Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag - 100% CP

7 antwoorden
  • Heb de PC van de spreekwoordelijke buurman onder behandeling. PC is zeer traag en CPU 100% belast. Process Spoolsv.exe lijkt de boosdoender. Wie kan in dit log kijken. Dank, Maarten [list:173bc05c1f] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:32:47, on 9-5-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Acer\eManager\anbmServ.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsStat.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Vshwin32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avconsol.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Webscanx.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo! \Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ? O4 - Global Startup: eFax DllCmd 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe O4 - Global Startup: eFax Tray Menu 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102115013593 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe [/list:u:173bc05c1f]
  • Wil je onderstaand bestand een uploaden en laten scannen bij jotti aub. [b:5b90f66236]C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe[/b:5b90f66236] http://virusscan.jotti.org/ wil je de uitslag hier neerzetten aub.
  • Heb de file laten scannen en geen resultaat. Verder als ik het process spoolsv.exe stop start het vanzelf weer op. M
  • normaal gesproken is het een valid program, zie hieronder. http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/spoolsv/ Eens kijken wat deze scanner ervan vind. Download, installeer en update de free trial versie van [url=http://www.ewido.net/en/download/][b:3b3d06c2dc]Ewido Security Suite[/b:3b3d06c2dc][/url] [b:3b3d06c2dc]1.[/b:3b3d06c2dc] Tijdens de installatie, onder [b:3b3d06c2dc]"Additional Options"[/b:3b3d06c2dc], haal je de vinkjes weg bij [b:3b3d06c2dc]"Install background guard"[/b:3b3d06c2dc] en [b:3b3d06c2dc]"Install scan via context menu".[/b:3b3d06c2dc] [b:3b3d06c2dc]2.[/b:3b3d06c2dc] Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:3b3d06c2dc]"Database could not be found!".[/b:3b3d06c2dc] Klik dan op [b:3b3d06c2dc]"OK"[/b:3b3d06c2dc]. Dit is normaal. [b:3b3d06c2dc]3.[/b:3b3d06c2dc] In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:3b3d06c2dc]update[/b:3b3d06c2dc] in het linker menu, en vervolgens op de [b:3b3d06c2dc]Start update[/b:3b3d06c2dc] knop. [b:3b3d06c2dc]4.[/b:3b3d06c2dc] Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden [b:3b3d06c2dc]"Update successful"[/b:3b3d06c2dc] staan. [b:3b3d06c2dc]5.[/b:3b3d06c2dc] Sluit Ewido. Laat het nog [b:3b3d06c2dc]niet[/b:3b3d06c2dc] scannen [i:3b3d06c2dc][b:3b3d06c2dc]Print de rest van de fix anders even uit, of sla hem op, je kunt hier straks niet meer spieken[/b:3b3d06c2dc][/i:3b3d06c2dc] [b:3b3d06c2dc]6.[/b:3b3d06c2dc] Start je computer op in [b:3b3d06c2dc]VEILIGE MODUS[/b:3b3d06c2dc] *[b:3b3d06c2dc]BELANGRIJK[/b:3b3d06c2dc]* Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. ([url=http://home.hetnet.nl/~r.van.strien/verborgen%20bestanden%20weergeven.htm][b:3b3d06c2dc]klik[/b:3b3d06c2dc] [/url] voor hulp) [b:3b3d06c2dc]7.[/b:3b3d06c2dc] Leeg je temp-mappen [b:3b3d06c2dc]( NB de mappen leegmaken, niet verwijderen !) [/b:3b3d06c2dc] C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Local Settings\ [b:3b3d06c2dc]Temp [/b:3b3d06c2dc] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\[b:3b3d06c2dc]Temporary Internet Files [/b:3b3d06c2dc] C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Local Settings\Temporary Internet Files[b:3b3d06c2dc]\content.ie5 [/b:3b3d06c2dc] Als deze map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map temporary internet files en type er [b:3b3d06c2dc]\content.ie5[/b:3b3d06c2dc] achter in de adresbalk en klik enter. C:\Windows\[b:3b3d06c2dc]Temp[/b:3b3d06c2dc] [b:3b3d06c2dc]8.[/b:3b3d06c2dc] Leeg de prullenbakken van alle logjes als je die apart hebt staan, leeg de quarantaine van alle scanners, dus van ad-aware , je virusscanner enzovoort. [b:3b3d06c2dc]9.[/b:3b3d06c2dc] start Ewido Open Ewido Security Suite · klik op [b:3b3d06c2dc]"Scanner"[/b:3b3d06c2dc] · Klik op [b:3b3d06c2dc]"complete system scan" [/b:3b3d06c2dc] · Laat het programma je pc scannen Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op [b:3b3d06c2dc]"OK"[/b:3b3d06c2dc] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:3b3d06c2dc]"Bewaar rapport"[/b:3b3d06c2dc] · Klik op [b:3b3d06c2dc]"Bewaar rapport"[/b:3b3d06c2dc] · Sla het rapport op op je bureaublad · Sluit Ewido af [b:3b3d06c2dc]10.[/b:3b3d06c2dc] Herstart je computer in [b:3b3d06c2dc]normale modus[/b:3b3d06c2dc] [b:3b3d06c2dc]11.[/b:3b3d06c2dc] Plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het
  • Sorry voor de late reactie. Ben even druk geweest. Bijgaand het rapport van Ewindo. [list:9e18d4ef86] --------------------------------------------------------- ewido anti-malware - Scan rapport --------------------------------------------------------- + Gemaakt op: 23:49:35, 9-5-2006 + Rapport samenvatting: EF0EFA0 + Scan resultaten: C:\Documents and Settings\Ruud\Cookies\ruud@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ruud\Cookies\ruud@com[1].txt -> TrackingCookie.Com : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ruud\Cookies\ruud@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ruud\Cookies\ruud@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as1.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@trafic[1].txt -> TrackingCookie.Trafic : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@bfast[2].txt -> TrackingCookie.Bfast : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@www.etracker[2].txt -> TrackingCookie.Etracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@servedby.advertising[1].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@advertising[1].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-bronkhorst.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@gator[1].txt -> TrackingCookie.Gator : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-adversitement.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@findwhat[1].txt -> TrackingCookie.Findwhat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@komtrack[2].txt -> TrackingCookie.Komtrack : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@hitbox[3].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ilead.itrack[1].txt -> TrackingCookie.Itrack : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@web4.realtracker[2].txt -> TrackingCookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@tribalfusion[1].