Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Halsstarrige mededeling!

3 antwoorden
  • Mijn Norton Internet Security had een melding gemaakt dat een programma instellingen had gewijzigd en dat dit op een aanvaller of virus zou kunnen wijzen. Norton zette dit steeds recht. Ik heb deze aanvaller kunnen verwijderen (Backdoor.ircBot.nw) en Norton meldt mij dat alles clean is! Maar sindsdien verschijnt het schermpje met zijn waarschuwing steeds terug bij het opstarten van Windows. Op zich is dat niet erg maar het is vervelend. Ik hoef maar op OK te drukken om het te doen verdwijnen. Ik heb Norton al weggehaald en terug geinstalleeerd maar dat helpt niet. Kent er iemand een remedie? mvg, Custer
  • Hey, welkom :lol: Volg even deze instructies: www.hijackthis.nl/computerschoonmaken Volg stap 7 en plaats hier een hijackthis logfile :wink: Greetz chrizz
  • Hello Chrizz, Dank voor uw reactie. eerst nog even dit: de instellingen die steeds veranderd werden waren: automatische updates voor windows : uitgeschakeld autoprotect van Norton: uitgeschakeld Dat werd steeds rechtgezet door Norton na die melding. Ad-Aware , Spybot en Windows Defender hadden niets gevonden maar Ewido-antimalware 83 Backdoors. Nu blijft alles ingeschakeld! Hierna dus de gevraagde HijackThis log: Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 11:04:54, on 20/03/2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Acer\eManager\anbmServ.exe C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Aspire Arcade\PCMService.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe D:\TransText.exe D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Acez Jump Start Screen Saver 1.1\jumpstart.exe C:\Program Files\Winwall\Winwall.exe D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE D:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hln.be/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hln.be/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: ScriptInocUI Class - - (no file) O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Aspire Arcade\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] D:\Program Files\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - Startup: Acez Jump Start Screen Saver.lnk = C:\Program Files\Acez Jump Start Screen Saver 1.1\jumpstart.exe O4 - Startup: Winwall Autostart.lnk = C:\Program Files\Winwall\Winwall.exe O4 - Global Startup: TransText.lnk = D:\TransText.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O23 - Service: Adobe Active File Monitor - Unknown - D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: Notebook Manager Service - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - D:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\GHOSTS~2.EXE O23 - Service: License Management Service ESD - element5 - C:\Program Files\Common Files\element5 Shared\Service\Licence Manager ESD.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE O23 - Service: Norton Protection Center Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect - Unknown - D:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Sandra Data Service - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe O23 - Service: Sandra Service - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe O23 - Service: Symantec AVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service - TuneUp Software GmbH - D:\Program Files\WinStylerThemeSvc.exe O23 - Service: Windows Log - Unknown - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe (file missing) mvg, Custer

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.