Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis

20 antwoorden
 • Heren, Sinds enige dagen het volgende probleem, tijdens het zoeken met google wordt ik automatisch naar een verkeerde site (meestal een http adres met iets van search) doorgelinkt. Bij een 2e poging kom ik wel op de juiste pagina. Alle mij bekende opsporings programma's gedraait maar helaas. hier mijn hijack log, hoop dat iemand mij kan helpen! Bij voorbaat dank, Ton Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:09:51, on 11-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe H:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe H:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe H:\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {B554288B-97E0-AD46-AE3E-75CDE6CCAD9B} - porka_.dll (file missing) F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C44 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C44 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C44" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [bhoserv] driver64.exe O4 - HKLM\..\Run: [SetupExeDll] MsNetHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [dmtrp.exe] C:\WINDOWS\system32\dmtrp.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RtlFindVal] SysEntry.exe O4 - HKCU\..\Run: [syspanel] uio.exe O4 - HKCU\..\Run: [TRPT] EXE32EXE.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: eEye JScript Patch Checker.lnk = C:\Program Files\eEye Digital Security\Jscript Patch\jscriptpatchchecker.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - H:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {15320607-1001-1831-1000-118599957123} - ms-its:mhtml:file://C:\PATH.MHT!http://195.225.176.5//d//brqrbpe//gsdyzjn//pdccqcu//jkrlhq//NL//arct.chm::/painter.exe O16 - DPF: {22222222-2222-2222-2222-222222222222} - file://c:\x.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120323651593 O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B5AB71-0174-414E-8E67-A0F239310480}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F771416-1E5F-4AC5-A72D-17380D8C06D1}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{910FE566-3667-4AF6-842B-6BA096DE2142}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - H:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - H:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - H:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing)
 • Ik zou de volgende items onderzoeken/verwijderen: [b:a1d6f79035]O4 - HKLM\..\Run: [dmtrp.exe] C:\WINDOWS\system32\dmtrp.exe O16 - DPF: {15320607-1001-1831-1000-118599957123} - ms-its:mhtml:file://C:\PATH.MHT!http://195.225.176.5//d//brqrbpe//gsdyzjn//pdccq cu//jkrlhq//NL//arct.chm::/painter.exe 16 - DPF: {22222222-2222-2222-2222-222222222222} - file://c:\x.cab[/b:a1d6f79035]
 • Ik heb de 3 regels verwijderd, helaas zonder resultaat :cry: Tijdens nog wat zoekwerk vond ik ook nog 3 onbekende processen in mijn windows directory, te weten: mstask1.exe mstask2.exe mstask3.exe Deze zijn niet te stoppen (via taakmanager) en ook niet te deleten. Kan dit er mee te maken hebben? Ton
 • Vraag: heb je het probleem ook in de veilige modus (met netwerk mogelijkheden)?
 • In save mode kom ik direkt op de door mij gevraagde pagina, geen probleem dus! De 3 mstask... processen draaien ook in save mode. En dit is de hijackthis file in save mode: Hoop dat je er wat uit kan halen! Groet, Ton Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:32:20, on 12-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE H:\Hijacktis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {B554288B-97E0-AD46-AE3E-75CDE6CCAD9B} - porka_.dll (file missing) F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C44 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C44 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C44" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [bhoserv] driver64.exe O4 - HKLM\..\Run: [SetupExeDll] MsNetHelper.exe O4 - HKLM\..\Run: [dmcjd.exe] C:\WINDOWS\system32\dmcjd.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RtlFindVal] SysEntry.exe O4 - HKCU\..\Run: [syspanel] uio.exe O4 - HKCU\..\Run: [TRPT] EXE32EXE.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: eEye JScript Patch Checker.lnk = C:\Program Files\eEye Digital Security\Jscript Patch\jscriptpatchchecker.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120323651593 O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B5AB71-0174-414E-8E67-A0F239310480}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F771416-1E5F-4AC5-A72D-17380D8C06D1}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{910FE566-3667-4AF6-842B-6BA096DE2142}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing)
