Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mijn loggie.

11 antwoorden
 • ik had wat gedownload en nu doet mijn taskmanger het niet meer. dus ik dacht ik maak ff een loggie. bvd mike. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 14:57:53, on 24-9-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\progs\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\progs\Xfire\Xfire.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {88477400-2687-7EFE-2E99-1F40BAE992B3} - C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\SAVEBO~1\Jugs Bait.exe O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\progs\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Surf Cdrom Pure Mpeg] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OpenBagsSurfCdrom\wipeowns.exe O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Piracy] "C:\DOCUME~1\Mike\LOCALS~1\Temp\SysUtil.exe" /PIRACY O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\progs\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by104fd.bay104.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {665585FD-2068-4C5E-A6D3-53AC3270ECD4} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/en/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://webcam.pcextreme.nl/activex/AMC.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A9D19B2F-5792-4360-B6AB-B87ADEE5577E}: NameServer = 213.227.141.10,213.227.130.5 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D67BEE81-F0E6-401D-B038-1A77629D5E20}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AutoExNT - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\AutoExNT.Exe O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
 • Je hebt zeer waarschijnlijk Messengerplus geïnstalleerd met Sponsors. Hierdoor is de computer geïnfecteerd met LOP. Ga naar Configuratiescherm --> Software --> Programma's wijzigen en verwijderen. Deïnstalleer Messenger plus. (Later kan je deze terug installeren, maar kies dan voor een installatie zonder sponsors.) Tijdens het deïnstallatieprocess wordt er gevraagd om een securitycode in te geven. Doe dit. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:(indien nog aanwezig) [b:50fcf10349]O2 - BHO: (no name) - {88477400-2687-7EFE-2E99-1F40BAE992B3} - C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\SAVEBO~1\Jugs Bait.exe O4 - HKLM\..\Run: [Surf Cdrom Pure Mpeg] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OpenBagsSurfCdrom\wipeowns.exe O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto [/b:50fcf10349]Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen Zorg dat de [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1117602.htm]besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn[/url] Zorg dat je ook alle extensies kan zien in de Windows verkenner. Controleer of de volgende bestanden en mappen aanwezig zijn, en verwijder deze: (let op een aantal bestanden die ik hier noem hebben de extensie .com) C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\SAVEBO~1\[b:50fcf10349]Jugs Bait.exe[/b:50fcf10349] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OpenBagsSurfCdrom\[b:50fcf10349]wipeowns.exe[/b:50fcf10349] C:\Program Files\[b:50fcf10349]winupdates\[/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]cmd.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]netstat.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]ping.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]regedit.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]taskkill.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]tasklist.com [/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]taskmgr.com[/b:50fcf10349] C:\Windows\System32\[b:50fcf10349]tracert.com[/b:50fcf10349] C:\[b:50fcf10349]xz.exe[/b:50fcf10349] C:\[b:50fcf10349]a.tmp[/b:50fcf10349] C:\[b:50fcf10349]z.tmp[/b:50fcf10349] C:\[b:50fcf10349]temp.zip[/b:50fcf10349] Verwijder ook de volgende directory: C:\Windows\[b:50fcf10349]MsConfigs[/b:50fcf10349]\ [b:50fcf10349]Het gebruik van Ccleaner:[/b:50fcf10349] Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte. Klik daarna op de knop "Opschonen". Herstart de computer in normale modus, maak een nieuwe log van HijackThis en post deze ter controle. Doe ook even een online scan met [url=http://www.pandasoftware.com/activescan/]Panda[/url], als je na het scannen de mogelijkheid krijgt om een logje op te slaan(copy/paste) doe je dit, post dit logje in je volgende bericht Groeten smeenk :wink:
 • ik heb alle opgegeven bestanden verwijdert,, mijn nieuwe log. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:42:03, on 25-9-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\progs\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\progs\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Piracy] "C:\DOCUME~1\Mike\LOCALS~1\Temp\SysUtil.exe" /PIRACY O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\progs\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by104fd.bay104.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {665585FD-2068-4C5E-A6D3-53AC3270ECD4} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/en/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://webcam.pcextreme.nl/activex/AMC.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A9D19B2F-5792-4360-B6AB-B87ADEE5577E}: NameServer = 213.227.141.10,213.227.130.5 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D67BEE81-F0E6-401D-B038-1A77629D5E20}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AutoExNT - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\AutoExNT.Exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
