Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile of HijackThis

3 antwoorden
  • wat moet ik hiervan verwijderen?? Mijn PC doet namelijk vreemd! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:39:37 AM, on 12/11/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Registry Mechanic\regmech.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.734\HijackThis.exe O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWAS5_0001_LP51] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\TIFW3FQU\WinAntiSpywareScannerInstall[1].exe" -nag O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [IE New Window Maximizer] C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: DateTime - C:\WINDOWS\system32\u0rula991d.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Download de L2Mfix [url=http://www.downloads.subratam.org/l2mfix.exe]hier[/url]. Plaats het bestand op je buroblad. Klik op l2mfix.exe. Klik op "Accept". Zorg dat de l2mfix-map op je bureaublad geplaatst wordt. Klik op "Install". [b:3e71f107ed]Deïnstalleer even die oude versie van Spy Sweeper die nu op je computer staat[/b:3e71f107ed] Download de trial versie van Spysweeper: [b:3e71f107ed][url]http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper[/url][/b:3e71f107ed] Kies bij installatie voor "standaard installatie", en geef je e-mailadres in wanneer daar naar gevraagd wordt. Er zal gevraagd worden of je de nieuwste definities wil downloaden. Doe dit (dit kan soms even duren) Als de update voltooid is, sluit je Spysweeper. Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je [url=http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1378056.htm][b:3e71f107ed]hier[/b:3e71f107ed][/url] lezen. Start Spysweeper Klik daarna op Options - Sweep Options en vink het volgende aan: Sweep all Folders on Selected drives en Local Disc C. Bij "What to Sweep", vink je alles aan. Klik dan op"Sweep" en laat het je systeem volledig scannen. Na afloop van de scan, klik je op "Remove", en vervolgens klik je op "Select All" en daarna "Next". Klik op "Results" en vervolgens op het tabblad "Session Log". klik dan op "Save to File" en bewaar het logje op je bureaublad. Sluit Spysweeper af. Herstart de computer in normale modus. Op je bureaublad open je de map l2mfix. Klik op l2mfix.bat. Klik op "1" om optie te 1 selecteren: Run Find Log. Dit gaat even duren. Na een tijdje wordt er een kladblokbestand geopend. Kopieer en plak de inhoud van dit bestand in je volgende post. Plaats de inhoud van het log bestandje van spysweeper dan in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van hijackthis Groeten smeenk ;)
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 7:32:58 PM, on 12/11/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\HijackThis.exe O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [NI.UWAS5_0001_LP51] "C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\TIFW3FQU\WinAntiSpywareScannerInstall[1].exe" -nag O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [IE New Window Maximizer] C:\Program Files\IE New Window Maximizer\iemaximizer.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.