Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Log van een laptop

19 antwoorden
 • Hierbij een log van de laptop van mijn vrouw. Het probleem is dat Word raar doet en vastloopt. Tevens kan ik van een site van internet niet kopieren, plakken en printen. En als ik met het kladblok wil printen krijg ik de melding: De pagina is te klein om een regel af te drukken. Probeer af te drukken met een kleiner lettertype. Geprobeerd om sp2 van office te installeren, maar ik krijg de melding: Kan de verwachte produktversie niet vinden op het systeem. Alle programma's gedraaid zoals staat aangegeven in de sticky. Norton vindt ook niets. Kan iemand mij helpen? Peter Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 12:38:57, on 9-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\slserv.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe E:\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe F:\Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Zo te zien is het logje schoon maar. * [u:19fbeaddf1]Clean de Cache and Cookies in [color=blue:19fbeaddf1]IE[/color:19fbeaddf1][/u:19fbeaddf1]:[list:19fbeaddf1][*:19fbeaddf1][b:19fbeaddf1]Sluit[/b:19fbeaddf1] Internet Explorer. [*:19fbeaddf1]Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen [*:19fbeaddf1]Klik de [b:19fbeaddf1]Cookies verwijderen[/b:19fbeaddf1] knop [*:19fbeaddf1]Klik op de [b:19fbeaddf1]Bestanden verwijderen[/b:19fbeaddf1] knop ernaast [*:19fbeaddf1][b:19fbeaddf1]Vink aan[/b:19fbeaddf1]: Ook alle off line items verwijderen, klik OK[/list:u:19fbeaddf1]* [u:19fbeaddf1]Clean de Cache and Cookies in [color=blue:19fbeaddf1]Firefox[/color:19fbeaddf1][/u:19fbeaddf1] (In geval Firefox geïnstalleerd is):[list:19fbeaddf1][*:19fbeaddf1]Go to Extra > Opties. [*:19fbeaddf1]Klik [b:19fbeaddf1]Privacy[/b:19fbeaddf1] in het menu. [*:19fbeaddf1]Klik op de knop [b:19fbeaddf1]Wissen[/b:19fbeaddf1] (Geschiedenis, Cookies, Cache). [*:19fbeaddf1]Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.[/list:u:19fbeaddf1] * [u:19fbeaddf1]Clean [color=blue:19fbeaddf1]andere Temporary files + Prullenbak[/color:19fbeaddf1][/u:19fbeaddf1][list:19fbeaddf1][*:19fbeaddf1]Ga naar Start > Uitvoeren en typ: [b:19fbeaddf1]cleanmgr[/b:19fbeaddf1] en klik ok. [*:19fbeaddf1]Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden [*:19fbeaddf1]Zorg er wel voor dat je daar [b:19fbeaddf1]enkel[/b:19fbeaddf1] maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt. [*:19fbeaddf1]Klik daarna op OK.[/list:u:19fbeaddf1] Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/combofix.exe][b:19fbeaddf1]Combofix[/b:19fbeaddf1][/url] naar je Bureaublad.[list:19fbeaddf1] Dubbelklik [b:19fbeaddf1]Combofix.exe[/b:19fbeaddf1] Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door "y" of "Y" te typen. Tijdens het runnen van de fix, [b:19fbeaddf1]NIET[/b:19fbeaddf1] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:19fbeaddf1] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:19fbeaddf1]combofix.txt[/b:19fbeaddf1] openen. [i:19fbeaddf1]Plaats deze log in je volgende post samen met een nieuw HijackThis log.[/i:19fbeaddf1] NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren. succes J :-?