 • Je hebt een wareout infectie !! Het volgende moet verwijderd worden: (tenzij het echt bekend voorkomt) R3 - URLSearchHook: (no name) - {B554288B-97E0-AD46-AE3E-75CDE6CCAD9B} - porka_.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [bhoserv] driver64.exe O4 - HKLM\..\Run: [SetupExeDll] MsNetHelper.exe (zie : [url]http://www.tasklist.org/task_MsNetHelper_exe_9836.html[/url] ) O4 - HKCU\..\Run: [TRPT] EXE32EXE.exe [b:50e6682c3e]"TROJAN! - part of Wareout.[/b:50e6682c3e] O4 - HKCU\..\Run: [RtlFindVal] SysEntry.exe : [b:50e6682c3e]Trojan/Backdoor Rbot.[/b:50e6682c3e] O4 - HKCU\..\Run: [syspanel] uio.exe [b:50e6682c3e]TROJAN! - part of Wareout[/b:50e6682c3e] O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing) ---------- In de veilig modus komt de aap dus uit de mouw ! :roll:
 • p.s. Het volgende vertrouw ik eigenlijk ook niet: O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{58B5AB71-0174-414E-8E67-A0F239310480}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F771416-1E5F-4AC5-A72D-17380D8C06D1}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{910FE566-3667-4AF6-842B-6BA096DE2142}: NameServer = 85.255.115.42,85.255.112.170 De volgende is iets onbekends : O4 - HKLM\..\Run: [dmcjd.exe] C:\WINDOWS\system32\dmcjd.exe Dit zou ik dus niet vertrouwen ! :-? Probeer [b:6b71328c22]CWShredder[/b:6b71328c22] ook eens in de veilige modus en draai daarna Crapcleaner !
 • Alle door jouw gegeven regels verwijderd, helaas is het probleem nog aanwezig. En dit is nu de hijack file. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:21:48, on 12-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE H:\Hijacktis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C44 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C44 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C44" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [dmbpv.exe] C:\WINDOWS\system32\dmbpv.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: eEye JScript Patch Checker.lnk = C:\Program Files\eEye Digital Security\Jscript Patch\jscriptpatchchecker.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120323651593 O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing)
 • Hoi 'De Ton' En 'Tweaky' :D De ton Heeft een [b:94e53f238f]Fixware-out[/b:94e53f238f]Infectie. 'Tweaky' dit moet de eerste fix zijn:[b:94e53f238f]FIX1[/b:94e53f238f] Download [color=blue:94e53f238f][b:94e53f238f]Fixwareout[/b:94e53f238f][/color:94e53f238f] van één van deze locaties: [url=http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe][b:94e53f238f]http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe[/b:94e53f238f][/url] [url=http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe][b:94e53f238f]http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe[/b:94e53f238f][/url] Sla het op op je Bureaublad. Dubbelklik op [b:94e53f238f]Fixwareout.exe[/b:94e53f238f] om het tooltje te starten. Klik op [b:94e53f238f]Next[/b:94e53f238f] en dan op [b:94e53f238f]Install[/b:94e53f238f], let erop dat [color=blue:94e53f238f][b:94e53f238f]Run fixit[/b:94e53f238f][/color:94e53f238f] is aangevinkt en klik op [b:94e53f238f]Finish[/b:94e53f238f]. De fix zal beginnen; volg de instructies die je krijgt. Er zal gevraagd worden of je je pc wilt herstarten; doe dit ook. Je computer zal nu wat trager opstarten dan anders, [i:94e53f238f]dit is normaal[/i:94e53f238f]. Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen ([b:94e53f238f]report.txt[/b:94e53f238f]). (Verschijnt dat report niet vanzelf, zoek het dan even op in de Fixwareout map.) Post de inhoud van report.txt hier, samen met een nieuw HijackThis log. Daarna geef je hem de volgende fix: [b:94e53f238f]Fix 2[/b:94e53f238f] Scan met HijackThis ("Do a system scan only"). Vink de volgende regels aan: [quote:94e53f238f]O4 - 04 - 04 - 09 - O17 - [/quote:94e53f238f] (zelf even invullen dus) Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op [b:94e53f238f]Fix checked[/b:94e53f238f]. Ga naar Start > Uitvoeren Type (of plak) het volgende in de balk: [b:94e53f238f]ipconfig /flushdns[/b:94e53f238f] Klik OK. Ga naar Start > Configuratiescherm > Netwerk en internetverbindingen > Netwerkverbindingen > Rechtsklik op je standaardverbinding en kies Eigenschappen. Kies het tabblad algemeen, dubbelklik daar op Internet-Protocol en vink het volgende aan (als het nog niet aangevinkt is): "Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen". (Is dat al aangevinkt, dan hoef je niets te doen.) Klik OK. Start de pc opnieuw op. Maak een nieuw HijackThis-log en plaats dat hier. Greetz chrizz :D PS: als de 017 regel[s] dan niet meer aanwezig zijn kun je ervan uit gaan dat de infectie niet meer actief is
 • Ik heb net spy-sweeper gedraait een (trial versie) en die komt tot de conclusie dat mijn pc met "trojan-downloader-ruin" is besmet :evil: Omdat dit een trial versie is kan ik niet fixen :cry: Het is in ieder geval een hardnekkig gebeuren! [/img]
 • Hoi de ton. Ik zal me er verder niet mee bemoeien, Tweaky zal dit afhandelen maar volg even de fix die ik niet gepost heb en plaats voor tweaky de volgende logjes: FixWareOut Hijackthis Greetz chriz,
 • Beste Ton, Volg de aanwijzingen hier: [url]http://www.spywarewarrior.com/viewtopic.php?t=20525&highlight=trojandownloaderruin[/url] Ik wens je veel succes want het is een taaie rakker als ik het goed begrijp. :-?
