Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Nog probleempjes in deze log?

10 antwoorden
  • M'n computer begint weer kuren te krijgen, internet werkt niet etc. Zouden jullie me willen helpen met deze logfile ? BVD! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:48:36, on 22-6-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe C:\Documents and Settings\de Roos\Bureaublad\Nicky map\Programma's\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe c:\program files\internet explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\de Roos\Bureaublad\CleanPC\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.marktplaats.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: De Telefoongids - {790C1F44-C559-434B-BE18-13C042555D8E} - C:\Program Files\De Telefoongids\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll O4 - HKLM\..\Run: [Ptipbmf] rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Documents and Settings\de Roos\Bureaublad\Nicky map\Programma's\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: Registration Brothers In Arms.LNK = G:\Support\Register\RegistrationReminder.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Download Using &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Telefoongids - {FCA46C9D-25D2-4bbb-810A-EA8B0A1741B4} - C:\Program Files\De Telefoongids\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: De Telefoongids - {FCA46C9D-25D2-4bbb-810A-EA8B0A1741B4} - C:\Program Files\De Telefoongids\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.18.69.102/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {DA758BB1-5F89-4465-975F-8D7179A4BCF3} (WheelofFortune Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/WoF.cab31267.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  • Deze kan weg: [b:f17cc24e4a]O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)[/b:f17cc24e4a]
  • Gedaan, bedankt! Nog meer?
  • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen". Heb je bepaalde Antispyware-tools laten scannen. Had je last van een bepaalde infectie?
  • Ik heb Spybot en Adaware laten scannen. Als ik internet, dan duurt het zo'n minuut of 20 en alles ligt eruit, behalve MSN (kan geen pages meer vinden etc.) Na die 'storing 5 of 10 minuutjes gehad te hebben, doet alles het weer goed.
  • Raar. Run Ccleaner eens. Misschien helpt dat. Probleem zit toch niet bij de provider?
  • Zit niet bij de provider nee, ik had dit al vaker en mail gestuurd, maar geen opmerkende dingen aan die kant. Toen met wat scanners etc. is het opeens verholpen geweest. Bedankt, ik zal het straks eens proberen!
  • :o 4.698,8MB zal worden verwijderd. (Geschatte grootte) Is dat 4 GB aan crap dat wordt verwijderd? :o
  • Inderdaad.
  • Haha, nu zal m'n pc een stuk minder kuren vertonen (hoop ik ;)) Bedankt!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.