Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Useragent doet maf?!?

22 antwoorden
 • Via een logje van mijn webserver kwam ik erachter dat de useragent van mijn pc beinvloedt wordt. Wanneer ik in de adres balk javascript: navigator.userAgent intik, komt hij terug met het volgende [code:1:56491e8d10]Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts-MyWay)[/code:1:56491e8d10] SpyBot AddAware Vinden allebei niets, mijn hijacklog is ook schoon van troep geloof ik: [code:1:56491e8d10] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:50:05, on 24-7-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmon.exe C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrcmon.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE c:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", ""); (C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Profiles\default\y3ldubd9.slt\prefs.js) N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Profiles\default\y3ldubd9.slt\prefs.js) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 3100 Series] "C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LXBRKsk] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] c:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] c:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] c:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O15 - Trusted Zone: www.pols.isbw.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122223437875 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4534/mcfscan.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1FB09ADD-83B1-4B02-8F54-68B94795FE35}: NameServer = 192.168.1.2 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1FB09ADD-83B1-4B02-8F54-68B94795FE35}: NameServer = 192.168.1.2 O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe [/code:1:56491e8d10] iemand een idee wat er aan de hand is?
 • Google doet wonderen..... Kijk eens hier: [url]http://www.funwebproducts.com/[/url] en hier: [url]http://labs.paretologic.com/spyware.aspx?remove=FunWebProducts[/url] en hier: [url]http://www.webmasterworld.com/forum39/1510.htm[/url] en hier: [url]http://www.spywareguide.com/product_show.php?id=1995[/url] Succes, Jim
 • Ik zou daar deze aan toe willen voegen: http://www.funwebproducts.com/uninstall.html Probeer eerst of je deze zaken via Configuratiescherm --> Software kunt verwijderen. Doe daarna eens het volgende: Download, installeer en update free trial versie van [url=http://www.ewido.net/en/download/]Ewido Security Suite[/url] [list=1:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu". [*:ba7821a22f]Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op [b:ba7821a22f]OK[/b:ba7821a22f]. Dit is normaal. [*:ba7821a22f]In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:ba7821a22f]update[/b:ba7821a22f] in het linker menu, en vervolgens op de [b:ba7821a22f]Start update[/b:ba7821a22f] knop. [*:ba7821a22f]Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan. [/list:o:ba7821a22f]Herstart de PC in [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1378056.htm]VEILIGE modus[/url] Open Ewido Security Suite[list:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]klik op [b:ba7821a22f]Scanner[/b:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]Klik op [b:ba7821a22f]complete system scan[/b:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]Laat het programma je pc scannen [/list:u:ba7821a22f]Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wilt verwijderen. Klik dan op [b:ba7821a22f]OK[/b:ba7821a22f] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:ba7821a22f]Bewaar rapport[/b:ba7821a22f][list:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]Klik op [b:ba7821a22f]Bewaar Rapport[/b:ba7821a22f] [*:ba7821a22f]Sla het rapport op op je bureaublad [*:ba7821a22f]Sluit Ewido af [/list:u:ba7821a22f]Herstart je pc in normale modus en plaats dan het log van Ewido Maak ook een nieuw log van Hijackthis. vr.gr.smeenk :wink:(gebruikershandleiding Ewido opgesteld door steggel)
 • Bedankt voor de tips maar het gekke is dat al die bestanden al weg zijn. ik ga wel met die registersleutel aan de bak..
 • Je zou desondanks toch nog die Ewido scan eens kunnen proberen want die verwijderd ook registersleutels die gerelateerd zijn aan malware :wink:
 • bedankt voor de tip. maarre wheeeehhh :( :( hij vindt niks maar het probleem is er nog... Ewido Spybot Lavasoft Addaware. Hijack alle 3 zien niks... ook het handmatig zoeken naar de sleutels brengt niets... hoe kan dit?
