Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware Popups

8 antwoorden
  • Ik heb last van alsmaar terugkerende popups bij oa het openen van mijn browser (IE) en zo nu en dan tijdens het surfen. Met AD-Aware blijven er MRU files terug komen als geinfecteerde bestanden en bij AGV-Anitspyware blijft het programma Adware.Casino en Adware.NewDotNet vinden na meerdere malen scannen. Het gaat om popups van onder andere: doubleclick.net, atdmt.com, falkag.net, bluestreak.com, yieldmanager, lop.com Wat kan ik hieraan doen? Hieronder staat mijn HijackThis log [quote:0a514e23cf]Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 19:00:51, on 28-10-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe C:\Norman\bin\ZANDA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Freek\Mijn documenten\Files\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] "C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] "C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [mode once byte noun] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\cornextramodeonce\cast01.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... (HKLM) O9 - Extra button: Run WinHTTrack (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack (HKLM) O9 - Extra button: Real.com (HKLM) O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {31415927-0000-0000-0000-000000000000} - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {32505657-9980-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/0/A/9/0A9F8B32-9F8C-4D74-A130-E4CAB36EB01F/wmvadvd.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.92.190.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38089.2669560185 O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/system/upload/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab [/quote:0a514e23cf]
  • Ik kan je log niet beoordelen. Als je problemen blijft houden zou ik je toch eens aanraden om Xoftspy(SE) te downloaden en een scan uit te voeren. Dat kost niets. Echter, om alles wat hij heeft gevonden te verwijderen, daarvoor zal je bruin moeten trekken (40 dollar). MVG perloc
  • nou jaap ik kan je log wel beoordelen maar alleen is het een oude versie van HJT die je gebruikt en daar staat maar weinig info op. Verder kan ik die scanner die aanbevolen word niet aanbevelen, wat heb je nu aan een scanner die beweerd dingen te vinden en er dan niks mee doet of acties aanbeveel, komt me erg nep over. Gooi de oude versie van HJT weg en download vanaf dit topic een nieuwe, maak daar een nieuw hjt logje mee en plaats dat aub. http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358
  • Dummy
  • Nou juisterr, je geeft een oordeel over iets waar je zelfs niet de moeite voor hebt genomen om er naar te kijken!! Ik stond verbaasd over wat Xoftspy op mijn computer vond (meer dan 60 items waarvan velen bedreigend en waaronder een paar trojans, die noch mijn virusscanner, noch Spybot, noch Ad-aware (allen uptodate) konden vinden. Niet alle programma's die je kunt downloaden van Indernet is freeware en voor sommigen moet je toch echt wel iets betalen. Ik vind 40 dollar voor dit programma zijn prijs echt waard. Aanleiding was doordat ik was besmet met een anti-virus programma Virusburster, ook wel geschreven als virusbuster welk zelf vol met spyware en trojans zit. Google maar eens "Virusburster" en kijk maar eens!! Toen dat gebeurde begonnen alle toeters en bellen te rinkelen op mijn computer. Geen van de genoemde programma vond Virusburster, behalve Xoftspy, die hem netjes heeft verwijderd!! MVG perloc
  • Het probleem is nog niet opgelost. Ik heb met XoftSpy meerdere malen scans uitgevoerd en bestanden verwijderd. Zodra IE weer gebruikt is blijft XoftSpy "Memory Watcher" Registery keys zoals onderstaand vinden en ook de cookies van de popup sites. [quote:31365981c6]"software\microsoft\windows\currentversion\ext\stats\{36ecaf82-3300-8f84-092e-aff36d6c7040}\iexplore\type "software\microsoft\windows\currentversion\ext\stats\{36ecaf82-3300-8f84-092e-aff36d6c7040}\iexplore\count "software\microsoft\windows\currentversion\ext\stats\{36ecaf82-3300-8f84-092e-aff36d6c7040}\iexplore\time"[/quote:31365981c6] En hier mijn nieuwe HJT log. [quote:31365981c6]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:57:12, on 29-10-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Norman\bin\ZANDA.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe C:\WINDOWS\mHotkey.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Freek\Mijn documenten\Files\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] "C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" /Consumer O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] "C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" -CheckReg O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [mode once byte noun] "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\cornextramodeonce\cast01.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized O4 - HKLM\..\Run: [XoftSpy] C:\Program Files\XoftSpy\XoftSpy.exe -s O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://82.92.190.132/activex/AxisCamControl.cab O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/system/upload/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing) O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing) O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE (file missing) O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\ZANDA.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nvcoas.exe (file missing) O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe[/quote:31365981c6]
  • [quote:d4dee78f1d="perloc"]Nou juisterr, je geeft een oordeel over iets waar je zelfs niet de moeite voor hebt genomen om er naar te kijken!! Ik stond verbaasd over wat Xoftspy op mijn computer vond (meer dan 60 items waarvan velen bedreigend en waaronder een paar trojans, die noch mijn virusscanner, noch Spybot, noch Ad-aware (allen uptodate) konden vinden. Niet alle programma's die je kunt downloaden van Indernet is freeware en voor sommigen moet je toch echt wel iets betalen. Ik vind 40 dollar voor dit programma zijn prijs echt waard. Aanleiding was doordat ik was besmet met een anti-virus programma Virusburster, ook wel geschreven als virusbuster welk zelf vol met spyware en trojans zit. Google maar eens "Virusburster" en kijk maar eens!! Toen dat gebeurde begonnen alle toeters en bellen te rinkelen op mijn computer. Geen van de genoemde programma vond Virusburster, behalve Xoftspy, die hem netjes heeft verwijderd!! MVG perloc[/quote:d4dee78f1d] als je zoveel rommel op je pc hebt dan moet je toch echt eens ernstig naar je surfgedrag kijken. Ik zeg trouwens dat als je alleen het programma gebruikt om te kijken of hij wat vind je het net zo goed niet kan downloaden want dan staat er een programma op die alleen maar ruimte inneemt, je noemt trouwens wel een leuk ding op zeg. lekker ding dat burster, en geen enkele die het vond, verbazend.
  • Sorry, ik meende iemand te kunnen helpen, maar als ik de mond word gesnoerd door juister.... dan laat ik het maar afweten. perloc

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.