Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Javascript probleem??

8 antwoorden
  • Hey hallo, ik ben naar dit forum gestuurd omdat een vriend van me dacht hetzelfde probleem te hebben. In principe ben ik zelf ook een aardige leek met dit soort dingen en zoek dan meestal ook wat hulp. Ik was naar dit topic ""JavaScript is vereist voor aanmelding" en ActiveX" en ik heb gewoon gedaan wat hier allemaal gepost is maar er is bij mij geen verandering gekomen. Dus ik dacht dat er een ander probleem was met Java... Ik zal even vertellen wat niet lukt/kan: Zodra ik in mijn hotmail zit, kan ik niet op de knoppen drukken (gebeurt niets) en ik me mailtjes niet bekijken. Maar ook kan ik geen andere folders (bv junk mail) openen enzo. Op internet zelf heb ik vaak ook dingen die ik niet kan bekijken of klikken, terwijl dit wel hoord te kunnen normaal. Ik heb zelf het idee dat het aan javascript ligt ofzo, aangezien dat meerendeels nodig is bij de bovenstaande dingen. Ik heb nog meer problemen, maar of die er bij horen weet ik niet: -Norton Anti virus wil niet meer starten, heb em verwijderd en AVG geinstalleerd (gechecked voor virussen en die opgelost) -Windows Media Player wil ook niet meer starten, geeft de melding "er is een interne toepassingsfout opgetreden. Na het uninstallen en opnieuw installen nogsteeds hetzelfde probleem... Kan iemand mij helpen?
  • Ik zal meteen me hijack log er even bijposten, zie dat dat veel gevraagd word: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:13:04, on 16-6-2005 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe C:\Program Files\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\msidev.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\WinRAR2\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\STEFAN~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.875\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: MPEG Support Dll - {57A70350-87D9-4EA2-B3AC-C1C1B5296035} - C:\WINDOWS\System32\mpegcore.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKLM\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKLM\..\Run: [Gtmwdf] C:\Program Files\Aaaom\Fkktdq.exe O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe O4 - Startup: Snelkoppeling naar hijack_hl2.exe.lnk = D:\halflife\hijack_hl2.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by23fd.bay23.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093709073281 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://stream.pussyharem.com/stream/mmp.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Je hebt HijackThis gestart vanuit je Temp-map. HijackThis maakt backups van de sleutels die je verwijdert. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren. Verplaats daarom Hijacktis.exe naar een eigen map (vb.: c:\hijackthis) en start HijackThis vanuit die map. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig Media Access Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm]Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:b69ea5c5ad]R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: MPEG Support Dll - {57A70350-87D9-4EA2-B3AC-C1C1B5296035} - C:\WINDOWS\System32\mpegcore.dll O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKLM\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKLM\..\Run: [Gtmwdf] C:\Program Files\Aaaom\Fkktdq.exe O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe O4 - Startup: Snelkoppeling naar hijack_hl2.exe.lnk = D:\halflife\hijack_hl2.exe O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://stream.pussyharem.com/stream/mmp.cab[/b:b69ea5c5ad] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn: c:\windows\system32\winis.exe c:\windows\system32\wini.exe C:\Program Files\Aaaom\Fkktdq.exe C:\Program Files\Media Access Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen". Herstart de computer in normale modus. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  • Mijn veilige modus werkt niet? :o Zodra ik mijn pc opstart en F11 druk (wat ik moet voor menu) en ik druk enter bij veilige modus, dan begint hij wat bestandjes te geladen. En reboot hij meteen weer... Hier de hijack log vanuit me c:\ directory ogfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:20:54, on 16-6-2005 Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe C:\Program Files\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OUTLOOK.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avginet.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\msidev.exe C:\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: MPEG Support Dll - {57A70350-87D9-4EA2-B3AC-C1C1B5296035} - C:\WINDOWS\System32\mpegcore.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime O4 - HKLM\..\Run: [TorrentSearch] C:\Program Files\TSx\TSx.exe minimized O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKLM\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKLM\..\Run: [Gtmwdf] C:\Program Files\Aaaom\Fkktdq.exe O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [virtual-machine] wini.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe O4 - HKCU\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe O4 - Startup: Snelkoppeling naar hijack_hl2.exe.lnk = D:\halflife\hijack_hl2.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c18.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by23fd.bay23.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093709073281 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://stream.pussyharem.com/stream/mmp.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
  • F8 moet je hebben: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1378056.htm Probeer even opnieuw. Lukt het niet, meld je dan terug met een nnieuwe hijackthislog.
  • toen ik mijn vorige bericht plaatsde sloeg mijn pc helemaal op hol. Hij opende ineens xxx aantal windows met internet explorer, waaronder dit forum en iets wat ik kon downloaden. uiteraard niet gedaan, maar de windowtjes kwamer er zo ontzettend snel bij, en bleef ook maar komen! Uiteindelijk moest ik een harde reset doen, kon helemaal niets meer. In ieder geval Opnieuw geboot met F8, kreeg een meer uitgebreide lijst met o.a. veilige modus. Ook deze werkt niet. Ik begin me gigantisch te ergeren aan me pc, heb de neiging om dat ding van 4 hoog naar beneden te gooien :evil:
  • Veilige modus met netwerkondersteuning geprobeerd? Lukt dat niet, dan doe je dit: Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm Download Killbox: http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php Plaats killbox.exe op je bureaublad. Dubbelklik op killbox.exe om het programma te starten. Selecteer de optie “Delete on reboot”. Kopieer onderstaande: [code:1:98363ef6ee]C:\Windows\System32\winis.exe C:\Windows\System32\wini.exe[/code:1:98363ef6ee] Kies in het menu File voor “Paste from clipboard”. Klik op de rode knop met het witte kruis om de bestanden te verwijderen. Wanneer je de melding krijgt “All listed files will be deleted on next reboot”, klik je op Yes. In het scherm “files will be removed on reboot, do you want to reboot now?” klik je op Yes. Als Killbox deze vraag niet stelt, of als je een foutmelding krijgt, herstart je de computer zelf. Daarna fix je in gewone modus de hierboven genoemde sleutels met Hijackthis. Herstart de computer en maak een nieuwe log. Post deze.
  • Dat heb ik gedaan maar met bv hotmail.com blijft het probleem bestaan ik kreeg trouwens mijn pc niet meer opgestart omdat me boot.ini was aangepast, hij wou veilige modus opstarten, maar dan start ie weer opnieuw op, etc etc hij bleef bezig (reeds opgelost) Nu heb ik Mozzilla Firefox geinstalleerd als browser, en daar werkt bv hotmail.com wel goed ? en de rest ook ik snap er niks meer van

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.