Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthislog

2 antwoorden
  • Ik heb de laatste tijd veel gekloot met mijn pc gehad, dus wil iemand kijken of mij hijackthislog goed is? Gijs Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:00:43, on 24-7-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: D:\WINDOWS\System32\smss.exe D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe D:\WINDOWS\system32\services.exe D:\WINDOWS\system32\lsass.exe D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\system32\svchost.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe D:\WINDOWS\Explorer.EXE D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe D:\WINDOWS\Mixer.exe D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe D:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe D:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [SchedulingAgent] mstinit.exe /firstlogon O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = D:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121364480448 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1121430636798 O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Ik zie geen verdachte zaken.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.