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@statse.webtrendslive[2].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@phg.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@hitbox[4].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-bronkhorst.hitbox[3].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@overture[3].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@adopt.specificclick[2].txt -> TrackingCookie.Specificclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@tradedoubler[3].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@valueclick[1].txt -> TrackingCookie.Valueclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@statcounter[1].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-adversitement.hitbox[3].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-aon.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@advertising[3].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@cnn.122.2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@servedby.advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@www.etracker[1].txt -> TrackingCookie.Etracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as-eu.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@bluestreak[3].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@web4.realtracker[3].txt -> TrackingCookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@stat.onestat[4].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@e-2dj6wgkiamczabp.stats.esomniture[2].txt -> TrackingCookie.Esomniture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@www.etracker[3].txt -> TrackingCookie.Etracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@revenue[2].txt -> TrackingCookie.Revenue : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-bronkhorst.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@adviva[1].txt -> TrackingCookie.Adviva : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-adversitement.hitbox[4].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@yadro[1].txt -> TrackingCookie.Yadro : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@solmeliahotels.122.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@c7.zedo[1].txt -> TrackingCookie.Zedo : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@zedo[2].txt -> TrackingCookie.Zedo : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-lhw.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@talkcity.realtracker[1].txt -> TrackingCookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@sel.as-eu.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@spylog[2].txt -> TrackingCookie.Spylog : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@hotlog[1].txt -> TrackingCookie.Hotlog : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@phg.hitbox[3].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@server.iad.liveperson[2].txt -> TrackingCookie.Liveperson : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@statcounter[4].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@advertising[5].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@stat.onestat[5].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@overture[4].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@2o7[4].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@adopt.euroclick[1].txt -> TrackingCookie.Euroclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@statcounter[2].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as-eu.falkag[3].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@phg.hitbox[4].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@statse.webtrendslive[1].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@sel.as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-bronkhorst.hitbox[5].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@bluestreak[5].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@ehg-adversitement.hitbox[5].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@tradedoubler[4].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Ilona\Cookies\ilona@as1.falkag[3].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as1.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@euniverseads[1].txt -> TrackingCookie.Euniverseads : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@z1.adserver[3].txt -> TrackingCookie.Adserver : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@advertising[1].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@questionmarket[1].txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@servedby.advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-bbc.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@trafficmp[2].txt -> TrackingCookie.Trafficmp : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@casalemedia[1].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@revenue[1].txt -> TrackingCookie.Revenue : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ads.realcastmedia[1].txt -> TrackingCookie.Realcastmedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@fastclick[1].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@spylog[1].txt -> TrackingCookie.Spylog : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@z1.adserver[1].txt -> TrackingCookie.Adserver : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@targetnet[2].txt -> TrackingCookie.Targetnet : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-holidaybreak.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@tradedoubler[3].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-hitent.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@overture[1].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@fastclick[3].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@statse.webtrendslive[1].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as-eu.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@mediaplex[2].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@hitbox[4].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-adversitement.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@2o7[3].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-adversitement.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@247realmedia[2].txt -> TrackingCookie.247realmedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@statcounter[2].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-bronkhorst.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as1.falkag[3].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@rotator.adjuggler[1].txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ehg-nti.