Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Norton Internet Security 2006

5 antwoorden
  • Ik heb een vraag omtrent Symantec Norton Internet Security; Na de installatie (upgrade) heb ik per ongeluk een bestand verwijderd: een soort van Plug In voor MS Outlook. NIS2006 werkt nu perfect op 1 uitzondering na: mail wordt als Spam gekwalificeerd maar blijft in de Inbox staan. Graag wil ik dat deze mail direct naar de(wel aanwezige) map "Norton AntiSpam" gaat. Wie kan mij helpen? (Ik heb de vraag aan Support van Symantec gesteld maar krijg steeds onbegrijpelijke documenten toegestuurd welke geen antwoord geven op mijn vraag) Alvast dank.
  • Hey :) Hoe heette dat bestand? Zit het misschien nog in de prullenbak? Kan je een hijackthis-log plaatsen? Hier kan je hijackthis downloaden: www.majorgeeks.com/download3155.html Hier staan de instructies: www.hijackthis.nl/computerschoonmaken.html Greetz chrizz :D
  • Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:42:04, on 30-3-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe D:\qttask.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\cseraser.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE C:\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wxs.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SysShield IE Popup Blocker - {9A23B8A4-C6C9-4A68-8FA6-5F905DC8FF80} - C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\pkext.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file) O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing) O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: AbsoluteShield - {EE9DD090-902D-4623-9360-FB7D8666202B} - C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\AbsoluteBar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [USB2Check] RUNDLL32.EXE "C:\WINDOWS\system32\PCLECoInst.dll",CheckUSBController O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [USBToolTip] "D:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe O4 - Startup: AbsoluteShield Internet Eraser.lnk = C:\Program Files\SysShield Tools\Internet Eraser\cseraser.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\npjpi142_01.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135866364093 O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp02.photoprintit.de/microsite/defaults/activex/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {FD18DD5E-B398-452A-B22A-B54636BA9F0D} (Aurigma Image Uploader 2.5) - http://80.73.129.95/upload/cab/ImageUploader2.cab O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - Unknown owner - D:\Relation Manager\data\firebird\bin\fbserver.exe (file missing) O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Hoi :) [b:1dfc66c36d]1)[/b:1dfc66c36d] Zitten een aantal resten in, Daarbij moet ik gelijk zeggen dat ik geen [b:1dfc66c36d]Reden[/b:1dfc66c36d] Zie voor Je norton Internet security Probleem :-? [b:1dfc66c36d]2)[/b:1dfc66c36d]Start op in veilige modus: [b:1dfc66c36d]''Opstarten'' ''De F8 knop achter elkaar in tappen'' ''Veilige modus selecteren'' [b]3)[/b:1dfc66c36d]Start hijackthis en vink de volgende regel[s] aan: O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - (no file) [quote:1dfc66c36d][b:1dfc66c36d]''{0494D0D9-F8E0-41AD-92A3-14154ECE70AC} Is A piece of malware named Mybar / Mysearch / Mywebsearch''[/quote:1dfc66c36d][/b:1dfc66c36d] R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing) [b:1dfc66c36d]4)[/b:1dfc66c36d]Start op in normale modus. [b:1dfc66c36d]5)[/b:1dfc66c36d] Download, installeer en update de free trial versie van Ewido anti-malware. Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu". Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK". In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update". Als de updates gedaan zijn, zal er in de statusbalk beneden staan "Update successful". [b:1dfc66c36d]6)[/b:1dfc66c36d]Run ewido, Run een [u:1dfc66c36d]Full system scan[/u:1dfc66c36d] En bewaar het [b:1dfc66c36d]rapport[/b:1dfc66c36d] [b:1dfc66c36d]7)[/b:1dfc66c36d]Post de Nieuwe Logjes van : [b:1dfc66c36d]''Ewido'' ''Hijackthis''[/b:1dfc66c36d]
  • V0er je de stappen nog uit? Greetz chrizz :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.