Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Foutmelding bij opstarten browser met als startpagina Google

8 antwoorden
  • Hallo, De laatste dagen krijg ik regelmatig, niet altijd, bij het opstarten van mijn browser (I.E. of Avant) in plaats van mijn Google-zoekpagina een foutmelding met de mededeling dat ik waarschijnlijk een virus of spyware op mijn computer heb. Ik kan dan alleen verder als ik onder in het scherm in een vakje een aantal letters typ. Ik heb een printscreen gemaakt: [img:5fa3c05dab]http://imagefilez.com/images/Ruurd/foutmeldinggoogle.png[/img:5fa3c05dab] Ik heb mijn computer verschillende keren gescand op virussen, zowel met mijn eigen virusscanner (McAfee) en diverse online scanners. Verder alles spyware programma's gedraaid die ik ken ( SpyBot, Ad-Aware, Pestpatrol en noem maar op). Eveneens niets gevonden. Is er iemand die een vermoeden heeft wat er aan de hand zou kunnen zijn? Bedankt, Ruurd
  • Post hier eens een HijackThis log.
  • Hallo, bedankt voor de reactie. Hier mijn logfile: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 9:12:02, on 17-12-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\WINDOWS\System32\oodag.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Ruurd\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.qkqpvgxvaljovmbcyeeyjp.com/RgJYoqQusBMk2vnkeKEqBKn3b72rMrTjnUVRG5shKdmfni8kOo0UnQzroKcpSagd.asp R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ruurd R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7C7A8947-5935-4430-AC0E-E7D04697414E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {CD9B7762-DFBC-42B1-BB30-02A78287B456} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE O4 - Startup: Mstream.lnk = ? O4 - Startup: Snelkoppeling naar iTouch.lnk = C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm O8 - Extra context menu item: Enqueue in Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdieenq.htm O8 - Extra context menu item: Leech with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\leechie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU) O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70BE05C3-359A-4DB2-AFF1-FE2F98B7D8F9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7CF7D73-6D9C-4A8A-B698-AD47C811E15C}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe
  • die r1 lijkt veel op lop infectie
  • 1. Download en installeer [url=http://www.ccleaner.com/]CCleaner[/url]. Gebruik het programma nog niet. 2. Start de computer in [url=http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm]veilige modus[/url]. 3. Start HijackThis nog een keer kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels: [b:0d05d110cf]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.qkqpvgxvaljovmbcyeeyjp.com/RgJYoqQusBMk2vnkeKEqBKn3b72rMrTjnUVRG5shKdmfni8kOo0UnQzroKcpSagd.asp R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7C7A8947-5935-4430-AC0E-E7D04697414E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {CD9B7762-DFBC-42B1-BB30-02A78287B456} - (no file) O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file) O4 - Startup: Mstream.lnk = ? [/b:0d05d110cf] Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. 4. [b:0d05d110cf]Tip bij het gebruik van Ccleaner:[/b:0d05d110cf] Ccleaner verwijdert ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites. Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte. Klik daarna op de knop "Opschonen". 5. Herstart de computer in normale modus. 6. Doe een online scan via [url=http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm]Panda's online virus scan[/url]. Krijg je de mogelijkheid om een logje op te slaan dan doe je dit. 7. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze ter controle en post ook het logje van Panda. Groeten smeenk :)
  • Hallo Smeenk, Bedankt voor je reactie. Ik heb CCleaner gedraaid en de vermeldingen verwijderd. De enige die ik heb laten staan is 04. dat is mijn MXstream verbinding. Hier het logje: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 2:00:24, on 18-12-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\WINDOWS\System32\oodag.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Documents and Settings\Ruurd\Bureaublad\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Ruurd R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Microsoft Outlook.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE O4 - Startup: Mstream.lnk = ? O4 - Startup: Snelkoppeling naar iTouch.lnk = C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm O8 - Extra context menu item: Enqueue in Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdieenq.htm O8 - Extra context menu item: Leech with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\leechie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU) O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70BE05C3-359A-4DB2-AFF1-FE2F98B7D8F9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7CF7D73-6D9C-4A8A-B698-AD47C811E15C}: NameServer = 194.109.104.104 194.109.6.66 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel - C:\Program Files\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: ASUS Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe Ik denk dat alles nu in orde is want ik heb de melding niet meer gekregen. Groet, Ruurd
  • Maar goed dat je niet klakkeloos alles doet wat ik zeg, want ik vond dit over mstream: http://www3.ca.com/securityadvisor/pest/pest.aspx?id=3850 Ik hoop dat je probleem voorbij is, zo niet dan hoor ik het wel weer :) Groeten smeenk.
  • Bedankt Smeenk, Volgens mij draait alles weer als vanouds. Wat mij betreft kan dit topic gesloten worden. Ruurd

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.