Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis logfile: wat moet er verwijderd worden?

4 antwoorden
  • Hallo, Men heeft mij naar hier verwezen om advies te vragen aan experts omtrent een logfile van HijackThis. Zou iemand mij kunnen zeggen of er problemen hierbij aan te merken zijn, aangezien ik er zelf niet echt in thuis ben. Note: Mijn help and support werkt niet meer, ook niet na de fixes op http://www.kellys-korner-xp.com/top10faqs.htm alsook rechtsklikken op netwerkverbindingen >> eigenschappen, waar ik de error krijg: "er is een onverwachte fout opgetreden".
  • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:98044b9eb9]R3 - Default URLSearchHook is missing O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU) O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/DownloadAccess/ie/Bridge-c139.cab O16 - DPF: {970BF476-3CF2-4572-9EF9-4479E1591DB8} (VacPro.belgio_ver3) - http://advnt01.com/dialer/belgio_ver3.CAB[/b:98044b9eb9] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Herstart de computer. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  • Zo bij deze heb ik dit eindelijk kunnen doen, nog geen tijd gehad eerder. Mijn logfile ziet er nu als volgt uit: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 10:03:12, on 19/12/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe C:\Matlab\webserver\bin\win32\matlabserver.exe C:\WINDOWS\system32\niSvcLoc.exe C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe C:\Documents and Settings\Filip Vanhee\Mijn documenten\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.khbo.be:8081 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://appldnld.m7z.net/qtinstall.info.apple.com/pthalo/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game15.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/aio/nl/check/qdiagh.cab?326 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: Sebring - C:\WINDOWS\System32\LgNotify.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - C:\Matlab\webserver\bin\win32\matlabserver.exe O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: nidevldu - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe O23 - Service: NILM License manager - Macrovision Corporation - C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\lmgrd.exe O23 - Service: nipxirmu - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments - C:\WINDOWS\system32\niSvcLoc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe In elk geval al heel bedankt voor de hulp!
  • Logje ziet er goed uit.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.