 • Bij deze: LIA - 06-11-09 19:17:57,86 Service Pack 2 ComboFix 06.11.9 - Running from: "C:\Documents and Settings\LIA\Bureaublad" ((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2006-10-09 to 2006-11-09 )))))))))))))))))))))))))))))))))) No new files created in this timespan (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2006-11-09 19:07 -------- d-------- C:\Documents and Settings\LIA\Application Data\Skype 2006-11-01 09:38 -------- d-------- C:\Program Files\Google 2006-10-30 14:37 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared 2006-10-18 11:41 -------- d-------- C:\Program Files\OfficeUpdate11 2006-10-10 12:43 -------- d-------- C:\Documents and Settings\LIA\Application Data\Lavasoft 2006-10-10 09:54 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared 2006-10-10 09:53 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\System 2006-10-10 09:53 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files\Designer 2006-10-10 09:53 -------- d-------- C:\Program Files\Common Files 2006-09-28 09:43 -------- d-------- C:\Program Files\MessengerPlus! 3 2006-09-27 10:01 -------- d-------- C:\Documents and Settings\LIA\Application Data\Google 2006-09-13 06:07 1084416 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 2006-09-10 09:36 -------- d-------- C:\Documents and Settings\LIA\Application Data\AdobeUM 2006-08-25 16:51 617472 --a------ C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll 2006-08-21 13:28 16896 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll 2006-08-21 10:14 23040 --a------ C:\WINDOWS\system32\fltmc.exe 2006-08-16 12:59 100352 --a------ C:\WINDOWS\system32\6to4svc.dll (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *Note* empty entries are not shown [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run] "Skype"="\"E:\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized" "swg"="C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\1.0.720.3640\\GoogleToolbarNotifier.exe" "MessengerPlus3"="\"C:\\Program Files\\MessengerPlus! 3\\MsgPlus.exe\" /WinStart" "msnmsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe\" /background" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run] @="" "ccApp"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe\"" "Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" "SpeedTouch USB Diagnostics"="" "MessengerPlus3"="\"C:\\Program Files\\MessengerPlus! 3\\MsgPlus.exe\"" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI] "Installed"="1" "NoChange"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS] "Installed"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runonceex] @="" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components] "DeskHtmlVersion"=dword:00000110 "DeskHtmlMinorVersion"=dword:00000005 "Settings"=dword:00000001 "GeneralFlags"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0] "Source"="About:Home" "SubscribedURL"="About:Home" "FriendlyName"="Mijn huidige introductiepagina" "Flags"=dword:00000002 "Position"=hex:2c,00,00,00,cc,00,00,00,00,00,00,00,34,03,00,00,e2,02,00,00,00,\ 00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "CurrentState"=hex:04,00,00,40 "OriginalStateInfo"=hex:18,00,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ ff,ff,04,00,00,00 "RestoredStateInfo"=hex:18,00,00,00,6a,02,00,00,23,00,00,00,a4,00,00,00,9a,00,\ 00,00,01,00,00,00 [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] "CTFMON.EXE"="C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler] "{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}"="Preloader van browseui" "{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}"="Cache-daemon voor onderdeelcategorieën" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"="" "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}"="ewido shell guard" [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\Run] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "dontdisplaylastusername"=dword:00000000 "legalnoticecaption"="" "legalnoticetext"="" "shutdownwithoutlogon"=dword:00000001 "undockwithoutlogon"=dword:00000001 [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shellserviceobjectdelayload] "PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}" "CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}" "WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}" "SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services] "WLService"=dword:00000002 [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders] "SecurityProviders"="msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll" Contents of the 'Scheduled Tasks' folder C:\WINDOWS\tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - LIA.job C:\WINDOWS\tasks\Norton SystemWorks One Button Checkup.job C:\WINDOWS\tasks\Symantec Drmc.job Completion time: 06-11-09 19:18:50.17 C:\ComboFix.txt ... 06-11-09 19:18 en Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:39:41, on 9-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\slserv.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe E:\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE F:\Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • ziet er goed uit. Open Kladblok. Kopieer de tekst uit de onderstaande code box en plak deze in een nieuw document. [quote:014b5ad68c] regedit /e peek.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify" type peek.txt >> reglook.txt del peek.txt start notepad reglook.txt[/quote:014b5ad68c] Kies Bestand -> Opslaan Selecteer bij "Opslaan in": Bureaublad Vul bij "Bestandsnaam" in: look.bat Selecteer bij "Opslaan als type": Alle bestanden Klik op "Opslaan". Dubbelklik op look.bat, dat nu op je bureaublad staat. Kladblok zal openen met een stuk tekst erin. Selecteer het geheel (Bewerken > Alles selecteren), kopieer het en plak het hier in je volgende antwoord
 • reglook.txt: niets
 • kan je een nieuw HJT logje plaatsen aub. J
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 9:45:17, on 11-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\slserv.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe E:\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE F:\Downloads\HijackThis.exe C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • Ik zie geen malware oid, hoe is het met de problemen.
 • Nog steeds het zelfde. Ik moet misschien XP opnieuw installeren???
 • ik ga even iemand anders erbij roepen. ik zie het namelijk niet.
 • zoeken dus maar. Download sophos-anti-rootkit: http://www.sophos.com/products/free-tools/sophos-anti-rootkit.html Plaatst het op je bureaublad. Dubbelklik op sarsfx.exe om de bestanden uit te pakken. (aanvaard de standaardinstallatiemap) Open de map C:\SOPHTEMP en dubbelklik op sargui.exe om het programma te starten. Zorg dat aangevinkt zijn: - Running processes - Windows Registry - Local Hard Drives Klik op de knop "Start Scan". Wanneer je een melding krijgt dat de scan klaar is, klik je op de knop "OK" en sluit je het programma af. Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:24071f13c3]%temp%\sarscan.log[/b:24071f13c3] Er opent een kladblokbestandje. Post de inhoud van dit bestand.
