Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this vanme vriendin

3 antwoorden
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:08:11, on 29-12-2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\WINDOWS\system32\emake2b.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\user\Bureaublad\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {DC1B1B4F-3652-BA18-A005-01FA57A00F7A} - C:\DOCUME~1\JOS~1\APPLIC~1\gpltrust\WayPing.exe (file missing) O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Great Software Hide Bore] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\proc this great software\Exit online.exe O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKLM\..\Run: [eMakeSV] C:\WINDOWS\system32\emake2b.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe ze heeft last van sexueel getinte sites die zomaar opspringen ook van een toolbar die nie weg wil k hoop datjullie iets kunnen vinden grtz^me
  • Ik zie enkele lop restanten, heb je toevallig met antispywaretools (zoals ad-aware, spybot en hitmanpro) gescanned en de pc niet opnieuw opgestart voordat je het log maakte? Zo ja, start dan nu opnieuw op en post een nieuw logje. Bovendien lijkt het er ook op dat dit logje onvolledig is, indien dat zo is, post dan een nieuwe log na een reboot. Hijackthis staat op je bureaublad. Zet hijackthis.exe in een eigen map en niet op het bureaublad of in je temp mappen. C:\hijackthis\hijackthis.exe is een voorbeeld van een beter alternatief. Ga naar start --> configuratiescherm --> software en deinstalleer de volgende items indien aanwezig: [list:3db35a215b][b:3db35a215b]Switch messenger plus imesh[/b:3db35a215b][/list:u:3db35a215b] Open nu hijackthis, vink indien nog aanwezig de volgende items aan en klik op fix checked: [list:3db35a215b][b:3db35a215b]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/eMakeSV/Portal/portal.html R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: (no name) - {DC1B1B4F-3652-BA18-A005-01FA57A00F7A} - C:\DOCUME~1\JOS~1\APPLIC~1\gpltrust\WayPing.exe (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Great Software Hide Bore] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\proc this great software\Exit online.exe O4 - HKLM\..\Run: [eMakeSV] C:\WINDOWS\system32\emake2b.exe[/b:3db35a215b][/list:u:3db35a215b] Boot nu naar veilige modus: Start opnieuw op en tap op de F5 toets (let op f-lock en office lock dingen op je toetsenbord die de F toetsen een andere functie geven) Je krijgt nu, als je het goed gedaan hebt een keuzescherm. Hier kies je ervoor om naar veilige modus te booten. Laat nu alle bestanden weergeven. Ga in de verkenner naar extra --> mapopties --> tabblad weergave --> haal het vinkje weg voor [b:3db35a215b]beveiligde besturingssysteembestanden verbergen[/b:3db35a215b] en zet het bolletje ipv voor het rondje [b:3db35a215b]verborgen bestanden niet weergeven[/b:3db35a215b] nu voor het rondje [b:3db35a215b]verborgen bestanden weergeven[/b:3db35a215b]. Verwijder nu indien aanwezig de volgende bestanden/mappen: [list:3db35a215b]C:\Program Files\[b:3db35a215b]eMakeSV[/b:3db35a215b] C:\Program Files\[b:3db35a215b]MyWebSearch[/b:3db35a215b] C:\documents and settings\[i:3db35a215b][gebruikersnaam beginned met Jos....][/i:3db35a215b]\application data\[b:3db35a215b]gpltrust[/b:3db35a215b] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\[b:3db35a215b]proc this great software[/b:3db35a215b] C:\WINDOWS\system32\[b:3db35a215b]emake2b.exe[/b:3db35a215b][/list:u:3db35a215b] Nogmaals: Indien je NIET de volledige log hebt gepost of voor het maken van het logje niet opnieuw opgestart hebt, dan alleen de programma's die ik aangaf deinstalleren bij software, opnieuw opstarten en een VOLLEDIGE log posten. DE ANDERE INSTRUCTIES DAN NIET UITVOEREN. Indien dit wel de volledige log is (WAT BIJNA NIET KAN) herstart dan na deze instructies en maak een nieuwe. Imesh is rommel. Zie http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/
  • hier een nieuwe hijackthis log Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:15:56, on 3-1-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\vsnpstd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\HijackThis.exe R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Wanadoo Menu] C:\Program Files\Wanadoo\NL\Mnu\IGOMNU.EXE /S:T O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZCxdm537YYNL O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .au: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O12 - Plugin for .wav: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/CursorManiaFWBInitialSetup1.0.0.15.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://data.flatcast.com/NpFv415.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe nogmeer wat weg kan? iig bedankt voor de reactie grtz^me

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.