Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

poorten open?

2 antwoorden
  • Sinds dat ik Mcafee firewall opnieuw heb aangepast en dat ik mijn modem gepatched heb speedtouch 510 lijkt het net alsof sommigen poorten open heb staan. Natuurlijk zal ik info afhalen van speedtouch- en Mcafee forums maar dat is soms te technisch. Ook hier op deze forum zal ik natuurlijk by moeten leren step by step, maar dat is het ook voor. hierby een hijacklogje en een vraagje welke nederlandstalige website meer info is over internet bescherming (firewall, hard-softwarematig) thanx in iedere geval Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:38:04, on 9-7-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDet.EXE C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe E:\multimedia\Creative\GO\CTCMSGo.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe E:\Antivirus Program\Hijack\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] E:\multimedia\Creative\Surround Mixer\CTSysVol.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] E:\multimedia\Creative\DVDAudio\CTDVDDet.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] E:\multimedia\Creative\GO\CTCMSGo.exe /SCB O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe O4 - Global Startup: Free WebSite Tools.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://E:\Internet\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://E:\Internet\Free Download Manager\dlselected.htm O8 - Extra context menu item: Download web site met Free Download Manager - file://E:\Internet\Free Download Manager\dlpage.htm O8 - Extra context menu item: Gedownload met Free Download Manager - file://E:\Internet\Free Download Manager\dllink.htm O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Internet\java\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Internet\java\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTSUEng.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409 O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119481197062 O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15014/CTPID.cab O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe ps ga door met deze forum en anderen natuurlijk...!
  • Misschien heb je iets aan deze info http://www.dosgg.nl/cgi-gg/sframe.pl?ports.html&Veiligheid

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.