Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

En ook hier een logfile van Hijack this

2 antwoorden
  • Tja, ook ik heb er eentje. Ik hod me aanbevolen voor raad, en bij voorbaat dank! Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 21:33:28, on 21-4-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\sstray.exe C:\WINDOWS\anvshell.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe D:\Roxio ECDC 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe D:\Roxio ECDC 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe D:\HP Scanner\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\Fuji\QuickDCF.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe D:\HP Scanner\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe D:\Roxio ECDC 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe D:\Norton\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe D:\Hijack This\Installatiebestand\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www5.hccnet.nl/hcc/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: 205.238.40.2 www.winmx.com O1 - Hosts: 205.238.40.2 err.winmx.com O1 - Hosts: 209.67.209.50 test3201.winmx.com test3203.winmx.com test3205.winmx.com test3207.winmx.com O1 - Hosts: 82.43.224.20 test3202.winmx.com test3204.winmx.com test3206.winmx.com test3208.winmx.com O1 - Hosts: 209.67.209.50 c3310.z1301.winmx.com c3310.z1302.winmx.com c3310.z1303.winmx.com c3310.z1304.winmx.com c3310.z1305.winmx.com c3310.z1306.winmx.com c3312.z1301.winmx.com c3312.z1302.winmx.com c3312.z1303.winmx.com c3312.z1304.winmx.com c3312.z1305.winmx.com c3312.z1306.winmx.com c3314.z1301.winmx.com c3314.z1302.winmx.com c3314.z1303.winmx.com c3314.z1304.winmx.com c3314.z1305.winmx.com c3314.z1306.winmx.com c3316.z1301.winmx.com c3316.z1302.winmx.com c3316.z1303.winmx.com c3316.z1304.winmx.com c3316.z1305.winmx.com c3316.z1306.winmx.com c3318.z1301.winmx.com c3318.z1302.winmx.com c3318.z1303.winmx.com c3318.z1304.winmx.com c3318.z1305.winmx.com c3318.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 212.227.64.159 c3313.z1301.winmx.com c3313.z1302.winmx.com c3313.z1303.winmx.com c3313.z1304.winmx.com c3313.z1305.winmx.com c3313.z1306.winmx.com c3317.z1301.winmx.com c3317.z1302.winmx.com c3317.z1303.winmx.com c3317.z1304.winmx.com c3317.z1305.winmx.com c3317.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 82.195.155.5 c3311.z1301.winmx.com c3311.z1302.winmx.com c3311.z1303.winmx.com c3311.z1304.winmx.com c3311.z1305.winmx.com c3311.z1306.winmx.com c3315.z1301.winmx.com c3315.z1302.winmx.com c3315.z1303.winmx.com c3315.z1304.winmx.com c3315.z1305.winmx.com c3315.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 82.43.224.20 c3319.z1301.winmx.com c3319.z1302.winmx.com c3319.z1303.winmx.com c3319.z1304.winmx.com c3319.z1305.winmx.com c3319.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 209.67.209.50 c3520.z1301.winmx.com c3520.z1302.winmx.com c3520.z1303.winmx.com c3520.z1304.winmx.com c3520.z1305.winmx.com c3520.z1306.winmx.com c3522.z1301.winmx.com c3522.z1302.winmx.com c3522.z1303.winmx.com c3522.z1304.winmx.com c3522.z1305.winmx.com c3522.z1306.winmx.com c3524.z1301.winmx.com c3524.z1302.winmx.com c3524.z1303.winmx.com c3524.z1304.winmx.com c3524.z1305.winmx.com c3524.z1306.winmx.com c3526.z1301.winmx.com c3526.z1302.winmx.com c3526.z1303.winmx.com c3526.z1304.winmx.com c3526.z1305.winmx.com c3526.z1306.winmx.com c3528.z1301.winmx.com c3528.z1302.winmx.com c3528.z1303.winmx.com c3528.z1304.winmx.com c3528.z1305.winmx.com c3528.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 212.227.64.159 c3523.z1301.winmx.com c3523.z1302.winmx.com c3523.z1303.winmx.com c3523.z1304.winmx.com c3523.z1305.winmx.com c3523.z1306.winmx.com c3527.z1301.winmx.com c3527.z1302.winmx.com c3527.z1303.winmx.com c3527.z1304.winmx.com c3527.z1305.winmx.com c3527.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 82.195.155.5 c3521.z1301.winmx.com c3521.z1302.winmx.com c3521.z1303.winmx.com c3521.z1304.winmx.com c3521.z1305.winmx.com c3521.z1306.winmx.com c3525.z1301.winmx.com c3525.z1302.winmx.com c3525.z1303.winmx.com c3525.z1304.winmx.com c3525.z1305.winmx.com c3525.z1306.winmx.com O1 - Hosts: 82.43.224.20 c3529.z1301.winmx.com c3529.z1302.winmx.com c3529.z1303.winmx.com c3529.z1304.winmx.com c3529.z1305.winmx.com c3529.z1306.winmx.com O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SpyBot\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe O4 - HKLM\..\Run: [LiveNote] livenote.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "D:\Roxio ECDC 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "D:\Roxio ECDC 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] d:\clonecd\ElbyCheck.exe /L ElbyCDFL O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quick time\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [pdfm] C:\Program Files\Osirius\PDF Maker\pdfmload.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Norton\UrlLstCk.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\HP Scanner\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Washer] c:\Program Files\Washer\washer.exe /0 O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [DesignerSECommuni.exe] C:\3DEmbroidery\DesignerSECommuni.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Corel Family & Friends Reminders.LNK = D:\Corel Print House\cffrem.exe O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\DAP\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145640631875 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  • je werkt wel met een zeer oude versie van hjt kan je die even updaten en daarna een eniwuelog plaatsen we werken nu met 1.99.1

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.