Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

CPU weer 65% - HijackThis log

34 antwoorden
 • Hoi, mijn PC is weer errug traag, wie kan er even kijken? Een paar maanden terug was powerreg de dader maar die zie ik nu niet, alvast bedankt! Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:55:14, on 13-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OUTLOOK.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.4.2_06) - O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Start hjt opnieuw en vink onderstaande regels aan sluit alle vensters en klik dan op fix checked. [b:e35cd2969e]O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) – O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.4.2_06) –[/b:e35cd2969e] Was dit vorige keer ook aangeboden?? Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe][b:e35cd2969e]Combofix[/b:e35cd2969e][/url] naar je Bureaublad.[list:e35cd2969e] Dubbelklik [b:e35cd2969e]Combofix.exe[/b:e35cd2969e] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:e35cd2969e]NIET[/b:e35cd2969e] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:e35cd2969e] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:e35cd2969e]combofix.txt[/b:e35cd2969e] openen. [i:e35cd2969e]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:e35cd2969e] NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.
 • Hoi, eerst lukte Combofix niet (omdat ik er AFBLIJVEN voor had gezet misschien?). Daarna dit report (zonder herstart, heb ik naderhand wel gedaan: [b:13867e9c37]Combofix:[/b:13867e9c37] Sanders - 06-10-15 4:40:16,31 Service Pack 1 ComboFix 06.10.14 - Running from: "C:\Documents and Settings\Sanders\Bureaublad" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-09-15 to 2006-10-15 )))))))))))))))))))))))))))))))))) No new files created in this timespan (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2006-10-15 04:17 -------- d-------- C:\Program Files\HijackThis 2006-10-11 04:14 -------- d-------- C:\Program Files\Pro4Chat 2006-10-01 12:08 28256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys 2006-09-30 13:37 1080 --a------ C:\WINDOWS\AUTOLNCH.REG 2006-09-02 20:56 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Designer 2006-09-02 20:56 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Corel 2006-09-02 20:56 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files 2006-09-02 20:55 -------- d-------- C:\Program Files\Corel 2006-09-02 20:55 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared 2006-08-29 18:03 -------- d-------- C:\Program Files\ATF Cleaner 2006-08-22 09:06 -------- d-------- C:\Program Files\Webvox Instellingen 2006-08-19 11:31 -------- d-------- C:\Program Files\Internet Explorer 2006-08-18 15:40 -------- d-------- C:\Program Files\Java (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries are not shown [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] "SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe" "SoundMAX"="\"C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\Smax4.exe\" /tray" "CTHelper"="CTHELPER.EXE" "UpdReg"="C:\\WINDOWS\\UpdReg.EXE" "Jet Detection"="\"C:\\Program Files\\Creative\\SBLive\\PROGRAM\\ADGJDet.exe\"" "zBrowser Launcher"="C:\\Program Files\\Logitech\\iTouch\\iTouch.exe" "Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe" "mmtask"="c:\\Program Files\\MusicMatch\\MusicMatch Jukebox\\mmtask.exe" "HPDJ Taskbar Utility"="C:\\WINDOWS\\System32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\hpztsb04.exe" "NeroFilterCheck"="C:\\WINDOWS\\system32\\NeroCheck.exe" "InCD"="C:\\Program Files\\Ahead\\InCD\\InCD.exe" "UStorag"="c:\\program files\\u-storage tools2.77\\ustorage.exe sys_auto_run C:\\Program Files\\U-Storage Tools2.77" "CloneCDTray"="\"C:\\Program Files\\SlySoft\\CloneCD\\CloneCDTray.exe\" /s" "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "ASUS Probe"="C:\\Program Files\\ASUS\\Asus Probe\\AsusProb.exe" "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe" "NWEReboot"="" "RemoteControl"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe\"" "SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_08\\bin\\jusched.exe\"" "VSOCheckTask"="\"C:\\PROGRA~1\\McAfee.com\\VSO\\mcmnhdlr.exe\" /checktask" "VirusScan Online"="C:\\Program Files\\McAfee.com\\VSO\\mcvsshld.exe" "MCAgentExe"="c:\\PROGRA~1\\mcafee.com\\agent\\mcagent.exe" "MCUpdateExe"="C:\\PROGRA~1\\mcafee.com\\agent\\mcupdate.exe" "OASClnt"="C:\\Program Files\\McAfee.com\\VSO\\oasclnt.exe" "Zone Labs Client"="\"C:\\Program Files\\Zone Labs\\ZoneAlarm\\zlclient.exe\"" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI] "Installed"="1" "NoChange"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS] "Installed"="1" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components] "DeskHtmlVersion"=dword:00000110 "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005 "Settings"=dword:00000001 "GeneralFlags"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0] "Source"="About:Home" "SubscribedURL"="About:Home" "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina" "Flags"=dword:00000002 "Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,e4,02,00,00,00,\ 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "CurrentState"=hex:04,00,00,40 "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ ff,ff,04,00,00,00 "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\ 00,00,01,00,00,00 [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler] "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui" "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"="" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "NoInstrumentation"=dword:00000001 "NoActiveDesktop"=dword:00000000 "NoCDBurning"=dword:00000000 "NoRecentDocsHistory"=dword:00000000 "ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "dontdisplaylastusername"=dword:00000000 "legalnoticecaption"="" "legalnoticetext"="" "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001 "undockwithoutlogon"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoResolveTrack"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run] [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload] "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}" "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}" "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}" "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Update 3400C] "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run" "item"="update" "hkey"="HKLM" "command"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP PrecisionScan\\PrecisionScan LTX\\update.exe 3400C+" "inimapping"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" Completion time: 06-10-15 4:43:30.14 C:\ComboFix.txt ... 06-10-15 04:43 [b:13867e9c37]HijackThis:[/b:13867e9c37] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 4:56:44, on 15-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe [b:13867e9c37]Overigens:[/b:13867e9c37] [b:13867e9c37]Verwijderen Powerreg moest anders. Dit werd dus niet aangeboden toen. Na de HT-fix veranderde er deze keer weinig. Na de Combofix lijkt er verbetering te zijn: 25% CPU voor proces system. Ik heb wel Java moeten deinstalleren en installeren want diverse toepassingen werkten niet meer (Map24 bijv.). De HijjackThis-log post ik hierna want ik moet herstarten. Alvast bedankt, wat is of was het probleem?[/b:13867e9c37]
 • Vervolg na herstart en installatie Java: en helaas weer 70% CPU-belasting :( Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 5:40:59, on 15-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • klik op ctrl + alt + delete, je krijgt dan een taakbeheer schermpje, je kan daar het proces zien wat zoveel cpu vreet, geef dat proces naam even op aub. * [u:22299bf696]Clean de Cache and Cookies in [color=blue:22299bf696]IE[/color:22299bf696][/u:22299bf696]:[list:22299bf696][*:22299bf696][b:22299bf696]Sluit[/b:22299bf696] Internet Explorer. [*:22299bf696]Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen [*:22299bf696]Klik de [b:22299bf696]Cookies verwijderen[/b:22299bf696] knop [*:22299bf696]Klik op de [b:22299bf696]Bestanden verwijderen[/b:22299bf696] knop ernaast [*:22299bf696][b:22299bf696]Vink aan[/b:22299bf696]: Ook alle off line items verwijderen, klik OK[/list:u:22299bf696]* [u:22299bf696]Clean de Cache and Cookies in [color=blue:22299bf696]Firefox[/color:22299bf696][/u:22299bf696] (In geval Firefox geïnstalleerd is):[list:22299bf696][*:22299bf696]Go to Extra > Opties. [*:22299bf696]Klik [b:22299bf696]Privacy[/b:22299bf696] in het menu. [*:22299bf696]Klik op de knop [b:22299bf696]Wissen[/b:22299bf696] (Geschiedenis, Cookies, Cache). [*:22299bf696]Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.[/list:u:22299bf696] * [u:22299bf696]Clean [color=blue:22299bf696]andere Temporary files + Prullenbak[/color:22299bf696][/u:22299bf696][list:22299bf696][*:22299bf696]Ga naar Start > Uitvoeren en typ: [b:22299bf696]cleanmgr[/b:22299bf696] en klik ok. [*:22299bf696]Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden [*:22299bf696]Zorg er wel voor dat je daar [b:22299bf696]enkel[/b:22299bf696] maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt. [*:22299bf696]Klik daarna op OK.