Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

windows security waarschuwingen

20 antwoorden
 • Hallo, Sinds vanavond krijg ik om de haverklap waarschuwingsmeldingen van windows security center dat ik gevaar loop met allerlei spam an spyware gevaar. Krijg nu zelfs een zelf opstartende explorer pagina waarin het windows security center me waarschuwt dat er info over me (naam, IP)naar een remote computer wordt gestuurd. Het internet adres van deze pagina is : about blank. Ik vind het erg raadselachtig. Hitman pro loopt tegen het einde vast nadat ie vooral bij Ad aware veel rotzooi heeft verwijderd. Heb ik hier met spyware oid te maken?
 • tja hitmanpro ben ik geen fan van, wil je die vooral omdat de boel vastloopt verwijderen met alle componenten. Aub opnieuw opstarten en dan een HJT logje plaatsen aub. Hoe is hier te lezen. http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358
 • Nog even een toevoeging. Bij een hernieuwd hitmanpro werd oa een smartsearch verwijderd. Als ik dat googel vind ik vervelende gebeurtenissen bij anderen. Het heeft ook mn startpagina vanzelf aangepast. Ik ga HT draaien
 • Had je mijn bericht goed gelezen?
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:37:04, on 7-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\users32.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\qjrkvy.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • smitfraudvariant dus , spysheriff volgens mij, we zullen het gaan aanpakken stap voor stap. Download [url=http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip]SmitfraudFix[/url] (van[b:837fc46ab1]S!Ri[/b:837fc46ab1]), en pak het uit op je bureaublad. * Open de [b:837fc46ab1]SmitfraudFix[/b:837fc46ab1] map en dubbelklik op [b:837fc46ab1]smitfraudfix.cmd[/b:837fc46ab1] * Kies optie #1 - [b:837fc46ab1]Search[/b:837fc46ab1] door[b:837fc46ab1]1[/b:837fc46ab1] te typen, en druk op "[b:837fc46ab1]Enter[/b:837fc46ab1]"; [i:837fc46ab1]Er zal een tekstbestandje openen. [/i:837fc46ab1] * Plaats de inhoud van dat tekstbestandje in je volgende antwoord. Succes
 • SmitFraudFix v2.55 Scan done at 22:53:06,03, wo 07-06-2006 Run from C:\Documents and Settings\martien\Bureaublad\SmitfraudFix\SmitfraudFix OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT Fix ran in normal mode »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS C:\WINDOWS\alexaie.dll FOUND ! C:\WINDOWS\alxie328.dll FOUND ! C:\WINDOWS\alxtb1.dll FOUND ! C:\WINDOWS\bg.gif FOUND ! C:\WINDOWS\BTGrab.dll FOUND ! C:\WINDOWS\close-bar.gif FOUND ! C:\WINDOWS\dlmax.dll FOUND ! C:\WINDOWS\infected.gif FOUND ! C:\WINDOWS\Pynix.dll FOUND ! C:\WINDOWS\susp.exe FOUND ! C:\WINDOWS\star.gif FOUND ! C:\WINDOWS\warning-bar-ico.gif FOUND ! C:\WINDOWS\ZServ.dll FOUND ! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32 C:\WINDOWS\system32\a.exe FOUND ! C:\WINDOWS\system32\alxres.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\bridge.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\dailytoolbar.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\jao.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\parad.raw.exe FOUND ! C:\WINDOWS\system32\questmod.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\runsrv32.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe FOUND ! C:\WINDOWS\system32\taskdir~.exe FOUND ! C:\WINDOWS\system32\tcpservice2.exe FOUND ! C:\WINDOWS\system32\txfdb32.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\udpmod.dll FOUND ! C:\WINDOWS\system32\wstart.dll FOUND ! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\martien\Application Data »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0] "Source"="About:Home" "SubscribedURL"="About:Home" "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina" »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!! SrchSTS.exe by S!Ri Search SharedTaskScheduler's .dll »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End
