Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware?

5 antwoorden
  • Wanneer ik in mijn activiteitenlogboek van Norton kijk zie ik dat er informatiepakketjes worden gestuurd naar een aantal sites die ik liever kwijt ben. Bijvoorbeeld r6.kelkoo.nl; postcodeloterijtab.nl; watvooreikelbenjij.oberon.nl Door Hitmanpro 2 te draaien wordt dit niet opgelost. Wanneer ik een HJThis-log maak vind ik geen vermeldingen die wijzen op deze links. Toch moeten ze ergens op mijn pc sta. Hoe kan ik deze URL's de nek omdraaien?? Wie helpt mij op weg?
  • start hjt nogmaals en doe een scan met save a logfile. plaats het log hier aub dan zal ik eens kijken.
  • [quote:8decfc0bbf="juisterr"]start hjt nogmaals en doe een scan met save a logfile. plaats het log hier aub dan zal ik eens kijken.[/quote:8decfc0bbf] Bedankt voor je reactie. Hieronder het logbestand. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 6:39:12, on 9-5-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\HotFixQ0306270.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\PL15Co2K.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~2\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [HI-SPEED USB DEVICE Coinstaller] PL15Co2K.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\MSINF16H.EXE O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\MSINF16H.EXE O4 - Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://www2.malmberg.nl/online_lessen/localplayer/recording/yrecording.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Prolific HotFix Q0306270 (PLQ0306270) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\HotFixQ0306270.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Start HJT nogmaals en doe een systemscan only. Vink onderstaande regel aan en klik op fix checked. [b:a2bb6ec596]O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab[/b:a2bb6ec596] Download, installeer en update de free trial versie van [url=http://www.ewido.net/en/download/"][b:a2bb6ec596]Ewido Security Suite[/b:a2bb6ec596][/url] [b:a2bb6ec596]1.[/b:a2bb6ec596] Tijdens de installatie, onder [b:a2bb6ec596]"Additional Options"[/b:a2bb6ec596], haal je de vinkjes weg bij [b:a2bb6ec596]"Install background guard[/b:a2bb6ec596] en [b:a2bb6ec596]"Install scan via context menu".[/b:a2bb6ec596] [b:a2bb6ec596]2.[/b:a2bb6ec596] Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:a2bb6ec596]"Database could not be found!".[/b:a2bb6ec596] Klik dan op [b:a2bb6ec596]"OK"[/b:a2bb6ec596]. Dit is normaal. [b:a2bb6ec596]3.[/b:a2bb6ec596] In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:a2bb6ec596]update[/b:a2bb6ec596] in het linker menu, en vervolgens op de [b:a2bb6ec596]Start update[/b:a2bb6ec596] knop. [b:a2bb6ec596]4.[/b:a2bb6ec596] Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden [b:a2bb6ec596]"Update successful"[/b:a2bb6ec596] staan. [b:a2bb6ec596]5.[/b:a2bb6ec596] Sluit Ewido. Laat het nog [b:a2bb6ec596]niet[/b:a2bb6ec596] scannen [i:a2bb6ec596][b:a2bb6ec596]Print de rest van de fix anders even uit, of sla hem op, je kunt hier straks niet meer spieken[/b:a2bb6ec596][/i:a2bb6ec596] [b:a2bb6ec596]6.[/b:a2bb6ec596] Start je computer op in VEILIGE MODUS (tijdens opstarten op F8 getapt drukken en kiezen voor veilige modus) *[b:a2bb6ec596]BELANGRIJK[/b:a2bb6ec596]* Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. ([url=http://home.hetnet.nl/~r.van.strien/verborgen%20bestanden%20weergeven.htm][b:a2bb6ec596]klik[/b:a2bb6ec596] [/url] voor hulp) [b:a2bb6ec596]7.[/b:a2bb6ec596] Leeg je temp-mappen [b:a2bb6ec596]( NB de mappen leegmaken, niet verwijderen !) [/b:a2bb6ec596] C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Local Settings\ [b:a2bb6ec596]Temp [/b:a2bb6ec596] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\[b:a2bb6ec596]Temporary Internet Files [/b:a2bb6ec596] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Temporary Internet Files[b:a2bb6ec596]\content.ie5 [/b:a2bb6ec596] Als deze map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map temporary internet files en type er [b:a2bb6ec596]\content.ie5[/b:a2bb6ec596] achter in de adresbalk en klik enter. C:\Windows\[b:a2bb6ec596]Temp[/b:a2bb6ec596] [b:a2bb6ec596]8.[/b:a2bb6ec596] Leeg de prullenbakken van alle logjes als je die apart hebt staan, leeg de quarantaine van alle scanners, dus van ad-aware , je virusscanner enzovoort. [b:a2bb6ec596]9.[/b:a2bb6ec596] start Ewido Open Ewido Security Suite · klik op [b:a2bb6ec596]"Scanner"[/b:a2bb6ec596] · Klik op [b:a2bb6ec596]"complete system scan" [/b:a2bb6ec596] · Laat het programma je pc scannen Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op [b:a2bb6ec596]"OK"[/b:a2bb6ec596] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:a2bb6ec596]"Bewaar rapport"[/b:a2bb6ec596] · Klik op [b:a2bb6ec596]"Bewaar rapport"[/b:a2bb6ec596] · Sla het rapport op op je bureaublad · Sluit Ewido af [b:a2bb6ec596]10.[/b:a2bb6ec596] Herstart je computer in [b:a2bb6ec596]normale modus[/b:a2bb6ec596] [b:a2bb6ec596]11.[/b:a2bb6ec596] Plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van Ewido. succes
