Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack logje

3 antwoorden
  • Hallo, Kunnen jullie mijn HJ Logje nakijken? Ik heb wat internet security programmas verwijderd en weer nieuwe geinstalleerd dus misschien zijn er nog restjes over. of andere fouten die er uit kunnen. Ik had verwijderd: trendmicro antispyware, mcafee security suit 2006 toen heb ik norton internet security 2007 geinstalleerd en daarna weer verwijderd en mcafee security suit 2007 erop gezet en die staat er nog op. dus ik weet niet of jullie restjes kunnen vinden van die andere programmas, in iedergeval alvast bedankt! hier is mijn logje: Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 13:34:13, on 21-10-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\DavCData.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.exe C:\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O1 - Hosts: evoun.no-ip.org nprotect.roseonlinegame.com O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {5FFFA267-0B81-42B4-BE64-77B5C9FE287F} (MinWebLauncher Control) - http://www.playran.com/game/MinWebLauncher.cab O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v4.cab O16 - DPF: {89981B1D-07DA-43C3-9770-06C51E7E5DCE} (NostaleWebStarter Control) - http://game.nostale.com/sso/NostaleWebLauncher.cab O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} - http://cabalonline.net/com/KALogoutComponent.cab O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: McAfee E-mail Proxy (Emproxy) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\EmProxy\emproxy.exe O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe (file missing) O23 - Service: McAfee HackerWatch Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\HackerWatch\HWAPI.exe O23 - Service: McAfee Log Manager (McLogManagerService) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mclogsrv.exe O23 - Service: McAfee Update Manager (mcmispupdmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program files\common files\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Protection Manager (mcpromgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcpromgr.exe O23 - Service: McAfee Redirector Service (McRedirector) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\redirsvc\redirsvc.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Task Scheduler (mctskshd.exe) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mctskshd.exe O23 - Service: McAfee User Manager (mcusrmgr) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcusrmgr.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  • Deze komt me bekend voor: http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?t=5246 Denk niet dat het veel zin heeft als hier zometeen iemand anders mee aan de slag gaat :roll:
  • Ik wilde er net aan beginnen, maar jij hebt het al opgelost zie ik op HJT.nl. Groetjes eric

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.