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@bfast[1].txt -> TrackingCookie.Bfast : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@tradedoubler[4].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@sel.as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@casalemedia[3].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@bluestreak[4].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@com[1].txt -> TrackingCookie.Com : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@stat.onestat[3].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@serving-sys[3].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@as1.falkag[5].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@statse.webtrendslive[2].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@www.etracker[1].txt -> TrackingCookie.Etracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@tribalfusion[1].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@fastclick[5].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@casalemedia[2].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@ad.yieldmanager[3].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@bluestreak[5].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Julya\Cookies\julya@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Local Settings\Temp\Cookies\tessa@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Local Settings\Temp\Cookies\tessa@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Local Settings\Temp\Cookies\tessa@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stat.onestat[2].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@as1.falkag[3].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@atdmt[1].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ehg-bbc.hitbox[2].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@statcounter[1].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bluestreak[3].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@euniverseads[1].txt -> TrackingCookie.Euniverseads : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@counter.hitslink[2].txt -> TrackingCookie.Hitslink : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@casalemedia[1].txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stat.onestat[3].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@estat[1].txt -> TrackingCookie.Estat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@mediaplex[1].txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@trafficmp[2].txt -> TrackingCookie.Trafficmp : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@fastclick[2].txt -> TrackingCookie.Fastclick : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@tribalfusion[1].txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stats.adbrite[1].txt -> TrackingCookie.Adbrite : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ads.pointroll[2].txt -> TrackingCookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ad.yieldmanager[3].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ehg-nti.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bfast[2].txt -> TrackingCookie.Bfast : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ehg-adversitement.hitbox[1].txt -> TrackingCookie.Hitbox : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bs.serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@advertising[2].txt -> TrackingCookie.Advertising : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@paypopup[2].txt -> TrackingCookie.Paypopup : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stats1.reliablestats[2].txt -> TrackingCookie.Reliablestats : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bs.serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@sel.as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bluestreak[4].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@overture[2].txt -> TrackingCookie.Overture : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@tpl1.realtracker[2].txt -> TrackingCookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@serving-sys[2].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@statcounter[2].txt -> TrackingCookie.Statcounter : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@counter.hitslink[3].txt -> TrackingCookie.Hitslink : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stat.onestat[4].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@adtech[2].txt -> TrackingCookie.Adtech : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@as1.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@serving-sys[1].txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@ads.pointroll[3].txt -> TrackingCookie.Pointroll : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@project2.realtracker[1].txt -> TrackingCookie.Realtracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@2o7[3].txt -> TrackingCookie.2o7 : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@as-eu.falkag[2].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@as1.falkag[5].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@bluestreak[1].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@sel.as-eu.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@counter13.sextracker[1].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Schoongemaakt met een backup C:\Documents and Settings\Tessa\Cookies\tessa@sextracker[1].txt -> TrackingCookie.Sextracker : Schoongemaakt met een backup ::Einde rapport [/list:u:9e18d4ef86] Bijgaand een nieuwe Hyjack [list:9e18d4ef86] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:04:51, on 19-5-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Acer\eManager\anbmServ.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32 O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\System32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ? O4 - Global Startup: eFax DllCmd 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GDllCmd.exe O4 - Global Startup: eFax Tray Menu 4.0.lnk = C:\Program Files\eFax Messenger 4.0\J2GTray.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102115013593 O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe [/list:u:9e18d4ef86] Ik zie zelf niet zo veel bijzonders. Het process Spoolsv.exe blijft actief. Als ik het proces stop start het nog 1x vanzelf weer op met weer 100% CPU. Als ik dat weer stop start het niet meer. Suggesties? Dank, Maarten
  • Ik heb het probleem opgelost. Er hing een job in de printerque. Zie ook: http://www.pchelper.nl/forum/lofiversion/index.php/t20438.html Maarten
  • Je hebt gelijk, dat kan een oorzaak zijn. Je log is schoon

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.