Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Isass.exe

4 antwoorden
  • Tijdens een routine check van de pc ben ik een nieuw proces tegen gekomen. Ik heb via google opgezocht wat dit was omdat ik het niet herkende. Ik kreeg te zien dat het een virus betrof en gelijk de verwijderings methode geprobeerd die op de site stond. http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/isass/ Deze methode via taakbeheer werkte niet omdat het een systeemproces is. Dit kan echt waar zijn maar, of een misleiding van het virus. Vervolgens heb ik via de site van trendmicro gekeken naar extra info. Deze geeft aan dat het een worm betreft. http://www.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM%5FSDBOT%2EYK&VSect=Sn Ik heb de instructies van trendmicro opgevolgd maar bij de register verwijdering was er geen spoor te zien van de genoemde bestanden. Als laatste het ik nog een hijackthis log aangemaakt om het jullie makkelijker te maken ! zie hier onder Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:32:37, on 19-8-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Easy Computing\True Image\TrueImageMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONTENT\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\MediaMonkey\MediaMonkey.exe D:\Installs\Toolbox\Diagnose\Lopende processen Diagnose\Realtime Diagnose\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Personal Firewall] C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\CPF.exe sysrestart O4 - HKLM\..\Run: [Comodo Launch Pad Tray] C:\Program Files\Comodo\LaunchPad\CLPTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Easy Computing\True Image\TrueImageMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase969.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1151227814046 O18 - Protocol: pcl - {182D0C85-206F-4103-B4FA-DCC1FB0A0A44} - C:\Program Files\Autodesk\Inventor Professional 10\Bin\HSPCLPRO10.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Personal Firewall\cmdagent.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe ---------------------------------------------------------------------------------- Ik hoop dat een van jullie mij van advies of tips kan voorzien om tegen dit proces/worm/virus op te kunnen treden. Bij voorbaad bedankt !!!
  • je kan er inderdaad inlopen wat namen beteft lsass en Isass als ik alles hoofdletters (en daarna alles kleine letters maak) zie je verschil LSASS en ISASS of lsass en isass lsass is de legetieme maar de isass (Isass) is de illegale
  • Maar isass komt in de log niet voor. Overigens kan een foute lsass natuurlijk nog wel op een alternatieve plaats voorkomen. Of besmet zijn met een virus.
  • Omdat de verwijderingsmethode van trendmicro voor het Isass.exe niet gaat omdat de register bestanden simpel weg niet bestaan, lijkt het op een klassieke fout. Ik heb l(L)sass.exe opgezocht en dit is een legitieme service. Na drie maal scannen met trendmicro (online), nod32, bitdefender ( online ), microsoft live onecare (online) resulteert in 0 besmettingen van de windowsmap. Ik ben bang dat ik dus slachtoffer ben van een legendarische leesfout tussen I en l. Mijn systeem is dus schoon qwa windows dan ! Bedankt voor de reacties !!!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.