Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Pop-ups, searchbars hoe kom ik er vanaf +log

7 antwoorden
  • hoe kom ik er vanaf ? hijackthis log : Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:45:38, on 29-7-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LUALL.EXE C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE C:\PROGRA~1\NORTON~1\navw32.exe C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\DOCUME~1\LARSBI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.765\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.hdehbpgsfocowqtgkwvicw.com/MlaehQ96V2DYdTdBzCLq4Pk45YRfDbvFrsjoGlAczbHkSHqTuw8EPZgpdLbNhGKG.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.scholieren.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {5481F81C-1195-9048-F13A-2E7F293D67EC} - C:\DOCUME~1\LARSBI~1\APPLIC~1\AXISPA~1\Hecklink.exe O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Barb Cake Global Bash] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InfoProxyBarbCake\Once Mags.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [NAVMD25] C:\WINDOWS\UpdtNv28.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Rulechin] C:\DOCUME~1\LARSBI~1\APPLIC~1\FREEBA~1\vc bike extra.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe Problemen: searchbars pop-ups etc!
  • Je hebt Messengerplus geïnstalleerd met Sponsors. Hierdoor is de computer geïnfecteerd met LOP. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen en verwijderen. Deïnstalleer Messenger plus. (Later kan je deze terug installeren, maar kies dan voor een installatie zonder sponsors.) Tijdens het deïnstallatieprocess wordt er gevraagd om een securitycode in te geven. Doe dit. Herstart de computer. Maak een nieuwe HijackThislog en post deze.
  • MSN+ verwijderd Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:18:33, on 29-7-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\DOCUME~1\LARSBI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.437\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.rlumwvtsnezvsjimz.org/MlaehQ96V2DYdTdBzCLq4Pk45YRfDbvFrsjoGlAczbHOzkuvy5gwkpgpdLbNhGKG.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.scholieren.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Je hebt HijackThis gestart vanuit je Temp-map. HijackThis maakt backups van de sleutels die je verwijdert. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren. Verplaats daarom Hijacktis.exe naar een eigen map (vb.: c:\hijackthis) en start HijackThis vanuit die map. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:a03c656746]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.rlumwvtsnezvsjimz.org/MlaehQ96V2DYdTdBzCLq4Pk45YRfDbvFrsjoGlAczbHOzkuvy5gwkpgpdLbNhGKG.html[/b:a03c656746] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: vindjob.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:a03c656746]dir %Windir%\tasks /a:h > files.txt notepad files.txt[/code:1:a03c656746] Dubbelklik op vindjob.bat. Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit kladblokbestand.
  • Het volume in station C heeft geen naam. Het volumenummer is DCDB-F470 Map van C:\WINDOWS\tasks 02-09-2004 14:00 65 desktop.ini 29-07-2005 18:13 6 SA.DAT 2 bestand(en) 71 bytes 0 map(pen) 155.113.963.520 bytes beschikbaar
  • Ziet er goed uit. Zoals eerder gezegd was messengerplus de oorzaak. Tijdens de installatie kan je kiezen voor een installatie met sponsors (dit had jij gedaan) en een installatie zonder sponsors. Kies voortaan de installatie zonder sponsors en dan blijf je van de vervelende startpagina en searchbars verlost. Happy surfing again.
  • Hartelijk dank :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.