[/list:u:22299bf696] Download [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe][b:22299bf696][color=blue:22299bf696]Dr.Web CureIt[/color:22299bf696][/b:22299bf696][/url] naar je Bureaublad:[list:22299bf696][*:22299bf696]Dubbelklik [b:22299bf696]drweb-cureit.exe[/b:22299bf696] Klik op udate [*:22299bf696]Na de update verschijnt er een nieuw icoontje op je buroblad "CureIt.exe" dubbelklik het en klik op Scan, sta het toe om de express scan te starten. [*:22299bf696]Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de [b:22299bf696]Yes to all[/b:22299bf696] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. [*:22299bf696]Eenmaal de korte scan is beeïndigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. [*:22299bf696]Selecteer hier [b:22299bf696]alle drives[/b:22299bf696]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. [*:22299bf696]Klik daarna de [b:22299bf696]groene pijl[/b:22299bf696] rechts om de scan te starten. [*:22299bf696]Klik [b:22299bf696]Yes to all[/b:22299bf696] wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. [*:22299bf696]Wanneer de scan beëindigd is, kijk of je kunt op het icoontje naast de gevonden bestanden klikken: [img:22299bf696]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:22299bf696] [*:22299bf696]Indien ja,klik er op en klik vervolgens op het icoontje er juist onder en selecteer [b:22299bf696]Move incurable[/b:22299bf696] zoals je hier ziet: [img:22299bf696]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:22299bf696] Dit verplaatst gevonden bestanden naar de "%userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-map" indien herstel niet mogelijk is. [*:22299bf696]Nadat de scan gedaan is, in het menu bovenaan, klik [b:22299bf696]File[/b:22299bf696] en kies [b:22299bf696]Save report List[/b:22299bf696]. Bewaar het op je Bureaublad. [*:22299bf696]Sluit daarna Dr.Web Cureit. [*:22299bf696][b:22299bf696]Herstart[/b:22299bf696] je computer!! [i:22299bf696]Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart[/i:22299bf696]. [*:22299bf696]Na het herstarten, [b:22299bf696]kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post[/b:22299bf696]. [/list:u:22299bf696] Negeer popups over Buy of 50% korting
 • Hoi, procenaam System, gebruikersnaam SYSTEM, grootte 892 kB, erg vaag. De scan duurde erg lang: resultaat: regUsers.reg;C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Backups;Probably MACRO.WORM.Virus;Incurable.Moved.; RegUBP2b-Sanders.reg;C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots;Trojan.StartPage.1505;Deleted.; 3 regels dus, en nog steeds druk bezet. Alvast bedankt weer, Peter.
 • Wil je deze scanner er nog eens op los laten. Download en installeer [url=http://www.ewido.net/en/download/][b:3866882932]AVG Anti-Spyware[/b:3866882932][/url].[list:3866882932] Na de installatie, open AVG Anti-Spyware: * onder "[b:3866882932]Status[/b:3866882932]", klik op [b:3866882932]Change state[/b:3866882932] naast "Resident shield". (wijzig van active naar [b:3866882932]inactive[/b:3866882932]!) * onder "[b:3866882932]Update[/b:3866882932]", klik op de [b:3866882932]Start update[/b:3866882932] knop. * onder "[b:3866882932]Scanner[/b:3866882932]", tab "Settings":[list:3866882932]- onder "How to act?", klik op "[u:3866882932]Recommended actions[/u:3866882932]" en selecteer [b:3866882932]Quarantine[/b:3866882932]. ([b:3866882932]ZEER BELANGRIJK![/b:3866882932]) * onder "Reports", selecteer [b:3866882932]Automatically generate report after every scan[/b:3866882932] en [u:3866882932]verwijder[/u:3866882932] het vinkje bij [b:3866882932]Only if threats were found[/b:3866882932][/list:u:3866882932] Sluit AVG Anti-Spyware. Laat het [b:3866882932]nog niet[/b:3866882932] scannen.[/list:u:3866882932] Start op in [url=http://www.hijackthis.nl/veiligemodus.html]veilige modus[/url] Start [b:3866882932]AVG Anti-Spyware[/b:3866882932].[list:3866882932]* Klik op [b:3866882932]Scan[/b:3866882932] en kies [b:3866882932]Complete System Scan[/b:3866882932]. Na de scan; volg onderstaande instructies : [color=blue:3866882932]BELANGRIJK : Klik niet op de "Save Scan Report" knop vooraleer je de "Apply all Actions" knop hebt aangeklikt ![/color:3866882932] * Draag er zorg voor dat [b:3866882932]Set all elements to[/b:3866882932]: op [b:3866882932]Quarantine[/b:3866882932] staat [color=blue:3866882932](1)[/color:3866882932], zoniet klik op de link en kies [b:3866882932]Quarantine[/b:3866882932] in de popup menu.[color=blue:3866882932] (2)[/color:3866882932] (Dit geldt niet voor cookies, deze worden onveranderlijk gedelete !) * Onderaan het venster klik op de [b:3866882932]Apply all Actions[/b:3866882932] knop. [color=blue:3866882932](3)[/color:3866882932] [img:3866882932]http://home.scarlet.be/~topalex/ewidoscan.jpg[/img:3866882932] * Wanneer je de melding krijgt 'All actions have been applied', klik je onderaan op de knop [b:3866882932]Save Report[/b:3866882932]. * Klik in het menu bovenaan op [b:3866882932]Reports[/b:3866882932]. Kopieer het rapport van de scan en plaats dat hier in je volgende bericht.[/list:u:3866882932] samen met een nieuw HJT logje aub.
