupdate.com]Windows Update Site[/url]. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn. Installeer ook [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html]SpywareBlaster[/url] en [url=http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html]Spywareguard[/url]. Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren. Houd ook deze progs up to date! Via een reg-file kun je je tegen kwaadaardige activeX-codes wapenen. [url=http://www.spywareguide.com/blockfile.php]Klik hier voor meer info[/url] Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1564073.htm]hier[/url]. vr.gr.smeenk
 • bedankt smeenk !
 • Helaas, dankzij een zeer oplettende medeforummer, ben ik er op gewezen dat je log nog niet schoon is :oops: Deze staat er nog: [b:db3e2c651d]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *hot-searches.com*;*lender-search.com* [/b:db3e2c651d] Start hijackthis opnieuw vink deze aan en laat hem fixen, plaats daarna opnieuw een log ter controle Heb je die scan met Panda nog gedaan, leverde dit nog iets op? vr.gr.smeenk
 • nee heb met panda nog niet gedaan

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.