Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT-logje, want mijn pc is zoooo traag..

5 antwoorden
  • haai, wie wil er alsjeblieft even naar mijn logje kijken? vind mijn pc zo traag.. thnx bvd dennis! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 2:01:02, on 29-8-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\MagicKey.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\OSD.exe C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe C:\Program Files\bluetooth\BTNtService.exe C:\Program Files\bluetooth\BlueSoleil.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe C:\DOCUME~1\DENNIS~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [MagicKey] C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\MagicKey.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing) O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\bluetooth\BTNtService.exe O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  • Hoi Chimpie, Op zich niet veel bijzonders in je logje. Je hebt alleen twee virusscanners draaien McAfee en NOD32. Deze willen elkaar nog wel eens tegenwerken. Als het de trial van NOD32 is die je via HitManPro hebt gekregen. Deïnstalleer dan via Start --> configuratiescherm --> software het programma HitManPro. Zet anders één van de twee scanners uit. wil je daarna het [url=http://home.hetnet.nl/~r.van.strien/schoonmaken.htm]schoonmaakplan[/url] (RPSS) even doorlopen en dan hier een nieuw hijackthislogje plaatsen. Geef ook even aan hoe het met het probleem gaat. Robert
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:23:37, on 29-8-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\MagicKey.exe C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\OSD.exe C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe C:\Program Files\bluetooth\BTNtService.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe C:\Program Files\bluetooth\BlueSoleil.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\DOCUME~1\DENNIS~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [MagicKey] C:\PROGRA~1\MEDIAK~1\MagicKey.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll (file missing) O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\bluetooth\BTNtService.exe O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe zo hier m'n nieuwe hjt-tje, spybot heeft 3 mogelijke problemen opgelost, alle 3 windows security disable notify's.. ewido heb ik ff in IE geopend, (in FF ging niet) hier het report: __________________________________________________ ewido anti-spyware online scanner http://www.ewido.net __________________________________________________ Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.7:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.8:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.10:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.11:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.12:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.13:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.14:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.15:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.16:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.17:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.18:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.19:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.20:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.21:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.22:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.23:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.24:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.25:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.26:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.27:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.28:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.29:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.30:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.31:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.32:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.33:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.34:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.35:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.36:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.37:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.38:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.39:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.40:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.41:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.42:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.43:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.44:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.45:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.46:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.47:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.48:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.50:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: :mozilla.51:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Com Path: :mozilla.65:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Falkag Path: :mozilla.75:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Falkag Path: :mozilla.77:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Falkag Path: :mozilla.78:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Falkag Path: :mozilla.79:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adbrite Path: :mozilla.120:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adbrite Path: :mozilla.121:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adbrite Path: :mozilla.126:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adjuggler Path: :mozilla.167:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adjuggler Path: :mozilla.168:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Adjuggler Path: :mozilla.169:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Ivwbox Path: :mozilla.199:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.202:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Yieldmanager Path: :mozilla.234:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Yieldmanager Path: :mozilla.235:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Serving-sys Path: :mozilla.238:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Serving-sys Path: :mozilla.239:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Serving-sys Path: :mozilla.240:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Serving-sys Path: :mozilla.241:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Serving-sys Path: :mozilla.242:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.280:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.289:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Tacoda Path: :mozilla.302:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Tacoda Path: :mozilla.303:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Tacoda Path: :mozilla.304:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.316:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.321:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.322:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.323:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.324:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.325:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.327:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: :mozilla.329:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.338:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.339:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.343:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.344:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.356:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.358:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.387:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.417:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.423:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.424:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Estat Path: :mozilla.436:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.497:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Burstnet Path: :mozilla.533:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sexcounter Path: :mozilla.549:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sexcounter Path: :mozilla.550:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Trafic Path: :mozilla.662:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Yadro Path: :mozilla.693:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.706:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.714:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.715:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Masterstats Path: :mozilla.717:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.722:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.723:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.724:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.725:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.726:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.727:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.728:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.729:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.730:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.731:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.732:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.733:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.734:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.735:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.736:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.737:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.738:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.739:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.740:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.741:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.742:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.743:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.744:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.745:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Sitestat Path: :mozilla.746:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Liveperson Path: :mozilla.753:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Liveperson Path: :mozilla.754:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Liveperson Path: :mozilla.755:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Reliablestats Path: :mozilla.759:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Reliablestats Path: :mozilla.760:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Reliablestats Path: :mozilla.761:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Reliablestats Path: :mozilla.762:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Reliablestats Path: :mozilla.763:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.808:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.809:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.810:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.811:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.812:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.813:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.814:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.815:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.816:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.817:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.818:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Googleadservices Path: :mozilla.819:C:\Documents and Settings\dennis en patrice\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\6vz9svo8.default\cookies.txt Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: C:\Program Files\Spy Cleaner Gold\Backup\09_11_200502_57_25.zip/4.scl Risk: Medium Name: TrackingCookie.Onestat Path: C:\Program Files\Spy Cleaner Gold\Backup\09_15_200523_52_43.zip/10.scl Risk: Medium Name: TrackingCookie.Statcounter Path: C:\Program Files\Spy Cleaner Gold\Backup\09_15_200523_52_43.zip/17.scl Risk: Medium ben benieuwd.. moet ik gewoon alles verwijderen wat ewido gevonden heeft? mvg dennis!
  • Hoi Chimpie, Je mag inderdaad bij ewido alles aanvinken en laten verwijderen. Je logje is verder schoon. Hoe is het met de problemen? Robert
  • mijn pc is weer een stuk sneller! bedankt voor je hulp!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.