 • Ok, ga ik doen. Wat te doen met de resultaten van de vorige scan, wat hij daar vond komt me raar over. Rest volgt. AVG (bij de scan liep ik in het stappenplan wel fout, de setting was delete ipv quarantine, resultaat tochj ok lijkt me: cookies zijn gedelete): --------------------------------------------------------- [b:885aaab372]AVG Anti-Spyware - Scan Report[/b:885aaab372] --------------------------------------------------------- + Created at: 23:10:11 17-10-2006 + Scan result: C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned. C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@bluestreak[2].txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned. C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned. C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned. C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@stat.onestat[1].txt -> TrackingCookie.Onestat : Cleaned. C:\Documents and Settings\Sanders\Cookies\sanders@ad.yieldmanager[1].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned. ::Report end [b:885aaab372]Logfile of HijackThis v1.99.1[/b:885aaab372] Scan saved at 23:27:23, on 17-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe [b:885aaab372]In veilge modus was system nog een vreter maar was maar 82 kB meer; na herstart lijkt het probleem verholpen. Maar als ik Outlook opstart en weer de dagelijkse portie spam binnenkrijg (sinds een paar maanden) loopt system weer op tot 35% tijdens het tonen van zo'n aandelenmail met volgens mij sublimale info (zoveel beeldjes gewoon en 1 aparte ertussen), na verwijdeing tussen 10 en 20%. Vreemd, na afsluiten Outlook varieert het weer tussen 20 en 40%[/b:885aaab372] [b:885aaab372]Een nieuwe HJT nu:[/b:885aaab372] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 23:54:40, on 17-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe [b:885aaab372]Ik snap er niks meer van![/b:885aaab372]
 • Mag ik nogmaals een keer vragen om de combofix eens te draaien en de nieuwe uitslag hier in het geheel neer te zetten.
 • Ik dacht gisteravond dat het probleem verholpen was, maar het is nu vrolijk terug. Sanders - 06-10-18 18:52:00,23 Service Pack 1 ComboFix 06.10.14 - Running from: "C:\Documents and Settings\Sanders\Bureaublad" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-09-18 to 2006-10-18 )))))))))))))))))))))))))))))))))) 2006-10-17 18:58 3,968 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\AvgAsCln.sys (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2006-10-18 08:27 -------- d---s---- C:\Documents and Settings\Sanders\Application Data\Microsoft 2006-10-17 23:55 -------- d-------- C:\Program Files\HijackThis 2006-10-17 18:56 -------- d-------- C:\Program Files\Grisoft 2006-10-16 15:44 28256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MxlW2k.sys 2006-10-15 05:38 -------- d-------- C:\Program Files\Java 2006-10-15 05:36 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Java 2006-10-15 05:36 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files 2006-10-11 04:14 -------- d-------- C:\Program Files\Pro4Chat 2006-09-30 13:37 1080 --a------ C:\WINDOWS\AUTOLNCH.REG 2006-09-02 20:56 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Designer 2006-09-02 20:56 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Corel 2006-09-02 20:55 -------- d-------- C:\Program Files\Corel 2006-09-02 20:55 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared 2006-08-29 18:03 -------- d-------- C:\Program Files\ATF Cleaner 2006-08-22 09:06 -------- d-------- C:\Program Files\Webvox Instellingen 2006-08-19 11:31 -------- d-------- C:\Program Files\Internet Explorer (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries are not shown [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] "SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe" "SoundMAX"="\"C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\Smax4.exe\" /tray" "CTHelper"="CTHELPER.EXE" "UpdReg"="C:\\WINDOWS\\UpdReg.EXE" "Jet Detection"="\"C:\\Program Files\\Creative\\SBLive\\PROGRAM\\ADGJDet.exe\"" "zBrowser Launcher"="C:\\Program Files\\Logitech\\iTouch\\iTouch.exe" "Logitech Utility"="Logi_MwX.Exe" "mmtask"="c:\\Program Files\\MusicMatch\\MusicMatch Jukebox\\mmtask.exe" "HPDJ Taskbar Utility"="C:\\WINDOWS\\System32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\hpztsb04.exe" "NeroFilterCheck"="C:\\WINDOWS\\system32\\NeroCheck.exe" "InCD"="C:\\Program Files\\Ahead\\InCD\\InCD.exe" "UStorag"="c:\\program