Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

teveel opstartitems+Hyacktlog

2 antwoorden
  • Ik krijg bij on-line scanning dikwijls de melding dat ik teveel processen (onnodige) heb draaien, die het systeem belemmeren c.q. vertragen. Kan iemand a.d.h.v. onderstaande log bepalen wat ik kan uitschakelen, zo ja, hoe ik dat moet doen? Of moet ik een kopie geven van de processen (msconfig) en opstartitems? Bedankt bij voorbaat. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:14:37, on 31-5-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe C:\DU Meter\DUMeter.exe C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tiscali.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\DU Meter\DUMeter.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\nbj.exe" O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • Dit is natuurlijk ook een beetje aan jezelf, wat vindt je belangrijk om allemaal mee op te laten starten. [b:eb2b520702]O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe[/b:eb2b520702] Deze is van Sun Java en dient alleen maar om te controleren of er updates zijn. Deze is in mijn ogen overbodig. Je zou bepaalde opstartitems ook tijdelijk uit kunnen schakelen met msconfig: Start --> Uitvoeren --> msconfig typen --> daarna op "OK" klikken. Daarna kiezen voor de tab "Opstarten" en daar vinkjes weghalen bij items die je niet meer met windows mee wil laten opstarten. Na het herstarten van je PC testen of dit een negatief effect heeft op de werking van de betreffende programma's en het functioneren van je Windows in het algemeen. Je kunt het dus altijd weer inschakelen door msconfig opnieuw uit te voeren en vinkjes te plaatsen bij de items die je weer mee wil laten opstarten. Ik zie de volgende staan: [b:eb2b520702]O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0 O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe[/b:eb2b520702] Je gebruikt drie antispyware programma's, die ook alle 3 gebruikt worden voor een vorm van continue protectie. Ik denk dat SpySweeper meer vindt dan AdAware en Spybot. Daarnaast beschermt SpySweeper je systeem op ongeveer dezelfde manier dan TeaTimer van Spybot. Ik denk dat alleen SpySweeper mee op laten starten voldoende is(ik neem aan dat je voor SpySweeper betaalt hebt en deze dus ook kunt blijven gebruiken) vr.gr.smeenk :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.