Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mijn Hijackthis log

5 antwoorden
  • Zou iemand hier heel even naar kunnen kijken bvd, Jelco Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:09:26, on 9-12-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\soundman.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X84-X85.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\Loenen\Mijn documenten\Jelco\Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: HomepageBHO - {724510c3-f3c8-4fb7-879a-d99f29008a2f} - C:\WINDOWS\system32\hp619B.tmp O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X84-X85.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8193C84C-7B46-472A-91D5-50601D60B20E}: NameServer = 10.0.0.138 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Print deze instructies uit of sla ze op in een kladblokbestand en plaatst dit op je bureaublad. Download [url=http://noahdfear.geekstogo.com/click%20counter/click.php?id=1]smitRem.exe[/url]. Pak alle bestanden uit op je bureaublad. Download, installeer en update de free trial versie van [url=http://www.ewido.net/en/download/]Ewido Security Suite[/url]. Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu". Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK". In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update". Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan. Sluit Ewido. Laat het nog [b:4091858f15]niet[/b:4091858f15] scannen. Start je computer op in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:4091858f15]O2 - BHO: HomepageBHO - {724510c3-f3c8-4fb7-879a-d99f29008a2f} - C:\WINDOWS\system32\hp619B.tmp O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)[/b:4091858f15] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm. Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal. Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig. Voer een volledige scan uit met Adaware en verwijder alles wat gevonden wordt. Open Ewido Security Suite. klik op "Scanner". Klik op "complete system scan". Laat het programma je pc scannen. Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je de gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op "OK". Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien "Bewaar rapport". Klik op Bewaar rapport en sla het rapport op, op je bureaublad. Sluit Ewido af. Ga naar Start - Configuratiescherm - Beeldscherm - tabblad Bureaublad - klik op de knop "Bureaublad aanpassen" - tabblad Website. Haal indien nog aanwezig het vinkje weg bij "Security Info". Herstart je computer in normale modus. Herstart De computer. Maak een nieuw HijackThislog en post deze. Post ook het rapport (logje) van Ewido. Zoek naar c:\smitfiles.txt en post de inhoud van dit bestand ook. Vertel even hoe de situatie nu is.
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 11:27:00, on 10-12-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\soundman.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X84-X85.exe C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Documents and Settings\Loenen\Mijn documenten\Jelco\Setups\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X84-X85.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X84-X85 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X84-X85.exe O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx 1.18\Anti-Blaxx.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8193C84C-7B46-472A-91D5-50601D60B20E}: NameServer = 10.0.0.138 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe --------------------------------------------------------- ewido security suite - Scan rapport --------------------------------------------------------- + Gemaakt op: 19:23:14, 9-12-2005 + Rapport samenvatting: 261E0446 + Scan resultaten: C:\Documents and Settings\Loenen\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar\loaderadv698.jar-2ad2754e-71228d06.zip/Matrix.class -> Downloader.Java.OpenStream.c : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Loenen\Cookies\loenen@ad.yieldmanager[1].txt -> Spyware.Cookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Loenen\Cookies\loenen@com[2].txt -> Spyware.Cookie.Com : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Loenen\Cookies\loenen@stat.onestat[2].txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup ::Einde rapport smitRem © log file version 2.8 by noahdfear Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ checking for ShudderLTD key ShudderLTD key not present! checking for PSGuard.com key PSGuard.com key not present! spyaxe uninstaller NOT present ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Existing Pre-run Files ~~~ Program Files ~~~ ~~~ Shortcuts ~~~ ~~~ Favorites ~~~ ~~~ system32 folder ~~~ 1024 dir msvol.tlb ncompat.tlb mscornet.exe ~~~ Icons in System32 ~~~ ~~~ Windows directory ~~~ ~~~ Drive root ~~~ ~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Command Line Process Viewer/Killer/Suspender for Windows NT/2000/XP V2.03 Copyright(C) 2002-2003 Craig.Peacock@beyondlogic.org Killing PID 756 'explorer.exe' Starting registry repairs Deleting files Remaining Post-run Files ~~~ Program Files ~~~ ~~~ Shortcuts ~~~ ~~~ Favorites ~~~ ~~~ system32 folder ~~~ ~~~ Icons in System32 ~~~ ~~~ Windows directory ~~~ ~~~ Drive root ~~~ ~~~ Miscellaneous Files/folders ~~~ ~~~ Wininet.dll ~~~ CLEAN! :) [b:dbfcd4024d]Het enige probleem wat ik nu nog heb is dat de pc aangeeft dat Norton Antivirus een repair feature niet kan uitvoeren, deze melding is in het engels terwijl ik de Nederlandse versie heb.[/b:dbfcd4024d]
  • Logjes zier er goed uit. Kan je de exacte melding van Norton even posten?
  • De exacte melding van norton: 'Een ogenblik geduld terwijl Windows bezig is met het configureren van Norton Antivirus 2005.' en daarna: 'Norton Antivirus 2005 does not support the Repair feature, please uninstall and reïnstall' De virusscan werkt verder nog helemaal goed.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.