 • Het log ziet er goed uit, zijn alle problemen nu ook vooorbij? Of je een scan met Panda doet moet je zelf maar weten hoor :wink: Is alleen maar een advies om eventuele restantjes van de infecties op te sporen. Groeten smeenk :wink:
 • ja alles werkt weer bedankt smeenk :) je bent echt een redder in nood :D
 • Graag gedaan hoor :D Doe dit nog even(hoort nog bij het oplossen van de LOP-infectie) Open een klablokbestand. Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: vindjob.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. [code:1:757e4edcf9]dir %Windir%\tasks /a:h > files.txt notepad files.txt[/code:1:757e4edcf9] Dubbelklik op vindjob.bat. Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit kladblokbestand. Groeten smeenk
 • Het volume in station C heeft geen naam. Het volumenummer is FC97-9E3A Map van C:\WINDOWS\tasks 01-10-2005 19:00 278 A89FB905910C2935.job 07-09-2001 14:00 65 desktop.ini 01-10-2005 20:11 6 SA.DAT 3 bestand(en) 349 bytes 0 map(pen) 2.715.426.816 bytes beschikbaar
 • Open kladblok en kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand. Sla het op als deljob.bat Kies voor opslaan als bestandstype (alle bestanden *.*) [code:1:ad0b1a297e]%systemdrive% cd C:\WINDOWS\Tasks attrib -r -s -h A89FB905910C2935.job del A89FB905910C2935.job[/code:1:ad0b1a297e]Dubbelklik op deljob.bat en voer daarna vindjob nog een keer uit en post het resultaat. Die .job bestanden kunnen er voor zorgen dat de LOP-infectie terugkomt, omdat het vrij lang geduurd heeft(mijn fout :oops:) voordat je reageerde, lijkt het me verstandig dat je ook even een nieuw HijackThis log plaatst ter controle. Groeten smeenk :wink:
 • volgens mij is het weer terug smeenk want mijn taskmanger doet het weer niet. ik post even weer een hijack this log. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:20:44, on 2-10-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\progs\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {88477400-2687-7EFE-2E99-1F40BAE992B3} - C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\SAVEBO~1\Jugs Bait.exe O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\progs\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Surf Cdrom Pure Mpeg] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OpenBagsSurfCdrom\Draw Gpl.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Piracy] "C:\DOCUME~1\Mike\LOCALS~1\Temp\SysUtil.exe" /PIRACY O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\progs\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by104fd.bay104.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {665585FD-2068-4C5E-A6D3-53AC3270ECD4} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/en/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://webcam.pcextreme.nl/activex/AMC.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A9D19B2F-5792-4360-B6AB-B87ADEE5577E}: NameServer = 213.227.141.10,213.227.130.5 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D67BEE81-F0E6-401D-B038-1A77629D5E20}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AutoExNT - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\AutoExNT.Exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
 • Deze even fixen met HijackThis: [b:ace1f9360f]O2 - BHO: (no name) - {88477400-2687-7EFE-2E99-1F40BAE992B3} - C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\SAVEBO~1\Jugs Bait.exe O4 - HKLM\..\Run: [Surf Cdrom Pure Mpeg] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OpenBagsSurfCdrom\Draw Gpl.exe En deze mag ook wel weg: [b]O4 - HKCU\..\Run: [Piracy] "C:\DOCUME~1\Mike\LOCALS~1\Temp\SysUtil.exe" /PIRACY[/b:ace1f9360f] http://castlecops.com/s6062-SysUtil_exe.html Daarna deze mappen verwijderen: C:\DOCUME~1\SABINE~1.STR\APPLIC~1\[b:ace1f9360f]SAVEBO~1[/b:ace1f9360f]\ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\[b:ace1f9360f]OpenBagsSurfCdrom\[/b:ace1f9360f] Daarna prullenbak leegmaken, PC herstarten en een nieuw log van HijackThis posten en ook een nieuw log van vindjob Groeten smeenk :wink:
 • dit is mijn nieuwe log,, mijn taskmanager doet het nog niet :? heel raar. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:23:01, on 4-10-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe C:\progs\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe C:\WINDOWS\Mixer.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\progs\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X83 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X83.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\progs\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by104fd.bay104.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {665585FD-2068-4C5E-A6D3-53AC3270ECD4} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/en/filesharingctrl.cab O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://webcam.pcextreme.nl/activex/AMC.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A9D19B2F-5792-4360-B6AB-B87ADEE5577E}: NameServer = 213.227.141.10,213.227.130.5 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D67BEE81-F0E6-401D-B038-1A77629D5E20}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: AutoExNT - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\AutoExNT.Exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing) vindjob.bat : Het volume in station C heeft geen naam. Het volumenummer is FC97-9E3A Map van C:\WINDOWS\tasks 07-09-2001 14:00 65 desktop.ini 04-10-2005 10:04 6 SA.DAT 2 bestand(en) 71 bytes 0 map(pen) 8.155.652.096 bytes beschikbaar

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.