files\\u-storage tools2.77\\ustorage.exe sys_auto_run C:\\Program Files\\U-Storage Tools2.77" "CloneCDTray"="\"C:\\Program Files\\SlySoft\\CloneCD\\CloneCDTray.exe\" /s" "QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\qttask.exe\" -atboottime" "ASUS Probe"="C:\\Program Files\\ASUS\\Asus Probe\\AsusProb.exe" "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe" "NWEReboot"="" "RemoteControl"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe\"" "VSOCheckTask"="\"C:\\PROGRA~1\\McAfee.com\\VSO\\mcmnhdlr.exe\" /checktask" "VirusScan Online"="C:\\Program Files\\McAfee.com\\VSO\\mcvsshld.exe" "MCAgentExe"="c:\\PROGRA~1\\mcafee.com\\agent\\mcagent.exe" "MCUpdateExe"="c:\\PROGRA~1\\mcafee.com\\agent\\mcupdate.exe" "OASClnt"="C:\\Program Files\\McAfee.com\\VSO\\oasclnt.exe" "Zone Labs Client"="\"C:\\Program Files\\Zone Labs\\ZoneAlarm\\zlclient.exe\"" "SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_06\\bin\\jusched.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI] "Installed"="1" "NoChange"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS] "Installed"="1" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components] "DeskHtmlVersion"=dword:00000110 "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005 "Settings"=dword:00000001 "GeneralFlags"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0] "Source"="About:Home" "SubscribedURL"="About:Home" "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina" "Flags"=dword:00000002 "Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,e4,02,00,00,00,\ 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "CurrentState"=hex:04,00,00,40 "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ ff,ff,04,00,00,00 "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\ 00,00,01,00,00,00 [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler] "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui" "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"="" "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}"="AVG Anti-Spyware 7.5" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "NoInstrumentation"=dword:00000001 "NoActiveDesktop"=dword:00000000 "NoCDBurning"=dword:00000000 "NoRecentDocsHistory"=dword:00000000 "ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "dontdisplaylastusername"=dword:00000000 "legalnoticecaption"="" "legalnoticetext"="" "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001 "undockwithoutlogon"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoResolveTrack"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run] [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload] "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}" "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}" "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}" "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Update 3400C] "key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run" "item"="update" "hkey"="HKLM" "command"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP PrecisionScan\\PrecisionScan LTX\\update.exe 3400C+" "inimapping"="0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" Completion time: 06-10-18 18:54:40.81 C:\ComboFix.txt ... 06-10-18 18:54 C:\ComboFix2.txt ... 06-10-15 04:43
 • Verder zoeken [b:7b1b7b78bd]1. [/b:7b1b7b78bd] Kopieer en plak dit bestand :[list:7b1b7b78bd][b:7b1b7b78bd] C:\WINDOWS\AUTOLNCH.REG [/b:7b1b7b78bd][/list:u:7b1b7b78bd][list:7b1b7b78bd] in het zoekvenster van [url=http://virusscan.jotti.org/][b:7b1b7b78bd][color=blue:7b1b7b78bd]Jotti[/color:7b1b7b78bd][/b:7b1b7b78bd][/url], vervolgens op [b:7b1b7b78bd]Submit[/b:7b1b7b78bd] klikken, en het VOLLEDIGE resultaat kopiëren en plakken in je volgende post. (Indien Jotti overbelast is, mag je ook [url=http://www.virustotal.com/flash/index_en.html]Virustotal[/url] gebruiken.)[/list:u:7b1b7b78bd]
 • Hoi, volgens mij vinden die ook niks: Service load: 0% 100% File: AUTOLNCH.REG Status: OK MD5 9c727ee822d22b42a76654ab7758aff6 Packers detected: - Scanner results AntiVir Found nothing ArcaVir Found nothing Avast Found nothing AVG Antivirus Found nothing BitDefender Found nothing ClamAV Found nothing Dr.Web Found nothing F-Prot Antivirus Found nothing Fortinet Found nothing Kaspersky Anti-Virus Found nothing NOD32 Found nothing Norman Virus Control Found nothing VirusBuster Found nothing VBA32 Found nothing Kan het niet een legaal proces zijn dat op hol slaat? Bedankt voor je geduld.
