Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis Log - PC Traag

3 antwoorden
  • Hallo, Mijn (vrij nieuwe) computer is sinds vandaag veel trager dan ik gewend ben, hij reageert traag, en bij het browsen hakelt hij ernstig met scrollen. Zou een van jullie mijn HijackThis log eens willen doornemen? Alvast bedankt. LOG: [code:1:8bde53be51]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 9:50:39, on 7-6-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: E:\WINDOWS\System32\smss.exe E:\WINDOWS\system32\csrss.exe E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe E:\WINDOWS\system32\services.exe E:\WINDOWS\system32\lsass.exe E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe E:\WINDOWS\Explorer.EXE E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe E:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe E:\Program Files\Norman\bin\ZLH.EXE E:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe E:\WINDOWS\system32\LVComS.exe E:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe E:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe E:\Program Files\Norman\Bin\Zanda.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe E:\Program Files\Norman\bin\NJEEVES.EXE E:\WINDOWS\System32\alg.exe E:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\NLClient.exe E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe E:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe E:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe E:\WINDOWS\system32\svchost.exe E:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe E:\Documents and Settings\Bas H\Mijn documenten\Mijn Downloads\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lh-online.nl/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Exploder - Provided by LH-Online.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ULiRaid] E:\Program Files\ULi5287\ULi5287.exe O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] E:\Program Files\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] E:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] E:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "E:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "E:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] E:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "E:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe" O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = E:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Subscribe in default RSS reader - E:\Documents and Settings\----\Application Data\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {248AB1C0-50DB-4D82-A15D-2E694F30B4E4} (Inet4.CInet4) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/Inet4.CAB O16 - DPF: {4E042DE6-8B87-11D3-AE7F-004033D24DBD} (HtmlHelpViewer.CViewerHtml) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/HtmlHelpViewer.CAB O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137609057000 O16 - DPF: {642F50E7-244A-11D5-956E-0040339BF4B0} (Inet1.CInet1) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/Inet1.CAB O16 - DPF: {74F5614A-8A8C-43B4-8CC2-4B4EFAF4A6C5} (TSCCInstall Class) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/tsccinst.cab O16 - DPF: {9D23DDAA-D04A-4384-8C51-7B226626A14C} (IBarre0.CManag) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/ENIBP.CAB O16 - DPF: {D34D6048-E232-4889-B08C-AF4AFE87A6F6} (ENIInetTools.clsManager) - http://srv4.mediapluspro.net/mediaplus6/Download/ENIInetTools.CAB O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - E:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - E:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - E:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\bin\NJEEVES.EXE O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - E:\Program Files\Norman\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - E:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - E:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE [/code:1:8bde53be51]
  • Wow! Wat een imposante log! Er staan zover ik kan zien geen slechte malware in (mede dankzij Windowsdefender?) Ik denk eerder dat je PC traag is omdat er zoveel op de achtergrond draait. Probeer eens wat overbodige zaken te verwijderen met het handige programma [b:7cfaa0c554]autoruns[/b:7cfaa0c554]. Die vindt je op de website van Sysinternals: [url]http://www.sysinternals.com/Utilities/Autoruns.html[/url] De volgende regels kun je sowieso verwijderen: O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "E:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  • Die O18 sleutels kan je best niet fixen. De "File missing" is in dit geval, een valse melding van Hijackthis. :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.