Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logje checken!!

5 antwoorden
  • Mijn cp is zooooooooooo traag, wie wil ff mijn logje checken. Alvast bedankt!!! Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 21:54:57, on 9-8-2005 Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAAA.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB03.EXE C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\PROGRAM FILES\CAPLIO SOFTWARE\RGATEL.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGWB.DAT C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE D:\DOWNLOADS\PROGRAMMA'S\HIJACKTHIS2\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.arnhem.chello.nl:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = www.chello.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O2 - BHO: Control Popups in Internet Explorer - {41353F8B-78CE-48A5-BE44-153ED293D192} - C:\PROGRA~1\POPUPP~1\POPLIB.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [ATIGART] c:\ati\gart\atigart.exe O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaaa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [MiniLog] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background O4 - Startup: RICOH Gate La.lnk = C:\Program Files\Caplio Software\RGateL.exe O9 - Extra button: PopupPopper Configuratiescherm - {3E94F358-9537-4BBA-8D12-D7F8A0136973} - C:\Program Files\PopupPopper\SiteList.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {01111F00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Installer) - http://quickfix.chello.nl/sdccommon/download/tgctlins.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {DA28C54E-D95C-11D3-9A01-005004677EF4} (McAfee.com Component Download Manager Class) - http://download.mcafee.com/molbin/clinic/CDM/McCDM.cab O16 - DPF: {072D3F2E-5FB6-11D3-B461-00C04FA35A21} (CFForm Runtime) - http://www.unie.nl/CFIDE/classes/CFJava.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {5B461C2E-763A-4F47-9809-55827667E821} (MGDomConnector Class) - http://193.67.114.9/Magic9Utils/MGBCCOM9.cab O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.dll O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4411/mcfscan.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab
  • Mogelijk de [url=http://www.nibbleguru.com/usenet/p2376-27-kb891711-exe.html]Windows.update KB891711[/url] die problemen geeft. Probeer het volgende maar eens: Klik op Start -- Uitvoeren -- typ msconfig -- gevolgd door OK -- ga naar de tab "Opstarten" -- haal het vinkje weg voor het volgende programma: [b:6df8f55a98]C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE[/b:6df8f55a98] klik daarna op OK en je moet de computer herstarten. Meldt of dit verbetering geeft. Daarna kan je nog het volgende doen: Start HijackThis en kies voor "Do a system scan only" en plaats een vinkje voor de volgende items: [b:6df8f55a98]O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe O16 - DPF: {5B461C2E-763A-4F47-9809-55827667E821} (MGDomConnector Class) - http://193.67.114.9/Magic9Utils/MGBCCOM9.cab[/b:6df8f55a98] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) Klik daarna op "Fix checked" om de items te verwijderen. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Start Ccleaner. Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte. Klik daarna op de knop "Opschonen". Doe daarna eens een onlinescan met [url=http://www.pandasoftware.com/activescan/]Panda[/url] en plaats het logje van Panda in je volgende bericht vr.gr.smeenk :wink:
  • alles vlgs opdracht uitgevoerd 8) onderstaande is het antwoord van de pandascan!! Incident Status Location Adware:adware/enhsrch No disinfected Windows Registry Dialer:dialer.ags No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D} Dialer:dialer.adn No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{5F426A93-0821-47D2-A126-5A48A874B289} Adware:adware/delta No disinfected Windows Registry Dialer:dialer.yz No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{02C20140-76F8-4763-83D5-B660107B7A90} Dialer:dialer.yy No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{23273a1c-c870-43c4-a3e3-67dc98630ac6} Dialer:dialer.yx No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{6ed16eff-3b18-11d6-9139-00e02964e8e3} Dialer:dialer.yc No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{e8edb60c-951e-4130-93dc-faf1ad25f8e7} Adware:adware/powerstrip No disinfected Windows Registry Dialer:dialer.xs No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{ceb29da4-7afa-4f24-b3cd-17351d590df0} Spyware:spyware/whazit No disinfected Windows Registry Dialer:dialer.py No disinfected HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} Adware:adware/ieplugin No disinfected Windows Registry
  • De log van Panda laat nog enkele registerwaarden zien die niet verwijderd konden worden. Doe het volgende eens: Open een kladblokbestand. Kopieer onderstaande code in dat kladblokbestand. Sla het bestand op je bureaublad op als [b:3fda527ef8]fix.reg[/b:3fda527ef8] Opslaan als bestandstype: Alle bestanden(*.*)[code:1:3fda527ef8]REGEDIT4 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{5F426A93-0821-47D2-A126-5A48A874B289}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{02C20140-76F8-4763-83D5-B660107B7A90}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{23273a1c-c870-43c4-a3e3-67dc98630ac6}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{6ed16eff-3b18-11d6-9139-00e02964e8e3}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{e8edb60c-951e-4130-93dc-faf1ad25f8e7}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{ceb29da4-7afa-4f24-b3cd-17351d590df0}] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851}] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{5F426A93-0821-47D2-A126-5A48A874B289}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{02C20140-76F8-4763-83D5-B660107B7A90}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{23273a1c-c870-43c4-a3e3-67dc98630ac6}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{6ed16eff-3b18-11d6-9139-00e02964e8e3}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{e8edb60c-951e-4130-93dc-faf1ad25f8e7}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{ceb29da4-7afa-4f24-b3cd-17351d590df0}] "Compatibility Flags"=dword:00000400 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851}] "Compatibility Flags"=dword:00000400[/code:1:3fda527ef8]Dubbelklik daarna op fix.reg en laat de wijzigingen aan het register toevoegen. Plaats ook maar even een nieuwe log van HijackThis. Hoe zit het met de vastlopers, heb je C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE nog uitgeschakeld met msconfig? Gaf dit nog verbetering? Groeten smeenk :wink:
  • Dit is het nieuwe logje. Ik heb alle aanwijzingen opgevolgd......dus ook C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE uigeschakeld. Het lijkt dat het nu beter gaat......wat sneller en tot nu toe geen vastlopers meer!!! Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 10:23:30, on 11-8-2005 Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAAA.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB03.EXE C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\PROGRAM FILES\CAPLIO SOFTWARE\RGATEL.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE D:\DOWNLOADS\PROGRAMMA'S\HIJACKTHIS2\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v. R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.arnhem.chello.nl:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = www.chello.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O2 - BHO: Control Popups in Internet Explorer - {41353F8B-78CE-48A5-BE44-153ED293D192} - C:\PROGRA~1\POPUPP~1\POPLIB.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [ATIGART] c:\ati\gart\atigart.exe O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaaa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [MiniLog] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\MINILOG.EXE -service O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background O4 - Startup: RICOH Gate La.lnk = C:\Program Files\Caplio Software\RGateL.exe O9 - Extra button: PopupPopper Configuratiescherm - {3E94F358-9537-4BBA-8D12-D7F8A0136973} - C:\Program Files\PopupPopper\SiteList.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {01111F00-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Installer) - http://quickfix.chello.nl/sdccommon/download/tgctlins.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {DA28C54E-D95C-11D3-9A01-005004677EF4} (McAfee.com Component Download Manager Class) - http://download.mcafee.com/molbin/clinic/CDM/McCDM.cab O16 - DPF: {072D3F2E-5FB6-11D3-B461-00C04FA35A21} (CFForm Runtime) - http://www.unie.nl/CFIDE/classes/CFJava.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {C58EFA10-2CC0-4C50-8C77-B326555EC1B7} (LaunchApp.clsDefault) - http://quickfix2.chello.nl/quickfix2/asp/LaunchApp.CAB O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/SymAData.dll O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - http://www.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4411/mcfscan.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.