 • Hallo de_ton, FixWareout moet je probleem kunnen oplossen hoor. Doe dit even: Download FixWareout van één van deze locaties: http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe http://swandog46.geekstogo.com/Fixwareout.exe Plaatst het op de bureaublad en start het. Klik op "Next", daarna op "Install". Zorg dat "Run Fixit" aangevinkt is en klik dan op "Finish". Volg de aanwijzingen op het scherm. Als je gevraagd wordt om de computer opnieuw te starten doe je dit. Het zal wat langer duren voor de computer opnieuw volledig opgestart is. Dit is normaal. Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen (report.txt). Opent het bestandje niet automatisch dan zoek je dit even in de map c:\fixwareout.) Post dit samen met een nieuw HijackThis log.
 • Volgens mij is het gefixed nu (browser doet weer wat ik vraag) :D Hier de laatste hijacklog, als er nog verdachte regels tussen zitten hoor ik het graag. Bedankt tot zo ver! Ton Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:33:50, on 12-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe H:\Hijacktis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120323651593 O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing)
 • Kan je het logje posten van de wareoutfix?
 • Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:81a2a1f03d]F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/04db7fe8b1b4d17e0d05/netzip/RdxIE601.cab[/b:81a2a1f03d] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Ga naar Start - uitvoeren en tik in: [b:81a2a1f03d]sc stop UserAccess[/b:81a2a1f03d] Druk op Ok.
 • Dezelfde fix gaf ik ookal maar hij luisterde niet :P
 • Weet ik chrizzz, maar als je instructies geeft, geef dan volledige instructies. De sleutels die gefixt moeten worden met hijackthis moet de TS in jouw fix zelf ingeven..... en dat is niet de bedoeling.
 • [quote:0d70ee9617="M@rc"]Weet ik chrizzz, maar als je instructies geeft, geef dan volledige instructies. De sleutels die gefixt moeten worden met hijackthis moet de TS in jouw fix zelf ingeven..... en dat is niet de bedoeling.[/quote:0d70ee9617] Zo bedoel ik het natuurlijk niet :-? Ik heb gezegd dat de 2de fix moet zijn Voor tweaky die sleutels aanvinken en fix checked aanklikken. Ik heb neit gezegd dat de topicstarter dit zelf moet doen..:wink: Greetz chrizz ^^ PS:lezen mark :P :roll:
 • Heren, Nogmaals mijn dank! En ik hoop nu echt van alle narigheid af te zijn :wink: Ton Dit is het logje: Fixwareout ver 1.003 Last edited 04/09/2006 Post this report in the forums please Reg Entries that were deleted ... Random Runs removed from HKLM ... PLEASE NOTE, There WILL be LEGIT FILES LISTED. IF YOU ARE UNSURE OF WHAT IT IS LEAVE THEM ALONE. Example ipsec6.exe is lagitamate »»»»» Search by size and names... »»»»» Misc files »»»»» Checking for older varients covered by the Rem3 tool En dit de laatste hijack log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:01:05, on 13-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe H:\Hijacktis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\PROGRA~1\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120323651593 O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SecuROM User Access Service (UserAccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService.exe (file missing)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.