 • Post #2 - Clean * Print onderstaande instrukties uit of kopieer ze naar een .txt bestand. Dit, omdat de rest van de fix in veilige modus is en je hier dus niet meer kan terugzoeken. * Start op in [url=http://www.virushelp.nl/veilige_modus.htm][color=Blue:0e29a0d90e]Veilige modus[/color:0e29a0d90e][/url] * Open de map [b:0e29a0d90e]smitfraudfix[/b:0e29a0d90e] en dubbelklik op [b:0e29a0d90e]smitfraudfix.cmd[/b:0e29a0d90e] * Kies optie #2 - [b:0e29a0d90e]Clean[/b:0e29a0d90e] door[b:0e29a0d90e]2[/b:0e29a0d90e] te typen, en druk op "[b:0e29a0d90e]Enter[/b:0e29a0d90e]" om de geïnfecteerde bestanden te verwijderen. <i>Je zal een vraag krijgen: ""Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"</i> * Antwoord "yes" door [b:0e29a0d90e]y[/b:0e29a0d90e] te typen en druk op "Enter". (Als je pc daarna niet herstart, start hem dan handmatig terug op in normale modus) <i>Het tooltje zal nu onderzoeken of [b:0e29a0d90e]wininet.dll[/b:0e29a0d90e] geïnfecteerd is. Je kan dus de vraag krijgen of je het geïnfecteerde bestandje wil vervangen.</i> *Antwoord dan "yes" door [b:0e29a0d90e]y[/b:0e29a0d90e] te typen en druk op "Enter". <i>Het kan zijn dat het tooltje je pc opnieuw laat opstarten om zijn werk te kunnen afmaken.</i> * Als dat niet zo is, start je pc dan handmatig opnieuw op in normale modus. <i>Er zal een tekstbestandje openen met de resultaten van de fix. </I> * Post de inhoud van dit bestandje in je volgende antwoord, samen met een nieuw Hijackthis-logje. (Je kan het rapport ook vinden in c:\rapport.txt) Succes [color=blue:0e29a0d90e]Opmerking : [b:0e29a0d90e]process.exe[/b:0e29a0d90e] (gebruikt door SmitfraudFix) wordt door sommige antivirusprogramma's (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky, ...) gedetecteerd als een "RiskTool"; het is geen virus, maar een programma dat wordt gebruikt om de systeemprocessen te stoppen. Antivirusprogramma's kunnen geen onderscheid maken tussen "goed" en "kwaadaardig" gebruik van dergelijke programma's, en kunnen bijgevolg de gebruiker waarschuwen.[/color:0e29a0d90e]
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:40:46, on 8-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\users32.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe Wat je beschrijft in je laatste antwoord gebeurt niet helemaal. Het cleanen hebik uitgevoerd maar de herstart in normale modus moet ik zelf uitvoeren. Na herstart doet de tool niets meer. Bovenstaande log is wel van na de herstart maar het probleem is nog niet over. Het clean rapportje kan ik niet meer vinden. Op Hijackthis staat een draadje waar ze het probleem hebben opgelost met Smitrem.zip en ewido security suite. Ken je die en is het wat?
 • Ik heb dat draadje op hijack ook uitgevoerd. 165 geinfecteerde bestanden geschoond, maar het is nog niet over. Ik krijg de indruk dat er nog wat anders aan de gang is. Heb voor de zekerheid nog een nieuwe log gemaakt: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 0:19:39, on 9-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\users32.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Je hebt nog steeds last van Spysheriff ! Zie: [b:92837b74b9]O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe[/b:92837b74b9] Spysheriff is zeer hardnekkig, alle herstelpunten worden verwijderd! Dus een herstelpunt terugzetten gaat niet. Probeer anders de aanwijzingen op de volgende link: [url]http://www.techspot.com/vb/topic39511.html[/url] Verder heb je veel entries naar gedeactiveerde malware, deze regels kun je zonder meer fixen in Hijackthis. Een voorbeeld: O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) Alles met (no file) kun je dus verwijderen. Suc6 !
