Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

tweede log naar verwijderen enkele bestanden hijackthis

2 antwoorden
  • Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 16:30:36, on 20-3-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\ps2.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe C:\WINDOWS\Dit.exe C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\DitExp.exe C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE C:\Program Files\palmOne\Hotsync.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe c:\program files\mcafee.com\shared\mcinfo.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Eigenaar\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6IA1B3S5\hijackthis[1].exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {227B8AA8-DAF2-4892-BD1D-73F568BCB24E} - c:\program files\mcafee.com\mps\mcbrhlpr.dll O2 - BHO: McAfee PopupKiller - {3EC8255F-E043-4cae-8B3B-B191550C2A22} - c:\program files\mcafee.com\mps\popupkiller.dll O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {AE955C0A-4F0E-9D45-FE16-E52E9C32756A} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinCinemaMgr] "C:\Program Files\InterVideo\Common\bin\WinCinemaMgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe O4 - HKLM\..\Run: [Preventon RealTime Antivirus] C:\Program Files\@Home veiligheid\AntiVirus\AVRealTime.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicrosoftAntiSpywareCleaner] C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcASCleaner.exe O4 - Startup: palmOne Registration.lnk = C:\Program Files\palmOne\register.exe O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\Hotsync.exe O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ? O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AA733B87-28E7-4263-ABAC-32F21F83943F}: NameServer = 213.51.144.37,213.51.129.37
  • Ik zie nu dat je een verkeerde versie hebt :-? Download ff de nieuwste versie: www.hijackthis.nl/computerschoonmaken.html Post dan een nieuw log

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.