 • Sophos Anti-Rootkit Version 1.0 (c) 2006 Sophos Plc Started logging on 11-11-2006 at 23:09:31 Hidden: registry item \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\a347scsi\Config\jdgg40 Stopped logging on 11-11-2006 at 23:12:45
 • Verder maar weer. Download [url=ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe][b:733431a2b5][color=blue:733431a2b5]Dr.Web CureIt[/color:733431a2b5][/b:733431a2b5][/url] naar je Bureaublad:[list:733431a2b5][*:733431a2b5]Dubbelklik [b:733431a2b5]drweb-cureit.exe[/b:733431a2b5] Klik op udate [*:733431a2b5]Na de update verschijnt er een nieuw icoontje op je buroblad "CureIt.exe" dubbelklik het en klik op Scan, sta het toe om de express scan te starten. [*:733431a2b5]Dit zal de bestanden scannen die momenteel in het geheugen geladen zijn en wanneer er iets gevonden wordt, klik de [b:733431a2b5]Yes to all[/b:733431a2b5] knop bij de vraag 'cure it?'. Dit is enkel een korte scan. [*:733431a2b5]Eenmaal de korte scan is beeïndigd, kan je de drives selecteren die je wilt laten scannen. [*:733431a2b5]Selecteer hier [b:733431a2b5]alle drives[/b:733431a2b5]. Een rood bolletje zal dan tevoorschijn komen op de drives die je laat scannen. [*:733431a2b5]Klik daarna de [b:733431a2b5]groene pijl[/b:733431a2b5] rechts om de scan te starten. [*:733431a2b5]Klik [b:733431a2b5]Yes to all[/b:733431a2b5] wanneer er gevraagd wordt om cure of move uit te voeren. [*:733431a2b5]Wanneer de scan beëindigd is, kijk of je kunt op het icoontje naast de gevonden bestanden klikken: [img:733431a2b5]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/check.gif[/img:733431a2b5] [*:733431a2b5]Indien ja,klik er op en klik vervolgens op het icoontje er juist onder en selecteer [b:733431a2b5]Move incurable[/b:733431a2b5] zoals je hier ziet: [img:733431a2b5]http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/images/move.gif[/img:733431a2b5] Dit verplaatst gevonden bestanden naar de "%userprofile%\DoctorWeb\quarantaine-map" indien herstel niet mogelijk is. [*:733431a2b5]Nadat de scan gedaan is, in het menu bovenaan, klik [b:733431a2b5]File[/b:733431a2b5] en kies [b:733431a2b5]Save report List[/b:733431a2b5]. Bewaar het op je Bureaublad. [*:733431a2b5]Sluit daarna Dr.Web Cureit. [*:733431a2b5][b:733431a2b5]Herstart[/b:733431a2b5] je computer!! [i:733431a2b5]Belangrijke stap, want het kan zijn dat Dr.Web Cureit bestanden zal verplaatsen/verwijderen tijdens herstart[/i:733431a2b5]. [*:733431a2b5]Na het herstarten, [b:733431a2b5]kopieer en plak de inhoud van die log die je eerder hebt bewaard in je volgende post[/b:733431a2b5]. [/list:u:733431a2b5] Negeer popups over Buy of 50% korting
 • htpatch.exe C:\WINDOWS Tool.Htpatch Deleted. HTpatch.exe F:\Downloads\video_win2000xp\Win2K&XP\AGP\AGP\htpatch Tool.Htpatch Deleted.
 • Vergeet ik helemaal om een nieuw HJT logje te vragen. :oops:
 • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 8:44:52, on 15-11-2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\slserv.exe D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe E:\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NAVW32.EXE F:\Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Cordless DUALphone opstarten.lnk = C:\Program Files\Cordless USB Phone\Cordless DUALphone Suite.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000 O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing) O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • ik vind het logje netjes hoor, heb je nu nog klachten??
 • Nog steeds zelfde klachten. Kan ook geen pagina's van internet printen. Misschien ligt het aan mijn printeraansturing. We hebben een netwerkje:laptop en desktop met printer, desktop aangesloten op internet . Via een switch beide computers verbonden. Met de desktop totaal geen problemen. Zal ik een de printer deïnstalleren en opnieuw installeren??
 • ik vermoed dat dat het zijn zal ja.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.