 • Start HJT opnieuw en vink onderstaande regels aan en klik op fix checked. [b:ec142c0863]O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe[/b:ec142c0863] Verwijder met behulp van de verkenner de volgende bestanden. C:\WINDOWS\system32\[b:ec142c0863]runsrv32.exe[/b:ec142c0863] C:\WINDOWS\system32\[b:ec142c0863]susp.exe[/b:ec142c0863] Download [url=http://users.telenet.be/Beamerke/tools/roguescanfix_setup.exe]roguescanfix_setup[/url]. Dubbelklik op [b:ec142c0863]roguescanfix_setup[/b:ec142c0863] om het te installeren. Na de installatie krijg je de vraag om het programma te laten opstarten. Kies dan JA/YES. [i:ec142c0863]Nota: Deze tool heeft internet connectie nodig zodat het een extra bestand kan downloaden om deze tool te laten werken. Indien je Firewall een alert geeft, sta het toe en blokkeer het niet Indien je daarna nog steeds de melding krijgt dat BFU.exe niet aanwezig is, download BFU.exe van [url=http://www.merijn.org/files/bfu.zip]hier[/url]. Unzip het en plaats BFU.exe in de c:\PROGRAM FILES\Roguescanfix-map. Dubbelklik daarna opnieuw op Roguescanfix.bat[/i:ec142c0863] Er zal een dosvenster openen met een keuzemenu. Kies hier optie #1: Run roguescanfix Deze tool zal sommige ongewenste programma's deïnstalleren en gerelateerde bestanden en registersleutels verwijderen. Indien sommige bestanden niet kunnen verwijderd worden, zal deze tool vragen of je je pc opnieuw wilt opstarten. Zorg er wel eerst voor dat het deïnstalleren van de ongewenste programma's voltooid is vooraleer je op 'Yes' klikt om je pc opnieuw te laten opstarten. Er zal een kladblokbestandje openen. Plaats de inhoud van dat bestandje in je volgende antwoord, samen met een nieuw logje van Hijackthis. (Het bestandje vind je ook in c:\program files\roguescanfix\task.txt) Download [url=http://users.telenet.be/Beamerke/tools/alcanshorty_nl.exe][b:ec142c0863][color=blue:ec142c0863]Alcanshorty[/color:ec142c0863][/b:ec142c0863][/url], en plaats het op je bureaublad. Dubbelklik op [b:ec142c0863]alcanshorty_nl[/b:ec142c0863] om het te installeren. Open daarna de [b:ec142c0863]map alcanshorty_nl[/b:ec142c0863] , en dubbelklik op [b:ec142c0863]run.bat[/b:ec142c0863] De ikoontjes op je Bureaublad zullen verdwijnen en daarna terug verschijnen. [i:ec142c0863]Dit is normaal[/i:ec142c0863]. Wacht op de "Completed script execution"-boodschap en klik op "OK". Sluit BFU af door op "EXIT" te klikken. Herstart je pc, en plaats dan een nieuw logje van HijackThis. Wil je onderstaande bestandje even uploaden bij jotti aub en de uitslag hier neerzetten. C:\WINDOWS\system32\[b:ec142c0863]adobepnl.dll[/b:ec142c0863] http://virusscan.jotti.org/ <<<<<<<< daar dus. Succes
 • Hijacklog: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 21:05:38, on 9-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\users32.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe Deze is van Roguecanfix: Export SharedTaskScheduler key ------------------------------ REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler] "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui" "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën" Die jotti site is overbelast. Dat zal ik later proberen
 • de jotti is het minst belangrijk op dit moment, voer de fix uit ik zie dezelfde dingen nog steeds staan. Heb je toevallig Hitmanpro op je pc, zo ja wil je dan de NOD32 uitzetten of liever helemaal verwijderen. 1 virusscanner is wel genoeg. Dan die regels fixen , dan de [b:c900c9b76d]roguescanfix[/b:c900c9b76d] en dan de [b:c900c9b76d]Alcanshortyfix.[/b:c900c9b76d] En als je alles gedaan hebt het nieuwe logje.
