Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis logje ter controle naar aanleiding van mallware

4 antwoorden
  • Hoi iedereen, Naar aanleiding van dit topic, http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=157903 toch maar eventjes voor de zekerheid een hijackthislogje: Bitdefender kon het een en ander niet verwijderen, maar de map heb ik zelf wel handmatig kunnen legen in de veilige modus. Eventjes ter controle of er nog rotzooi op mijn pc zit. Heb de volgende programma's gedraaid: Bitdefender 9 Professional plus Adaware Spybot Search & Destroy Windows Defender Ccleaner Coolwebshredder Adaware, Spybot, Windows Defender hebben wel het een en ander verwijderd. Ccleaner heeft ook het een en ander verwijderd. Coolwebshredder vond niets. Bitdefender kon niet alles verwijderen. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:59:21, on 26-2-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe C:\Program Files\Cobian Backup 5\CobBU.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Cobian Backup 5\cobui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\WinTV\Ir.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe C:\Program Files\Ahead\nero startsmart\nerostartsmart.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe C:\WINDOWS\system32\imapi.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Mijn downloads\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {5A4FB401-EC88-8C20-2931-6F16D3CF451D} - C:\WINDOWS\pjdeawlb.dll O2 - BHO: (no name) - {013F68B4-F5A4-1A2D-5943-66BDEC1750B2} - C:\WINDOWS\pjdeawlb.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 5.0] "C:\Program Files\Cobian Backup 5\CobBU.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: AutoStart IR.lnk = C:\Program Files\WinTV\Ir.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1140824173968 O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing) O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing) O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
  • Sluit alle open vensters, Start HijackThis en vink deze regels eens aan met HijackThis en klik daarna op "Fix checked": [b:1fdfcc639c]R3 - URLSearchHook: (no name) - {5A4FB401-EC88-8C20-2931-6F16D3CF451D} - C:\WINDOWS\pjdeawlb.dll O2 - BHO: (no name) - {013F68B4-F5A4-1A2D-5943-66BDEC1750B2} - C:\WINDOWS\pjdeawlb.dll[/b:1fdfcc639c] Herstart je computer en plaats een nieuw logje van HijackThis :wink:
  • Hoi Smeenk, Bedankt voor je hulp. Hierbij het nieuwe logje na de fix. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:57:16, on 27-2-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe C:\Program Files\Cobian Backup 5\CobBU.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Cobian Backup 5\cobui.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe C:\Program Files\WinTV\Ir.exe C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\Mijn downloads\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX3600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9BE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX3600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX3600" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton Password Manager\AcctMgr.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 5.0] "C:\Program Files\Cobian Backup 5\CobBU.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: AutoStart IR.lnk = C:\Program Files\WinTV\Ir.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835 O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1140824173968 O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing) O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing) O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
  • Logje ziet er schoon uit hoor :wink: Alle problemen voorbij?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.