Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

iemand even tijd ??

2 antwoorden
  • Ik ben vaak van huis en nu blijkt mn PC te hangen. Ik kan niets vinden. Wil een van onze onvolprezen experts er AUB naar kijken? Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 3:15:48, on 16-9-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe E:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe E:\PROGRA~1\Samsung\SAMSUN~1\LAUNCH~1.EXE E:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe E:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\mwsoemon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe E:\Program Files\Samsung\Samsung PC Suite\PcSync2.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE E:\PROGRA~1\Ahead\NEROPH~2\data\Xtras\mssysmgr.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe E:\downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\6.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\6.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\6.bin\MWSBAR.DLL O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - c:\program files\wsbho2K0.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe O4 - HKLM\..\Run: [SamsungTrayApplication] E:\PROGRA~1\Samsung\SAMSUN~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program Files\Common Files\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "E:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\MWSBAR.DLL,S O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\mwsoemon.exe O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] E:\Program Files\Samsung\Samsung PC Suite\PcSync2.exe /NoDialog O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] E:\PROGRA~1\Ahead\NEROPH~2\data\Xtras\mssysmgr.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\mwsoemon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZNfox000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by101fd.bay101.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2A93ABC5-F1C5-41D0-B55D-1826FC69FDB9}: NameServer = 192.168.1.1 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2A93ABC5-F1C5-41D0-B55D-1826FC69FDB9}: NameServer = 192.168.1.1 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2A93ABC5-F1C5-41D0-B55D-1826FC69FDB9}: NameServer = 192.168.1.1 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Acronis Remote Agent (AcronisAgent) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Agent\agent.exe O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - E:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  • Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's: MyWebSearch en/of MyWebSearch Email Plugin Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items: [b:5c827ba0fc]R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\6.bin\MWSSRCAS.DLL O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\6.bin\MWSSRCAS.DLL O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\MWSBAR.DLL,S O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\mwsoemon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\6.bin\mwsoemon.exe O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZNfox000[/b:5c827ba0fc] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] (gemaakt door Atribune) Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. In het venster "Main", plaats je een vinkje bij [b:5c827ba0fc]Select All[/b:5c827ba0fc]. Klik op de knop [b:5c827ba0fc]Empty Selected[/b:5c827ba0fc]. Gebruik je ook Firefox als browser: Klik op het tabblad "Firefox" en plaats een vinkje bij [b:5c827ba0fc]Select All[/b:5c827ba0fc]. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords") Klik op de knop [b:5c827ba0fc]Empty Selected[/b:5c827ba0fc]. Gebruik je ook Opera als browser: Klik op het tabblad "Opera" en plaats een vinkje bij [b:5c827ba0fc]Select All[/b:5c827ba0fc]. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No". Klik op de knop [b:5c827ba0fc]Empty Selected[/b:5c827ba0fc]. Ga naar het menu "Main" en klik op de knop [b:5c827ba0fc]Exit[/b:5c827ba0fc] om het programma af te sluiten. Herstart de computer. Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.