  • [quote:0ed46cdad4="juisterr"]Start HJT nogmaals en doe een systemscan only. Vink onderstaande regel aan en klik op fix checked. [b:0ed46cdad4]O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab[/b:0ed46cdad4] Download, installeer en update de free trial versie van [url=http://www.ewido.net/en/download/"][b:0ed46cdad4]Ewido Security Suite[/b:0ed46cdad4][/url] [b:0ed46cdad4]1.[/b:0ed46cdad4] Tijdens de installatie, onder [b:0ed46cdad4]"Additional Options"[/b:0ed46cdad4], haal je de vinkjes weg bij [b:0ed46cdad4]"Install background guard[/b:0ed46cdad4] en [b:0ed46cdad4]"Install scan via context menu".[/b:0ed46cdad4] [b:0ed46cdad4]2.[/b:0ed46cdad4] Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:0ed46cdad4]"Database could not be found!".[/b:0ed46cdad4] Klik dan op [b:0ed46cdad4]"OK"[/b:0ed46cdad4]. Dit is normaal. [b:0ed46cdad4]3.[/b:0ed46cdad4] In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:0ed46cdad4]update[/b:0ed46cdad4] in het linker menu, en vervolgens op de [b:0ed46cdad4]Start update[/b:0ed46cdad4] knop. [b:0ed46cdad4]4.[/b:0ed46cdad4] Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden [b:0ed46cdad4]"Update successful"[/b:0ed46cdad4] staan. [b:0ed46cdad4]5.[/b:0ed46cdad4] Sluit Ewido. Laat het nog [b:0ed46cdad4]niet[/b:0ed46cdad4] scannen [i:0ed46cdad4][b:0ed46cdad4]Print de rest van de fix anders even uit, of sla hem op, je kunt hier straks niet meer spieken[/b:0ed46cdad4][/i:0ed46cdad4] [b:0ed46cdad4]6.[/b:0ed46cdad4] Start je computer op in VEILIGE MODUS (tijdens opstarten op F8 getapt drukken en kiezen voor veilige modus) *[b:0ed46cdad4]BELANGRIJK[/b:0ed46cdad4]* Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. ([url=http://home.hetnet.nl/~r.van.strien/verborgen%20bestanden%20weergeven.htm][b:0ed46cdad4]klik[/b:0ed46cdad4] [/url] voor hulp) [b:0ed46cdad4]7.[/b:0ed46cdad4] Leeg je temp-mappen [b:0ed46cdad4]( NB de mappen leegmaken, niet verwijderen !) [/b:0ed46cdad4] C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Local Settings\ [b:0ed46cdad4]Temp [/b:0ed46cdad4] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\[b:0ed46cdad4]Temporary Internet Files [/b:0ed46cdad4] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Temporary Internet Files[b:0ed46cdad4]\content.ie5 [/b:0ed46cdad4] Als deze map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map temporary internet files en type er [b:0ed46cdad4]\content.ie5[/b:0ed46cdad4] achter in de adresbalk en klik enter. C:\Windows\[b:0ed46cdad4]Temp[/b:0ed46cdad4] [b:0ed46cdad4]8.[/b:0ed46cdad4] Leeg de prullenbakken van alle logjes als je die apart hebt staan, leeg de quarantaine van alle scanners, dus van ad-aware , je virusscanner enzovoort. [b:0ed46cdad4]9.[/b:0ed46cdad4] start Ewido Open Ewido Security Suite · klik op [b:0ed46cdad4]"Scanner"[/b:0ed46cdad4] · Klik op [b:0ed46cdad4]"complete system scan" [/b:0ed46cdad4] · Laat het programma je pc scannen Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op [b:0ed46cdad4]"OK"[/b:0ed46cdad4] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:0ed46cdad4]"Bewaar rapport"[/b:0ed46cdad4] · Klik op [b:0ed46cdad4]"Bewaar rapport"[/b:0ed46cdad4] · Sla het rapport op op je bureaublad · Sluit Ewido af [b:0ed46cdad4]10.[/b:0ed46cdad4] Herstart je computer in [b:0ed46cdad4]normale modus[/b:0ed46cdad4] [b:0ed46cdad4]11.[/b:0ed46cdad4] Plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van Ewido. succes[/quote:0ed46cdad4] Gedaan! Hier de huidige log: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 20:14:15, on 10-5-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\PL15Co2K.exe C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\HotFixQ0306270.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~2\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [HI-SPEED USB DEVICE Coinstaller] PL15Co2K.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\MSINF16H.EXE O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\MSINF16H.EXE O4 - Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {82CF9738-0BDA-4AAF-AB08-5AC5875FF3BB} (YMultiRecord Class) - http://www2.malmberg.nl/online_lessen/localplayer/recording/yrecording.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab27571.cab O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Prolific HotFix Q0306270 (PLQ0306270) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\HotFixQ0306270.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe En het bestandje van ewido: ewido anti-malware - Scan rapport --------------------------------------------------------- + Gemaakt op: 20:07:47, 10-5-2006 + Rapport samenvatting: 8531DDB8 + Scan resultaten: C:\Program Files\Downloads\dBpowerAMP-codec-wmav91.exe -> Dropper.Agent.ano : Schoongemaakt met een backup C:\WINDOWS\system32\SpoonUninstall.exe -> Dropper.Agent.ano : Schoongemaakt met een backup Graag je reaktie.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.