Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Vieze $&$*$% in mijn pc genetseld.

5 antwoorden
  • Beste mannen, ik heb sinds een week weer last van irrittante reclame die zich in mijn computer heeft genetseld. Ik weet welke map het is en waar hij staat, maar niet hoe ik hem weg krijg. Op het moment dat ik mijn pc start wordt er in mijn firefox een webpagina geopend. Het is een webstore met allemaal vieze *&^(&%(*&%^. Ik heb de map al eens verwijderd, maar hij komt telkens terug. Ook mijn adaware en spybot vinden hem niet. Hebben jullie misschien een oplossing om deze vieze rotzooi te verwijderen?? Bij voorbaat dank!! Maarten
  • Download [url=http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=3155&file=1&evp=3304750663b552982a8baee6434cfc13]Hijackthis[/url], en plaats hier een logje. Zie de [url=http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=765174#765174]FAQ[/url] voor details.
  • Als je XP of 2000 hebt verwijder dan Ad-ware en Spybot. En installeer dan eens Hitman Pro www.hitmanpro.nl . Is een heel pakket aan spywareprogs die automatisch je gehele computer controleert op spyware. Er zit o.a. Ad-ware en Spybot in. Bij 1e gebruik hoef je alleen ff alle voorwaarden aan te vinken. Verder loopt alles automatisch. En laat ook ff een goede virusscanner met nieuwe definities je computer doornemen.
  • Dit i mijn logfile gemaakt met Hijackthis, ik heb de desbtreffende map met vieze pagina's geselecteerd: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:24:46, on 21-7-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\bcmwltry.exe C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\emakesv.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe C:\Documents and Settings\Maarten 2\Mijn documenten\Hijackthis\hijackthis\HijackThis.exe [b:616693693d]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html[/b:616693693d] R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.standbyservice.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - (no file) O2 - BHO: (no name) - SOFTWARE - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\DOCUME~1\MAARTE~2\MIJNDO~1\MIJNON~1\SPYBOT~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {7C00A1D9-EE52-4CED-AFDA-CD4D408BFA21} - C:\WINDOWS\lbbho.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: SDWin32 Class - {E6BD31FC-9F24-4BA1-8FA9-218ABEDDF10B} - C:\WINDOWS\System32\myxqy.dll O2 - BHO: (no name) - {} - (no file) O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1629.0\nl\msntb.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe O4 - HKLM\..\Run: [bcmwltry] bcmwltry.exe O4 - HKLM\..\Run: [removecpl] RemoveCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe O4 - HKLM\..\Run: [myxqyc] C:\WINDOWS\System32\myxqyc.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Uninstall_TBPS] C:\WINDOWS\Temp\TBuninst.exe /remove O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe [b:616693693d]O4 - HKLM\..\Run: [eMakeSV] C:\WINDOWS\System32\emakesv.exe[/b:616693693d] O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe O4 - HKCU\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\Documents and Settings\Maarten 2\Mijn documenten\MySQL\bin\winmysqladmin.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office OneNote 2003 Snel Starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Shorten URL - http://www.cjb.net/menuext.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://tdserver.bitstream.com/tdserver.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093524708147 O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {D03A1C33-1913-4533-A8C1-F2C8D13045DE} - http://www.cjb.net/search.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: hbiuyae - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hbiuyae.exe O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Heb je van tevoren compleet hitmanpro laten lopen ? [b:4ca16b9668] www.hitmanpro.nl[/b:4ca16b9668] Freek

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.