 • NOD verwijderd. fixen weer gedaan en bestandjes verwijderd in sys32 (ene staat trouwens in windows) Tot twee keer toe maar de ellende blijft zich steeds opnieuw installeren kijk maar: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:06:19, on 9-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\users32.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • We gaan eens kijken waar dat door komt. Download silentrunners en zet het op je buroblad. http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs -dubbelklik SilentRunners.vbs -In het eerste popupvenster klik Nee -In het tweede popupvenster klik OK -Als je een melding krijgt van je virusscanner kan je het script gewoon toelaten -Er wordt een textbestand op je buroblad geplaatst, open die niet voordat je een melding hebt gekregen dat SilentRunners klaar is. -Kopieer de text en plaats dat hier svp
 • Dat prog wil niet werken bij mij. Als ik dubbelklik vraagt het of ik het bestand wil openen of wil annuleren. Na geklikt op openen zegt het dat het het dat het scriptengine voor script ...\silentrunners.vbs niet kan vinden. Met alle respect voor je geduld...ik merk dat door de herhaalde foute schermen ik in een hoge irritatie modus begin te raken. Dat ligt niet aan jou, maar aan het probleem. Als ik er morgen nog niet vanaf ben ga ik serieus aan een format c: denken :evil:
 • Even w88 nog maar eerst dit nog eens proberen. Wil je bij je virusscanner je script blocking eens proberen uit te zetten en dan dat tooltje Silent Runners nog eens willen proberen. [b:97bbe4e624]Turning off Script Blocking in Norton AntiVirus Situation: You want to turn off (disable) the script blocking feature when using Norton AntiVirus. Solution: To disable Norton AntiVirus Script Blocking Start Norton AntiVirus. If Norton AntiVirus is installed as part of Norton SystemWorks or Norton Internet Security, then start that program. Click Options. If you see a menu, click Norton AntiVirus. In the left pane, click Script Blocking. In the right pane, uncheck Enable Script Blocking (recommended). Click OK.[/b:97bbe4e624] Wil je als het lukt aub eerst het Silent Runners berichtje posten aub. [b:97bbe4e624][color=blue:97bbe4e624]Lukt het echt niet ga dan door met onderstaande[/b:97bbe4e624][/color:97bbe4e624] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++= tweede deel Download, installeer en update de free trial versie van Ewido Security Suite http://www.ewido.net/en/download/ 1. Tijdens de installatie, onder [b:97bbe4e624]"Additional Options",[/b:97bbe4e624] haal je de vinkjes weg bij [b:97bbe4e624]"Install background guard"[/b:97bbe4e624] en [b:97bbe4e624]"Install scan via context menu".[/b:97bbe4e624] 2. Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen [b:97bbe4e624]"Database could not be found!"[/b:97bbe4e624]. Klik dan op OK. Dit is normaal. 3. In het hoofdscherm van Ewido, klik je op update in het linker menu, en vervolgens op de Start update knop. 4. Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden[b:97bbe4e624] "Update successful"[/b:97bbe4e624] staan. 5. Sluit Ewido. Laat het nog niet scannen Start je computer op in VEILIGE MODUS http://users.pandora.be/marcvn/spyware/1378056.htm [b:97bbe4e624]*BELANGRIJK*[/b:97bbe4e624] Zorg dat de verborgen bestanden en systeembestanden worden weergegeven. (klik hier voor hulp) http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm Start HJT opnieuw in (veilige modus) en vink onderstaande regels aan en klik op fix checked. [b:97bbe4e624]O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {9c691a33-7dda-4c2f-be4c-c176083f35cf} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ffd2825e-0785-40c5-9a41-518f53a8261f} - (no file) O2 - BHO: adobepnl.ADOBE_PANEL - {5E8FA924-DEF0-4E71-8A82-A11CA0C1413B} - C:\WINDOWS\system32\adobepnl.dll O4 - HKLM\..\Run: [Adware.Srv32] C:\WINDOWS\system32\runsrv32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Transponder] C:\WINDOWS\system32\susp.exe[/b:97bbe4e624] Verwijder met behulp van de verkenner de volgende bestanden. C:\WINDOWS\system32\[b:97bbe4e624]adobepnl.dll[/b:97bbe4e624] C:\WINDOWS\system32\[b:97bbe4e624]runsrv32.exe[/b:97bbe4e624] C:\WINDOWS\system32\[b:97bbe4e624]susp.exe[/b:97bbe4e624] [b:97bbe4e624]start Ewido[/b:97bbe4e624] Open Ewido Security Suite * klik op Scanner * Klik op complete system scan * Laat het programma je pc scannen Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op OK Als de scan beëindigd is, zal je een knop zienBewaar rapport * Klik op Bewaar rapport * Sla het rapport op op je bureaublad * Sluit Ewido af Herstart je computer in normale modus. plaats dan een nieuw logje van Hijackthis, samen met het rapport van Ewido.