 • Ik begrijp dit ook niet :cry: en weet ook niet wat het inhoudt :roll: Ik weet wel dat het blijkbaar vaker voor komt: [url=http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=%22Mozilla%2F4.0+%28compatible%3B+MSIE+6.0%3B+Windows+NT+5.1%3B+FunWebProducts-MyWay%29%22&btnG=Search]Google.search[/url]
 • Exporteer eens deze sleutel, copier onderstaande code: [code:1:ad6dd3fdb0] regedit /e C:\useragent.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" [/code:1:ad6dd3fdb0] klik op Start -> Uitvoeren en plak de tekst van het klembord. Post de inhoud van C:\useragent.txt Sjaak
 • Bij deze: [code:1:8d45acfe36]Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform] ".NET CLR 1.1.4322"="" [/code:1:8d45acfe36]
 • Ik hoop dat er mensen nu zo af en toe blijven kijken.. ik heb wat gevonden... (ik edit deze post nu af en toe) Edit 1 [code:1:2df18633cf] Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant] "InstallDir"="C:\\WINDOWS\\srchasst\\" "Actor"="c:\\windows\\srchasst\\chars\\rover.acs" "UsageCount"=dword:000000b5 "UseAdvancedSearchAlways"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603] "000"="funweb" "001"="my way" "002"="express" "003"="showroom" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa0] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa1] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa2] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa4] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa5] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa6] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa8] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa9] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\faa] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [/code:1:2df18633cf] Deze sleutel vond geen van de 3 programma's. maar welke kan ik nu wegknikkeren? De 5603 lijkt me sowieso maar de 5604 ook? Of zal ik de hele ACMru weggooien? Ik kan natuurlijk de hele searchassistent weggooien maar dat heeft gevolgen voor xp heb ik ergens gelezen. Ik begrijp alleen het gevolg niet zo goed. Ik zoek weer verder.... Edit 2 Het zelfde weer gevonden maar dan in Current_User Edit 3 [code:1:2df18633cf] Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform] "FunWebProducts-MyWay"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\UA Tokens] @="" "MSN 2.0"="" "MSN 2.5"="" [/code:1:2df18633cf] Dit moet 1 van de boosdoeners zijn, maar wat is dat UA Token? Edit 4 (ut gaat hard zo...) [code:1:2df18633cf] Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant] "InstallDir"="C:\\WINDOWS\\srchasst\\" "Actor"="c:\\windows\\srchasst\\chars\\rover.acs" "UsageCount"=dword:000000b5 "UseAdvancedSearchAlways"=dword:00000001 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru] [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603] "000"="funweb" "001"="my way" "002"="express" "003"="showroom" [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604] [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips] [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl] [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa0] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa1] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa2] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa4] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa5] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa6] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa8] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\fa9] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [HKEY_USERS\S-1-5-21-1060284298-1364589140-725345543-1003\Software\Microsoft\Search Assistant\Tips\SrchAssCtl\faa] "TimesResisted"=dword:00000000 "TimesDisplayed"=dword:00000000 [/code:1:2df18633cf] sja, dan maar compleet hier neerzetten he? [color=red:2df18633cf]Dit was alles uit het register met funwebproducts[/color:2df18633cf] Blijkbaar was de kwaal niet schadelijk maar waarom zien die 3 supercleaners dit niet dan? ook Hijack ziet het niet?!? Wie kan mij bij de edits vertellen wat buiten de 5603-sleutel ook wegkan?
 • MRU kan je gewoon laten staan: Copieren de volgende code in notepad: [code:1:b3ecf0b31e] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\I nternet Settings\User Agent\Post Platform] "FunWebProducts-MyWay"=- [/code:1:b3ecf0b31e] Sla dit op als [b:b3ecf0b31e]remove.reg[/b:b3ecf0b31e] Opslaan als type: [b:b3ecf0b31e]Alle bestanden[/b:b3ecf0b31e] Dubbelklik op remove.reg en voeg de wijziging aan het register toe. Nu een nieuw venster van IE openen om te controleren. Sjaak
 • Ok gedaan, maar dat was alleen de eerste toch? Wat haalt jouw code nu echt weg? niet de hele 5603 sleutel toch?
 • Probleem is opgelost... Ik hoop dat iemand anders hier ook wat aan zal hebben. Sjaak, bedankt! :P
 • remove.reg haalt de 2e regel onder edit3 weg. Sjaak
 • Ok, dankjewel.. **zucht** een schone vermelding in het log op mijn webserver... Sjaak, ik heb voor de zekerheid de 5603 sleutel bij edit 1 ook maar weggeknikkerd. nogmaals, dankjewel!
 • Dat was niet nodig hoor. Je hebt de volgende sleutel toch wel laten staan? [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603] De waarden geven alleen de laatst gebruikte zoeksleutels weer die je ooit hebt gebruikt. Sjaak
 • Dat maakt mijn register toch schoner :-? ? ik heb hem tot en met de 5603 weggegooid maar ik kan hem terugzetten.. je zegt dat dat de laatste zoeksleutel weergeeft dat ik heb gebruikt... waarmee heb ik dat gebruikt dan? IE? of intern met de (computer) zoekmachine van XP? na ff denken (2 sec) denk ik dat het het 2e antwoord is toch? dan maakt hij hem ook wel weer denk ik maar zo, maar toch graag advies of ik hem terug moet zetten... Mijn hijack log was schoon of niet?
 • Copieer onderstaande code in notepad: [code:1:e1837d09bf] REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603] [/code:1:e1837d09bf] Sla dit op als [b:e1837d09bf]restore.reg[/b:e1837d09bf] Opslaan als type: [b:e1837d09bf]Alle bestanden[/b:e1837d09bf] Dubbelklik op het bestand restore.reg. Hiermee wordt de sleutel weer hersteld. Uitkijken met wat je doet in het register. Ik had toch geen opdracht gegeven om de sleutel te verwijderen. Sjaak
 • [quote:14a52db364="sander16v"]ik heb hem tot en met de 5603 weggegooid[/quote:14a52db364]Als je nog meer sleutels hebt weggegooid moet je dit even aageven. Altijd even oppassen met het verwijderen van registersleutels, dit kan je systeem ernstige schade toebrengen. Daarnaast is het gewoon aan te raden om eerst een backup te maken van je register voordat je met regedit aan de slag gaat, dan heb je altijd nog een weg terug mocht er iets fout gaan :wink:
 • [quote:a433e4a1a8="steggel"]Ik had toch geen opdracht gegeven om de sleutel te verwijderen.[/quote:a433e4a1a8] sorry hoor! je had mij ook geen [i:a433e4a1a8]opdracht[/i:a433e4a1a8] gegeven om hem te laten staan. :wink: Wat kan het voor kwaad als zo'n sleutel weggegooid wordt??

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.