Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Is deze clean?

9 antwoorden
  • Van een kennis een PC gehad, vanwege een probleem waarbij de computer zelf karakters toevoegde, wanneer ze probeerde in te loggen. Dit mislukte dus steeds! Zij dacht dat het een virus was. Nu heb ik hem bij mij op mijn eigen toetsenbord e.d. aangesloten en ik heb helemaal geen probleem. Vermoedelijk is het dus een hardwareprobleem. De computer nu volledig geupdate en op virussen & spyware gescant. Er is wel een hoop afgehaald, maar ik vroeg me af of hij toch volledig schoon was. Daarom hierbij een HijackThis log: [code:1:8de413862c]Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Java\bin\jusched.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\CRW\shwicon.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\ewupdater.exe C:\Program Files\Messenger Plus!\MsgPlus.exe C:\Program Files\PHILIPS\HDDDMM\DMM\bin\AutoLaunchHDD70.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PHILIP~1\USBCON~1.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\PROGRA~1\Mozilla\Mozilla.exe C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe C:\Documents and Settings\[*]\Mijn documenten\HijackThis1991.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local., R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon_The Company_CRW Series Driver v1.16e058] "C:\Program Files\CRW\shwicon.exe" -t"The Company\CRW Series Driver v1.16e058" O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus!\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u O4 - HKLM\..\Run: [/AutoLaunchHDD70] C:\Program Files\PHILIPS\HDDDMM\DMM\bin\AutoLaunchHDD70.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ? O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\bin\npjpi142_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\bin\npjpi142_04.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe[/code:1:8de413862c] Zien jullie nog bijzonderheden?
  • Wil je je log nog eens plaatsen maar dan helemaal.
  • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Ga naar configuratiescherm -- Software en probeer het volgende programma daar te deïnstalleren: [b:2afbffd2d1]EasyWebSearch[/b:2afbffd2d1] Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm] Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Start daarna HijackThis en kies voor "Do a system scan only" en plaats een vinkje voor de volgende items: [b:2afbffd2d1]O4 - HKLM\..\Run: [ewupdater] C:\WINDOWS\ewupdater.exe O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ? O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)[/b:2afbffd2d1] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Zoek daarna met je verkenner het volgende bestand(indien aanwezig) en verwijder deze: C:\WINDOWS\[b:2afbffd2d1]ewupdater.exe[/b:2afbffd2d1] [b:2afbffd2d1]Het gebruik van Ccleaner:[/b:2afbffd2d1] Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte. Klik daarna op de knop "Opschonen". Herstart de PC in normale modus, maak een nieuw log en post deze. Groeten smeenk :wink:
  • deze is van fuji foto bekijk software O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? om als je de camera aansluit de finepixviewer op te starten
  • [quote:965b231dff="sjouwer"]deze is van fuji foto bekijk software O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? om als je de camera aansluit de finepixviewer op te starten[/quote:965b231dff]Klopt, maar deze lijkt niet actief en hoort er eigenlijk zo uit te zien: [b:965b231dff]O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\Exif Launcher\QuickDCF.exe[/b:965b231dff] Groeten smeenk
  • oke
  • Bedankt voor het snelle antwoord! Ik heb de dingetjes van HP en Fuji maar even laten zitten, aangezien ze volgens mij precies zo'n printer en camera heeft..... Is het niet zo dat deze items pas actief worden als je ze in de USB plugt of heeft dat er niets mee te maken? EasywebSearch stond overigens niet meer in de softwarelijst. Ik vermoed dat dit nog overblijfselen zijn van een eerdere schoonmaakactie met anti-spywareprogramma's. Hierbij de nieuwe log: [code:1:0641d595ce]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:36:52, on 7-10-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\bin\jusched.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\CRW\shwicon.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Messenger Plus!\MsgPlus.exe C:\Program Files\PHILIPS\HDDDMM\DMM\bin\AutoLaunchHDD70.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PHILIP~1\USBCON~1.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\PROGRA~1\Mozilla\Mozilla.exe C:\Documents and Settings\[*]\Mijn documenten\HijackThis1991.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local., R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShowIcon_The Company_CRW Series Driver v1.16e058] "C:\Program Files\CRW\shwicon.exe" -t"The Company\CRW Series Driver v1.16e058" O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus!\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u O4 - HKLM\..\Run: [/AutoLaunchHDD70] C:\Program Files\PHILIPS\HDDDMM\DMM\bin\AutoLaunchHDD70.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ? O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\bin\npjpi142_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\bin\npjpi142_04.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28578.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28578.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperWorkstation\DKService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe[/code:1:0641d595ce]
  • Het log ziet er goed uit :wink: Het kan in ieder geval geen kwaad dat die regels er staan en het zou heel goed kunnen dat ze vervangen worden door werkende exemplaren op het moment dat je deze hardware aansluit en aanstuurt. Easywebsearch was niet verwijderd door de anti-spyware want [b:c9876f6b92]C:\WINDOWS\ewupdater.exe[/b:c9876f6b92] stond nog als "Running process" vermeldt. Ik vond dat je hem ook via Configuratiescherm -- Software kon verwijderen maar dit is bij dergelijke programma's vaak toch niet mogelijk. Alle problemen nu voorbij? Groeten smeenk :wink:
  • [quote:4192086a87="smeenk"]Alle problemen nu voorbij?[/quote:4192086a87] Buiten dat probleem met het toetsenbord, dat het bij mij gewoon deed, waren er geen probleem, maar ik zie wel weer dat het toch goed is om even een log te laten nakijken, met dingen als Easywebsearch er nog op........ Bedankt voor de moeite!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.