 • eerste stuk geen resultaat. Volgens mij het tweede wel (juich :lol: ). Kijk maar: Hijack: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:18:05, on 10-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe D:\iTunes\iTunesHelper.exe D:\quicktime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe D:\mijn documenten\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Tiscali R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\quicktime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [RealPlayer] "C:\Program Files\Real\RealOne Player\realplay.exe" /RunUPGToolCommandReBoot O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\wcescomm.exe" O4 - Startup: EzButton System.lnk = C:\Program Files\EzButton System V2.1\EzButton.exe O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\palmOne\HOTSYNC.EXE O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: Sitecom WL-112 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PC Card 54G WL-112\Installer\WINXP\WLANUTL.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.tiscali.nl O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe Ewido: --------------------------------------------------------- ewido anti-malware - Scan rapport --------------------------------------------------------- + Gemaakt op: 22:11:54, 10-6-2006 + Rapport samenvatting: 851DC127 + Scan resultaten: HKLM\SOFTWARE\Alexa Internet -> Adware.Alexa : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\AlxTB.BHO -> Adware.Alexa : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DailyToolbar.DLL -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\Bridge.brdg -> Adware.BlazeFind : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\DailyToolbar.IEBand -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\DailyToolbar.SysMgr -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\IEToolbar.AffiliateCtl -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\jao.jao -> Adware.BlazeFind : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\PopMenu.Menu -> Adware.Alexa : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\Classes\Popup.PopupKiller -> Adware.Alexa : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\DailyToolbar -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\NIX Solutions -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\NIX Solutions\DailyToolbar -> Adware.DailyToolbar : Schoongemaakt met een backup HKLM\SOFTWARE\RespondMiter -> Adware.VX2 : Schoongemaakt met een backup HKU\S-1-5-21-118950172-784950871-2387590086-1007\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E52DEDBB-D168-4BDB-B229-C48160800E81} -> Hijacker.Generic : Schoongemaakt met een backup C:\WINDOWS\system32\users32.exe -> Not-A-Virus.Hoax.Win32.Renos.dk : Schoongemaakt met een backup D:\mijn documenten\hijackthis\backups\backup-20060610-205924-963.dll -> Not-A-Virus.Hoax.Win32.Renos.dm : Schoongemaakt met een backup ::Einde rapport Enigste vraag nog: waar blijven die backups?? Het gekke is dat ik Ewido al eerder had gedraaid maar nog niet in de veilige modus. Ik denk dat dat het BINGO!! moment is :D Eric, als alles goed is wil ik je uiteraard bedanken voor je tijd en geduld!!! Mart
 • Enigste vraag nog: waar blijven die backups?? Eigenlijk is dat best een goeie vraag, Quarantaine waarschijnlijk, kijk daar eens in. Mocht dat vol staan dan leegmaken. Je logje is schoon. Beetje extra poetsen. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1][b:dbe053763b]ATF cleaner[/b:dbe053763b][/url] (by Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij [b:dbe053763b]Select All[/b:dbe053763b]. Klik op de knop [b:dbe053763b]Empty Selected[/b:dbe053763b]. Gebruik je ook Firefox als browser: Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij [b:dbe053763b]Select All[/b:dbe053763b]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit verwijdert het vinkje bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:dbe053763b]Empty Selected[/b:dbe053763b]. Gebruik je ook Opera als browser: Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij [b:dbe053763b]Select All[/b:dbe053763b]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:dbe053763b]Empty Selected[/b:dbe053763b]. Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop [b:dbe053763b]Exit[/b:dbe053763b] om het programma af te sluiten. Vergeet niet even te defragmenteren. (systeemwerkset ) Ga naar instellingen van je systeemherstel en zet je systeemherstel [b:dbe053763b]uit[/b:dbe053763b] start dan opnieuw op en zet je systeemherstel weer aan. Verder wil ik je nog wijzen op deze tips [url=http://www.jawwi.nl/tips/beveiligen.html]beveiligingstips[/url] om herhaling te voorkomen. Graag zou ik nu ook eens je aandacht vragen voor dit: [color=darkblue:dbe053763b][b:dbe053763b]Tegenwoordig is het mogelijk om je beklag te doen tegen malware en de makers ervan! [/b:dbe053763b][/color:dbe053763b] Doe, als je dat wilt, je beklag tegen [b:dbe053763b][color=red:dbe053763b]SpyFalcon.exe[/color:dbe053763b][/b:dbe053763b] , en de makers ervan op Malware Complaints. Voer, om je klacht in te dienen, [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?t=2433][b:dbe053763b][color=orange:dbe053763b]deze [/color:dbe053763b][/b:dbe053763b][b:dbe053763b][color=orange:dbe053763b]instrukties [/color:dbe053763b][/b:dbe053763b][/url]uit. Dit is een directe link naar het juiste topic aldaar >>>>[url=http://www.malwarecomplaints.info/viewtopic.php?t=48][color=blue:dbe053763b][b:dbe053763b]M.C. [/b:dbe053763b][/color:dbe053763b][/url] Mocht je vragen hebben, dan help ik je daar graag mee. [i:dbe053763b][color=darkred:dbe053763b]Je zou alle malware bestrijders er een groot plezier mee doen![/color:dbe053763b][/i:dbe053763b] succes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.