Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Graag even hulp bij hijackthis

3 antwoorden
  • Bij elke opstart wordt en een dialer geinstalleerd waardoor de Internet verbinding niet meer werkt. Ik kan de regel wel via hijachthis laten repareren maar hij komt welke keer weer terug. Graag even hulp. Hierbij het logje. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:19:02, on 10-10-2005 Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE C:\PROGRAM FILES\ISTSVC\ISTSVC.EXE C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIA.EXE C:\PROGRAM FILES\BACKWEB\PROGRAM\BACKWEB.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: FlpLauncher Class - {4401FDC3-7996-4774-8D2B-C1AE9CD6CC25} - C:\PROGRAM FILES\E-BOOK SYSTEMS\FLIPVIEWER\FPLAUNCH.DLL O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [reminder.exe] C:\Program Files\BackWeb\tuner\reminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [Hidserv] Hidserv.exe run O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\rtvscn95.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\defwatch.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [RealJukeboxSystray] "C:\PROGRAM FILES\REAL\REALJUKEBOX\tsystray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [UWMI] C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SIDEFIND.DLL O16 - DPF: {BCDB34A6-C1A6-4C89-9526-E84A579A0EF7} (VacPro.olanda_win98) - http://www9.advnt01.com/dialer/olanda_win98.CAB O18 - Filter: text/html - {5790FCC2-D8F3-4FCC-BC1A-9404EDF983A7} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\V0.34.DAT Het robleem zit hem in regel O16
  • Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: Sidefind istsvc Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.[url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm]Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven.[/url]. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:9a4dfcefab]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SIDEFIND.DLL O16 - DPF: {BCDB34A6-C1A6-4C89-9526-E84A579A0EF7} (VacPro.olanda_win98) - http://www9.advnt01.com/dialer/olanda_win98.CAB O18 - Filter: text/html - {5790FCC2-D8F3-4FCC-BC1A-9404EDF983A7} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\V0.34.DAT[/b:9a4dfcefab] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn: C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND C:\Program Files\ISTsvc C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen". Herstart de computer in normale modus. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  • Hierbij de nieuwe log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:32:33, on 12-10-2005 Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC_CLIENT_SECURITY\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\TRAYMON.EXE C:\PROGRAM FILES\AHEAD\INCD\INCD.EXE C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE C:\PROGRAM FILES\PICASA2\PICASAMEDIADETECTOR.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\PROGRAM FILES\SPYBOT - SEARCH & DESTROY\TEATIMER.EXE C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [reminder.exe] C:\Program Files\BackWeb\tuner\reminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [Hidserv] Hidserv.exe run O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [sRWFFjuN] C:\WINDOWS\OTECUJOK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\rtvscn95.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\defwatch.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [RealJukeboxSystray] "C:\PROGRAM FILES\REAL\REALJUKEBOX\tsystray.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [UWMI] C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\UWMI\UWMIM.EXE O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.