 • Ja dat kan, druk eens op ctrl + alt + delete en kijk eens welk programma zoveel vreet.
 • Nou, zo simpel ligt het dus niet, dat is nl. zoals ik al eerder vermeldde: [i:a3423b2da3]Hoi, procesnaam System, gebruikersnaam SYSTEM, grootte 892 kB, erg vaag.[/i:a3423b2da3] Zo ziet het eruit: [URL=http://img82.imageshack.us/my.php?image=taakbeheer02bq2.gif][img:a3423b2da3]http://img82.imageshack.us/img82/830/taakbeheer02bq2.th.gif[/img:a3423b2da3][/URL] [URL=http://img82.imageshack.us/my.php?image=taakbeheer01ey3.gif][img:a3423b2da3]http://img82.imageshack.us/img82/2956/taakbeheer01ey3.th.gif[/img:a3423b2da3][/URL] Grootte is dus variabel. Is het niet mogelijk te achterhalen wat dit proces system is en doet, of moeten we dan naar een andere rubriek?
 • Weet niemand iets om die system te analyseren?
 • Hmm vind het maar vreemd hoor, Wil je deze eens laten runnen. Download [url=http://www.sysinternals.com/Files/RootkitRevealer.zip]RootkitRevealer[/url] en pak 'm uit op je desktop. Sluit alle openstaande vensters. Open het programma en klik Scan Als de scan klaar is, plaats dan de inhoud van het scan-log hier samen met een nieuw gemaakt HJT logje aub.
 • Hoi, [b:c417494bee]RootkitRevealer geeft:[/b:c417494bee] HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\32418F9EE1126B64A90E8365B85CFCF6\ProductName 10-10-2005 15:59 26 bytes Data mismatch between Windows API and raw hive data. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F}\DisplayName 10-10-2005 16:04 26 bytes Data mismatch between Windows API and raw hive data. HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Vax347s\Config\jdgg40 11-10-2006 8:23 0 bytes Hidden from Windows API. HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Vax347s\Config\jdgg41 21-10-2006 16:36 0 bytes Hidden from Windows API. HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Vax347s\Config\jdgg42 21-10-2006 16:36 0 bytes Hidden from Windows API. C:\System Volume Information\_restore{90B519BB-3CB5-4A9A-BC77-9A21E2DF980B}\RP655\A0127281.RDB 21-10-2006 16:50 4.52 MB Hidden from Windows API. C:\System Volume Information\_restore{90B519BB-3CB5-4A9A-BC77-9A21E2DF980B}\RP655\A0127282.RDB 21-10-2006 16:51 4.52 MB Hidden from Windows API. C:\System Volume Information\_restore{90B519BB-3CB5-4A9A-BC77-9A21E2DF980B}\RP655\A0127283.RDB 21-10-2006 17:18 4.52 MB Hidden from Windows API. C:\System Volume Information\_restore{90B519BB-3CB5-4A9A-BC77-9A21E2DF980B}\RP655\A0127284.RDB 21-10-2006 17:32 4.52 MB Hidden from Windows API. [b:c417494bee]HJT:[/b:c417494bee] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:38:15, on 21-10-2006 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe" O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] c:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe O4 - HKLM\..\Run: [UStorag] c:\program files\u-storage tools2.77\ustorage.exe sys_auto_run C:\Program Files\U-Storage Tools2.77 O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ? O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{957A54D0-3245-4B1D-809F-873E428449A2}: NameServer = 194.159.73.136,194.159.73.137 O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Vraagje is het nog steeds dezelfde system die het probleem veroorzaakt?
 • Hoi, proces system is nu weer 244 kB, verder is er niets om het te onderscheiden. Afbreken leidt tot geen enkele verandering. Peter.
 • Ik wil toch nogmaals zoeken naar een rootkit, het vreemde is dat het logje schoon is maar je nog steeds problemen hebt. Als het echt geen rootkit is moet het haast wel hardware zijn dat het probleem veroorzaakt. Wil je deze(helaas in het engels) pagina eens lezen en uitvoeren aub. http://www.sophos.com/products/free-tools/sophos-anti-rootkit.html Zet de uitslag hier weer neer aub. Juisterr

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.